Fukushima

Vsi svetovni mediji poročajo skopo, netočno in nestrokovno. Zato evo za vse, ki jih zanima povzetek dogajanja v parih alinejah v lahko razumljivem jeziku:

 1. Severovzhod Japonske je 11.3.2011 prizadel izredno močan potres magnitude okoli 8.9.

 2. V bližini sta dve veliki jedrski centrali imenovani Fukushima 1 in Fukushima 2, prva s šestimi bloki, druga s štirimi (v vsakem bloku je en reaktor, turbina, generator itd). V prvi so ob času potresa delovali prvi trije bloki (drugi trije so bili v remontu). Vsi delujoči reaktorji so se takoj, ko so zaznali potres, samodejo zaustavili.

 3. Ko se reaktor zaustavi, preneha jedrska reakcija cepitve urana v gorivnih elementih, ostane pa precej takoimenovane zaostale toplote, ki jo je potrebno odvajati. Na začetku je te toplote za približno 2 ali 3% od celotne termalne moči reaktorja, potem pa količina toplote hitro pada. Še vedno je pa to toliko, da ohlajanje v normalnih pogojih traja več dni, če pustiš reaktor brez hlajenja, se pa toplote nabere toli, da se sredica stali.

 4. Elektrarne na Japonskem so grajene tako, da preživijo pospeške do 0.47G (mimogrede naše elektrarne so grajene za pospeške do 0.3G), tako da so vse elektrarne v potresu ostale nepoškodovane. Ohlajanje zaustavljenih reaktorjev v obeh omenjenih centralah je potekalo normalno približno eno uro.

 5. Elektrarne Fukushima 1 in 2 so tipa BWR (Boiling Water Reaktor), kar pomeni, da celoten kompleks (reaktor, turbina, generator, hladilni sistem) razdeljen v 2 kroga, in sicer primarni in sekundarni. Primarni krog je zaprt in obsega reaktor, turbino in primarni hladilni sistem. Sekundarni krog je odprt in obsega zajem morske vode za hlajenje primarnega kroga preko izmenjevalnika toplote in kondenzatorja. V reaktorju med delovanjem hladilno sredstvo (ki je čista demineralizirana voda) vre in ustvarja se para, ki poganja turbino. Ohlajena para gre skozi kondenzator, ki ga hladi sekundarni krog z morsko vodo in črpalke jo ponovno črpajo v reaktor, kjer se cikel ponovi. (Mimogrede, elektrarna v Krškem je tipa PWR in je malo drugače narejena.)

 6. Po zaustavitvi reaktorja morajo primarne črpalke še vedno črpati vodo skozi reaktor, da lahko odvaja toploto do kondenzatorja, črpalke v sekundarnem krogu pa morajo črpati hladno morsko vodo na drugo stran kondenzatorja. Ker v tem stanju elektrarna ne proizvaja več elektrike, se te črpalke napajajo iz zunanjega vira oziroma iz elektroenergetskega omrežja.

 7. Po približno eni uri je prišel uničujoč tsunami, ki je uničil zunanje napajanje.

 8. Za primer, da izpade zunanje napajanje ima vsaka elektrarna (oziroma vsak blok posebej) svoj set dizelskih generatorjev in dovolj dizelskega goriva, da lahko ohladijo reaktorsko sredico samo z napajanjem iz teh dizlov.

 9. Ampak tsunami je uničil tudi dizelske agregate. Za ta primer ima vsak blok še dodatno rezervno napajanje v obliki akumulatorjev. Ti akumulatorji so dovolj za napajanje najnujnejših sistemov približno osem ur. V tem času je potrebno zagotoviti drug vir napajanja.

