Subvencija za mlade družine

Nekaj mi ni jasno. Stanovanjski sklad Republike Slovenije, se pravi država, daje subvencije mladim družinam1 za prvo reševanje stanovanjskega problema2. Evo javni poziv. Pozabimo na to, da je višina subvencije letos znižana s 300€ na družinskega člana na 120€, mene pri vsem skupaj moti nekaj drugega.

V razpisu so jasno določeni pogoji, ki jih mora izpolnjevati družina za pridobitev subvencije. Imeti mora prodajno pogodbo ali gradbeno dovoljenje z datumom mlajšim od 1. 3. 2006, pri tem pa mora imeti status mlade družine tudi na dan sklenitve prodajne pogodbe oziroma pravnomočnosti gradbenega dovoljenja. In tu je problem. Iz teh pogojev namreč sledi, da je subvencija namenjena izključno tistim, ki so najprej imeli otroke in so se šele potem odločili razmišljati o tem, kje bodo živeli!

Se pravi, da smo tisti, ki smo razmišljali malo drugače, izven okvirjev “normalne” slovenske družbe in smo delovali po starem ljudskem načelu “najprej štal’ca, pol pa krav’ca”, izvzeti. Ne, tisti, ki smo začeli ustvarjati družino tako, da smo najprej poskrbeli za življenjski prostor in šele potem za naraščaj, do subvencije nismo upravičeni.

Nadalje to pomeni, da država dejansko podpira in spodbuja to, da mladi čim dlje odlagajo reševanje stanovanjskega problema in recimo živijo pri starših, v tem času zaplodijo par pamžev in šele potem začnejo razmišljati o nakupu ali gradnji lastnega stanovanja ali hiše. Češ, subvencijo boste dobili samo, če boste najprej imeli otroke in se šele nato osamosvojili.

In še nekaj. Stanovanjski sklad je financiran iz javnih sredstev, se pravi iz državne blagajne, se pravi iz davkov, ki jih plačujemo vsi3. Kar pomeni, da dejansko jaz, ki sem hotel biti pameten in sem najprej priskrbel svoji bodoči družini bivanjski prostor, če malo pretiravam, financiram tiste odpadke družbe, ki se v svojih razpadajočih, gnilih luknjah množijo kot podgane, ne da bi razmišljali o prihodnosti in se za človeka dostojno reševanje stanovanjskega problema odločijo šele takrat, ko zavohajo, da bodo lahko vložek finančno delno pokrili tudi s cuzanjem takih naivnežev, kot sem jaz.

Včasih se vprašam, kdo je tukaj nor…

  1. to je takim s predšolskimi otroki[nazaj]
  2. nakup, gradnja ali najem[nazaj]
  3. no, ne vsi, ampak samo tisti, ki pač plačujemo davke[nazaj]
  • Google Bookmarks
  • Google Buzz
  • Google Gmail
  • Google Reader
  • Facebook
  • Twitter
  • Share/Bookmark