 10. Akumulatorji so poganjali hladilni sistem (se pravi črpalke v primarnem in sekundarnem krogu) osem ur. V tem času so v elektrarni Fukushima 2 zagotovili drugo napajanje (elektrarna rešena), v elektrarni Fukushima 1 pa ne (velik problem). Po osmih urah je zmanjkalo elektrike in črpalke so se ustavile. Trajalo je več ur preden so vzpostavili alternativno napajanje in ves ta čas ohlajanje ni delovalo.

 11. Ko se črpalke, ki črpajo hladno vodo v reaktor ustavijo, se začne temperatura v sredici dvigati. Voda ponovno zavre in izhaja para. Pritisk začne naraščati. BWR elektrarne druge generacije so sicer narejene tako, da para, ki nastaja pri tem, lahko poganja turbino in črpalko, ki vseeno malo pomaga ohlajati sredico, se pravi, da imajo pomožni pasivni sistem za ohlajanje, ki ne potrebuje električnega napajanja. Ampak ta sistem ne more sam ohladiti reaktorja in je samo za pomoč pri ohlajanju. Poleg tega je blok #1 v Fukushimi 1 prve generacije in tega sistema nima.

 12. Če se začne v reaktorski posodi nabirati para (in pritisk), jo je počasi treba spuščati iz posode, da se zniža pritisk. Reaktorska posoda (ki zdrži zelo velik pritisk) se nahaja znotraj jeklenega in betonskega zadrževalnika, ki pa ni narejen da bi zdržal posebej velik tlak (nekaj barov), zato je treba paro iz primarnega kroga še pravi čas spustiti ven iz zadrževalnega hrama. To ni poseben problem, ker je voda v primarnem krogu demineralizirana, zato se ne aktivira zelo in ni preveč radioaktivna.

 13. Problem je, da je ta para tako vroča, da popustijo vezi v molekulah vode, in ta razpade na vodik in kisik. Če je te pare (ki razpade na vodik in kisik) veliko, je eksplozija skoraj neizbežna. To se je najprej zgodilo v bloku #1, ki nima sistema za pasivno hlajenje, kasneje še v bloku #3 in nazadnje #2. Eksploziji v blokih #1 in #3 sta poškodovali samo reaktorski stavbi, zadrževalna hrama z reaktorjema in celotnima primarnima krogoma znotraj pa sta ostala nepoškodovana.

 14. Do te točke je še vse kolikor toliko pod nadzorom. Ampak več kot spustiš vode iz primarnega sistema, slabše je hlajenje. Nivo vode v reaktorju se niža in ko enkrat ostane del sredice na suhem, temperatura na tem mestu hitro naraste. Gorivo ima točko taljenja pri 3000°C, zlitina, iz katere so takoimenovane srajčke gorivnih elementov, pa ima to točko nekaj nižje, in sicer pri 2200°C. Se pravi, da se najprej stalijo srajčke, kasneje pa še sámo gorivo.

 15. Na izpustih pare so montirani detektorji sevanja. 13.3.2011 so detektorji v izpuščeni pari zaznali povečano sevanje. To je znak, da je sredica delno na suhem, stalile so se gorivne srajčke in stranski produkti cepitve urana (visokoradiativni cezij, jod in drugo) so ušli iz gorivnih elementov v hladilno vodo in prek izpuščene pare v okolje.

 16. Sredica nikakor ne sme biti na suhem, sicer se hitro stali. Ker je iz primarnega kroga izšlo že zelo veliko vode, sistem za pripravo demineralizirane vode pa ne deluje, je edina rešitev črpanje morske vode iz sekundarnega kroga v primarnega in zalitje najprej reaktorske posode in kasneje mogoče še celega zadrževalnega hrama.

 17. Točno to so Japonci naredili in zadeva je načeloma rešena. Problem je v tem, da s tem ko reaktor zaliješ z umazano vodo, ga dejansko uničiš, kar stane vsaj milijardo dolarjev za razgradnjo plus izpad ogromnih količin dohodka zaradi predčasnega končanja obratovanja elektrarne. Zato so Japonci z morsko vodo čakali do zadnjega in so to storili, ko res več ni bilo nobene druge možnosti. Najprej v bloku #1, potem v bloku #3 in nazadnje v bloku. Medtem so v bloku #1 z morsko vodo poplavili še celoten zadrževalni hram, za bloka #2 in #3 se pa za to ob času zadnjega uradnega obvestila še niso odločili.

 18. Do eksplozije vodika je nazadnje prišlo še v bloku #2. Ampak za razliko ob blokov #1 in #3 je eksplozija poškodovala nekatere pomembne sisteme, verjetno tudi zadrževalni hram, tlačno posodo in še kaj. Zaenkrat še ni znano.

 19. Sevanje se je po poškodbah gorivnih srajčk v blokih #1 in #3 in izpustu manjših količin radioaktivnih snovi nekoliko povečalo, in sicer po uradnih podatkih na 38.5μSv/h na ograji elektrarne, kar je približno 100 ali 200 krat več od normalnega vsakdanjega sevanja (mimogrede, pri nas v Krškem imamo približno 0.07μSv/h, svetovno povprečje je pa okoli 0.28μSv/h). To je malo povišano, ni pa posebej škodljivo.

 20. Po eksploziji v bloku #2 pa se je sevanje povečalo na celih 8217μSv/h (uradni podatki), znotraj elektrarne pa je na posameznih mestih celo do 400mSv/h, kar je ogromno (smrtna doza je načeloma okoli 1Sv, če jo dobiš na hitro) in je znak, da je poškodovan tako primarni krog kot tudi zadrževalni hram. To pa so že težave, ki se jih ne da popraviti samo z zalitjem reaktorja z morsko vodo. Japonci so odredili evakuacijo prebivalstva v krogu 20km in na elektrarni so ostali samo delavci, ki se ukvarjajo z reševanjem bloka #2 (in bodo v kratkem verjetno vsi umrli). Če bi že prej reaktor zalili z morsko vodo, bi ga sicer uničili, tako kot #1 in #3, bi pa preprečili najhujše.

 21. Zdaj jim ostane samo to, da nekako zaprejo primarni krog, zalijejo reaktorsko posodo in zadrževalni hram z morsko vodo, da se nadaljuje hlajenje in da v okolje spustijo čim manj radioaktivnih snovi. Če je zadrževalni hram res poškodovan, ga bodo težko v kratkem času znova zaprli.

 22. Ločeno od dogajanja v bloku #2 je prišlo do težav tudi v bloku #4. Ta je bil, tako kot tudi #5 in #6 v času potresa ustavljen, zato reaktorji v teh blokih niso pod vprašajem. Ima pa vsaka elektrarna poseben bazen, v katerem shranjuje iztrošeno gorivo, to pa čeprav je iztrošeno, še vedno oddaja relativno velike količine toplote, zato je treba bazen hladiti. 15.3.2011 zjutraj je vodik iz bazena za iztrošeno gorivo eksplodiral, poškodoval stavbo, v kateri je ta bazen in povzorčil požar, ki pa so ga že pogasili. Načeloma je to manjši problem, vseeno pa je sevanje v bloku #4 po zadnjih podatkih 100mSv/h.

To je vse, kar je do zdaj uradno znano.

DODTEK 1:

 1. Po zadnjem uradnem obvestilu črpajo morsko vodo v vse tri reaktorje in zadrževalnik bloka #1. Za črpanje vode v reaktorja #2 in #3 se še odločajo. Še vedno ni znano, ali je gorivo v reaktorju #2 poškodovano in ali je zadrževalnik #2 poškodovan. V bazenu za iztrošeno gorivo v bloku #4 je nivo vode nizek, vanj črpajo vodo. Sevanje na ograji se je znižalo na 500μSv/h.

DODATEK 2 (16.3.2011 7:00):

 1. Bel dim (para) iz bloka #3. Sumijo na poškodbo zadrževalnega hrama.

 2. V blokih #5 in #6 nameravajo odstraniti nekaj delov strehe reaktorske stavbe, da se ne bi zgodila enaka eksplozija vodika kot v ostalih blokih.

 3. Ocenjujejo, da je bilo gorivo v reaktorjih prvih treh blokov poškodovano, ko se je znižal nivo vode v reaktorjih. Mogoče se je delno stalilo. Zdaj so vsi trije reaktorji v celoti zaliti z morsko vodo.

 4. Verjetno je poškodovano tudi iztrošeno gorivo v bazenu za iztrošeno gorivo bloka #4. Nivo vode v bazenu je nizek, vanj pa črpajo morsko vodo. Temperatura v bazenih blokov #5 in #6 počasi raste. V bloku #4 je bil še en požar, vendar pa ne v bližini bazena za iztrošeno gorivo in je že sam ugasnil po približno dveh urah. Verjetno je do požara prišlo zaradi puščanja olja na črpalki, ki se uporablja za črpanje vode v bazen.

 5. Sevanje (hitrost doze) na ograji elektrarne se je znova povišalo na nekaj tistoč μSv/h (zadnji podatek: 3391μSv/h).

DODATEK 3 (17.3.2011 7:00):

 1. Novic je malo. Stanje je še vedno resno, vendar ne slabše, kot je bilo. Najbolj resno je v bloku #4, kjer je poškodovno iztrošeno gorivo, nivo vode v bazenu pa je še vedno nizek, oziroma vode sploh ni več. Reaktorska stavba bloka #4 naj bi bila resno poškodovana.

 2. Nameravali so s helikopterji dostaviti vodo v bazen z iztrošenim gorivom, vendar je bilo sevanje nad blokom 4 previsoko in so morali načrt opustiti.

 3. Sevanje na ograji elektrarne se v splošnem malo znižuje (zadnji podatek: 1472μSv/h), sicer pa niha v skladu s kontroliranimi izpusti pare iz prvih treh reaktorjev. Ko izpustijo paro (ki je zaradi poškodb goriva v reaktorjih #2 in #3 kontaminirana), se sevanje poviša, potem spet pade.

DODATEK 4 (18.3.2011 10:00):

 1. Končno so uspeli priključiti zunanje napajanje. Očitno je najhuje mimo.

 2. Sevanje se znižuje in je zdaj v rangu okoli 500μSv/h.

 3. Še en boljši tekst za vse, ki razumejo angleško: http://www.newscientist.com/article/dn20257-why-fukushima-daiichi-wont-be-another-chernobyl.html?full=true

DODATEK 5 (21.3.2011, 13:00):

 1. V prejšnjih treh dneh se je situacija drastično izboljšala. Vsa vprašanja glede možne večje katastrofe so zaprta in odgovor je, da do človeške in okoljske katastrofe ni prišlo. Ekonomsko bo pa seveda škoda ogromna.

 2. Zunanje električno napajanje so potegnili do bloka #2, vendar morajo pred zagonom preveriti integriteto opreme.

 3. V blokih #5 in #6 so usposobili dizelske agregate. Temperatura v bazenih za iztrošeno gorivo, ki se je pred tem povišala že nad 60°C v bazenu bloka #5 in nad 80°C v bazenu bloka #6, se je znižala na normalni nivo (okoli 30°C).

 4. Bazena za iztrošeno gorivo v blokih #3 in #4 še vedno zalivajo od zunaj s helikopterji in gasilskimi cisternami. Polivanje z vodo ima pozitiven učinek (znižano sevanje).

 5. Bazen za iztrošeno gorivo v bloku #2 so včeraj tudi zalivali z morsko vodo, medtem ko za bazen v bloku #1 to možnost še preučujejo, oziroma se za to še niso odločili.

 6. V reaktorje #1, #2 in #3, ter v zadrževalne hrame prvih treh blokov še vedno dovajajo morsko vodo. Količina pare se je zmanjšala, kar pomeni, da je hlajenje uspešno.

 7. Pritisk v zadrževalnem hramu #3 je včeraj narastel, do danes pa je spet padel. Operaterji pritiska niso zmanjšali s spuščanjem pare, kar pomeni, da je verjetno para sama ušla, ker je zadrževalni hram poškodovan. Ampak to je samo moje ugibanje.

 8. Hitrost doze (sevanje) je še vedno povišano, vendar se znižuje in ne ogroža zdravja. V okoliških prefekturah so zaznali radioaktivne nuklide (jod I-131 in ceszij Cs-137) v mleku in listni zelenjavi v koncentracijah, ki presegajo dovoljene. To je pričakovano po izpustih pare iz reaktorjev, v katerih je poškodovano gorivo. Kakšen vpliv ima to lahko na zdravje ljudi, je težko napovedati, ker ne poznamo točnih številk, vsekakor pa od tega ne bo nihče direktno umrl. Podobno je bilo pri nas leta 1986 po nesreči v Černobilu.

DODATEK 6 (31.3.2011, 7:00):

Situacija se po desetih dneh od zadnjega zapisa razvija več ali manj tako, kot sem napovedal. Vpliv na okolje: koncentracije radioaktivnih izotopov joda in cezija, ki so jih našli v pridelani hrani, so bile par dni malo višje od dovoljenih, zdaj so pa spet pod to mejo. Plutonij, ki so ga našli v vzorcih zemlje, je v koncentracijah, ki niso višje od normalne (angl. “trace levels”). Radioaktivni jod in cezij v morski vodi ob izpustu iz elektrarne v morje je bil seveda bistveno višji od dovoljenih mej (najvišji podatek: 1850x dovoljena vrednost), ker pa je ocean ogromen, so vse vrednosti izmerjene že samo par kilometrov stran, znotraj dovoljenih meja. Vseeno je zaenkrat točen vpliv na morsko življenje še nemogoče napovedati.

Kar se tiče reševanja reaktorjev, vzpostavili so zunanje električno napajanje, vendar imajo še vedno težave z vklopom posameznih sistemov, predvsem zaradi kontaminacije. Reaktorjev ne hladijo več z morsko vodo, ampak s čisto sladko vodo. Zadrževalni hrami blokov #1, #3 in #4 so nepoškodovani, problem pa predstavlja blok #2, ki ima verjetno poškodovan zadrževalni hram. Iz njega je kontaminirana voda iztekla v turbinsko zgradbo.

Kar se pa tiče vpliva nesreče v Fukushimi na okolje pri nas, pa bi bil presenečen, če bi kdajkoli lahko sploh izmerili kakšno spremembo. Do zdaj ni še nihče zaznal kakršnih koli vplivov.

 • Google Bookmarks
 • Google Buzz
 • Google Gmail
 • Google Reader
 • Facebook
 • Twitter
 • Share/Bookmark


625 odgovorov v “Fukushima”

 1. Si. R. pravi:

  Meni je pa malo zbrka s temi bloki, reaktorji in elektrarnami.

  Koliko je teh kritičnih elektrarn in kateri reaktorji so zdaj kritični?

  A je en reaktor = blok = elektrarna? Ali je elektrarna več blokov, je blok več reaktorjev, ali kako?

 2. NoMAD pravi:

  Boh ne dej da bi SiOlovci tole dali med “Izpostavljeno”. Bi lahko kdo celo zastopil za kaj se gre, pa potem “novinarji” ne bi imeli več s čim strašit folka. Čeprav je tudi tole zastrašujoče… Lepo zbrano! Tile bloki in reaktorji pa tudi mene begajo…

 3. buba švabebuba švabe pravi:

  Na prizadetem področju je nekaj čez 10 reaktorjev v štirih elektrarnah, od tega so večje težave samo v eni elektrarni, in sicer imenovani “Fukushima 1″. Tako se imenuje, ker je blizu mesto Fukushima, enka je pa zato, ker je blizu še ena elektrarna z istim imenom, se pravi “Fukushima 2″.

  No, v tej problematični elektrarni je 6 blokov s 6 reaktorji. 1 reaktor = 1 blok, kjer blok pač pomeni eno zaključeno in neodvisno obratovalno celoto. Od teh šestih reaktorjev so bili trije že prej zaustavljeni (remont), trije pa so se avtomatsko zaustavili, ampak imajo probleme s hlajenjem. Problemi se pojavljajo tudi v ostalih treh blokih, pa ne z reaktorji, ker ti pač že tako ali tako niso obratovali, ampak z bazeni za iztrošeno gorivo, ki se tudi grejejo in jih je treba hladiti.

 4. buba švabebuba švabe pravi:

  Aja, še to glede blokov in tega. Recimo v Krškem imamo elektrarno s samo enim blokom in smo nekako navajeni na to, da enačimo blok = elektrarna = reaktor. Ampak to ni pravilo, ker po svetu so tudi bistveno večje elektrarne s po več bloki. Vedno je pa tako, da v vsakem bloku en reaktor (in vse ostalo, kar sestavlja elektrarno) in vsak od teh blokov je pač ena enota, ki je neodvisna od vseh ostalih. Ta elektrarna v Fukushimi je dejansko, kot da bi sestavil skupaj šest manjših elektrarn tipa NEK (skupna je samo upravna zgradba ipd).

 5. Si. R. pravi:

  TNX – potem sem si prav predstavljal.

  Mimogrede, mi lahko pojasniš še korelacijo med enotami mSi in gray?

  LP S

 6. buba švabebuba švabe pravi:

  Gray je fizikalna enota za absorbirano dozo (Joule energije na kg snovi ali nekaj takega), Sievert je pa enota za ekvivalent prejete doze in se nanaša bolj na učinek prejete doze na človeka. 1 Sv je kao smrtna doza (če dobiš na hitro). Med Sv in Gy je linearna povezava, ampak je faktor odvisen od vrste sevanja, tako da ni čisto isto. Enota Sv/h in podobno je pa enota za hitrost doze. Se pravi trenutno je pri bloku #3 elektrarne Fukushima 1 hitrost doze 400mSv/h, kar pomeni, da če bi se tja postavil človek, bi dobil smrtno dozo v dveh urah in pol!

 7. Si. R. pravi:

  OK, še to, pol bom pa nehal s temi vprašanji –

  a to se linearno akumulira? Recimo, človek lahko v lajfu dobi skupaj 1000 mSv – torej cirka 1,5-3 letno iz okolja, pa prištejemo rentgenske, pa CT, pa lete čez severni tečaj in če dela v nuklearki?

  Ali pa se prejeta doza v telesu tudi nekako “odšteva”?

  Skratka – sori, laiki se zadnje čase malo bolj zanimamo za to :)

 8. Si. R. pravi:

  Sicer pa tudi tukaj sledim: http://slo-tech.com/novice/t459595/0

 9. buba švabebuba švabe pravi:

  Ja to, kakšno dozo dobiš, je tudi odvisno od časa, v katerem to dobiš. Recimo če 1Sv dobiš čez celo življenje, ziher ne boš umrl od tega, če pa dobiš v 15 minutah, boš pa samo po tleh padel. Drugače je pa zakonska omejitev za delavce v jedrski industriji 20 mSv/leto, s tem da so zelo redki taki, da dobijo več kot nekaj mikro.

 10. buba švabebuba švabe pravi:

  A, hvala za link. Čeprav za tisto spremljat moraš že kar nekaj teorije vedet, da sfiltriraš in interpretiraš. Tisti, ki to gor piše, daje nekritično čisto vsa poročila iz medijev… :-/

 11. Si. R. pravi:

  Kako komentiraš zadnji odstavek?

  “V kolikor bo posoda reaktorja zdržala pritiske, je verjetnost jedrske katastrofe z velikim vplivom za zdravje ljudi minimalna. Če pa pride do staljenja sredice reaktorja in posode reaktorja in bi ta ognjena žoga prišla v stik z morjem ali podtalnico, bi to povzročilo masivno eksplozijo mešanice visoko radioaktivnega materiala in vodne pare. Ker je v primeru te jedrske elektrarne izrabljeno jedrsko gorivo (zaradi pomanjkanja prostora je zadeva visoko koncentrirana) shranjeno v prostoru nad reaktorsko posodo, bi v primeru eksplozije vse to odletelo zelo visoko v zrak in povzročilo masivno radioaktivno onesnaženje zelo daleč naokoli. Eksplozija bi verjetno povzročila podoben dogodek še pri preostalih blokih JE Fukušima z nepredvidljivimi posledicami.”

  ?

 12. buba švabebuba švabe pravi:

  Senzacionalizem, ki nima povezave z dejanskim stanjem. Posoda reaktorja bo seveda zdržala, ker itak ni niti približno najšibkejši člen v primarnem krogu. Da karkoli ne poči, spuščajo paro iz primarnega kroga, ker pa je gorivo poškodovano, je ta para kar precej kontaminirana, in to je tisto edino, kar je zaskrbljujoče za lokalno prebivalstvo.

 13. Bralec pravi:

  Koliko kilogramov pa je tega gorivnega materiala v taki elektrarni in koliko se ga uporabi pri jedrskih bombah?

 14. Steki pravi:

  Najprej en velik bravo za poljudno in hkrati korektno strokovno razlago vsega, kar se dogaja Japoncem.

  Potem pa čisto en firbec – imaš morda kakšen podatek ali oceno (ker verjamem, da Rusi takrat niso ravno z veseljem govorili o tem…), kakšna doza teh Sv-jev se je sprostila iz černobilske nesreče? Pred leti sem bil v L’vivu, ki je kakšnih 500 km oddaljen od Černobila, pa nisem videl ravno veliko ljudi s tremi rokami in na vsaki 8 prstov…. Ok, malo sarkazma, ampak gre za to, da si znam postavit stvari v perspektivo – kako torej primerjaš to nesrečo s Černobilom?

 15. smoger pravi:

  Super zapis.

  Eno reč bi vprašal glede NEK-a…tista voda, ki izhaja ven v Savo ni nevarna za okolje? Malo sem bral na spletni strani NEK.

 16. domovoj pravi:

  Dober zapis, čeprav polovice niti ne razumem! Me pa zanima nekaj konkretnega – za začetek julija imam že nabavljeno letalsko karto za Tokio (potovati nameravam po deželi zgolj južno od prestolnice); moram biti kaj zaskrbljen, recimo v primeru najhujšega (in kaj sploh je najhujše?), razmišljati celo o odpovedi potovanja ali pa bodo razmere do julija v vsakem primeru že normalizirane? :???:

  P.S. @Steki Jaz sem se pred leti potikal po gozdovih južne Belorusije, pa po Kijevu, oboje precej blizu Černobila …

 17. buba švabebuba švabe pravi:

  @Bralec: Goriva je v vsaki sredici za nekaj deset ton, odvisno od samega reaktorja. V Fukushimi so tri različne velikosti, koliko je v vsakem goriva, pa ne bi vedel točno. V Krškem je goriva slabih 50 ton.

  @Steki: Koliko točno je bilo takrat, ne vem, je pa sigurno bilo dovolj, da so vsi delavci, ki so reševali, kar se je rešiti dalo, zelo hitro umrli. Vseh skupaj mislim, da je bilo 6000 mrtvih. Meja za evakuacijo je pa bila postavljena na 350 mSv na življenje. Se pravi na območjih, kjer se je pričakovalo, da bi ljudje v celem življenju dobili 350mSv ali več, so jih v celoti evakuarali. To je, če na hitro pogledaš precej malo, glede na to, da je smrtna doza 1000mSv v kratkem času, ampak je treba vedeti, da so posledice izpostavljenosti radiacije dvojne, in sicer neposredne in stohastične. Neposredne so tiste, da če si izpostavljen dovolj veliki količini sevanja, dobiš radiacijsko bolezen in nato umreš (in to se zgodi v vsakem primeru), stohastične posledice se pa kažejo v tem, da se na daljše obdobje spremeni (poviša) statistika rakavih obolenj. Se pravi, da lahko še vedno živiš sto let, samo verjetnost, da dobiš raka se poveča, če čez daljše obdobje dobiš večjo dozo kot je običajno. In v Ukrajini se je recimo zelo povečalo število rakavih bolezni.

  @smoger: Tista voda je skoraj popolnoma čista. Kemično sploh ni debate, ker je to pač ista voda, ki jo NEK zajame kakih sto metrov višje, brez kakršnihkoli dodatkov (samo prefiltrirana), radiacijsko je pa tudi tako malo, da se praktično ne da izmerit. Če je kaj ekološko spornega glede te vode, je to, da je njena temperatura na iztoku nekaj višja kot pri zajemu. Zakonsko je to določeno, da razlika v temperaturi Save pred in za elektrarno ne sme biti višja kot 3°C, absolutna temperatura Save pa na točki mešanja (to je malo za iztokom) ne sme biti višja kot 28°C (razen seveda, če je toliko bila že prej, kar pa ni nikoli). Seveda je v interesu NEK, da čimbolj izkoristi savsko vodo za hlajenje, zato so definicije, kaj in kje je točka mešanja in kako se merijo te temperature precej raztegnjene v to smer, da je dejanska temperatura tiste vode, ki se vrne nazaj v Savo absolutno gledano za kar nekaj stopinj višja. Ampak če potegneš črto, je temperatura Save za jezom elektrarne za 3°C višja kot pred jezom. Ker pa je iztok na levem bregu Save in ker se topla in hladna voda precej neradi mešata, je to v praksi videti tako, da je na levi polovici Save takoj za elektrarno več rib, ptic in ostalih živali kot na desnem. In potem če greš ribe lovit na Savo, moraš obvezno lovit z levega brega. Ena študija je pokazala, da se ta efekt pozna vse do Zagreba. To je ekološko sporno, ker je kao porušeno naravno ravnovesje oziroma je umetno spremenjen rečni ekosistem. :roll:

 18. buba švabebuba švabe pravi:

  @domovoj: Zajebal si se. Moral bi kupiti karto zdaj, ne pa že toliko prej. Stavim, da so cene kart za Japonsko padle že vsaj za polovico. :lol:

  Konkretno ti pa ne znam povedat, ker nihče ne ve, kaj točno se bo še zgodilo.

 19. smoger pravi:

  Hvala za izčrpen odgovor.

 20. fetalij pravi:

  mislim da si s tem zapisom (gledano obiskanost in lajke) (tudi) uradno postal avtoriteta na tem področju :mrgreen:

 21. buba švabebuba švabe pravi:

  :lol: Očitno res. Če bo šlo tako naprej, bo tole moj najbolj bran zapis ever. Pa polovica obiskov po googlovi statistiki pride celo iz fejsbuka in tviterja. :o Si ne bi nikoli mislil. :D

 22. seamus pravi:

  kolikor sem bral so dizli delovali skoraj eno uro, dokler jih delujoče ni zalilo. Potem so pripeljali novega (za unit1) pa ga niso mogli priklopit, ker je bil cel razvod pod vodo in baje so imeli različne priključke (mislm halo!).

 23. brane pravi:

  Samo to-kapo dol za tale strokovni blog!

                           Lp
  
 24. Tjasa pravi:

  Mogoče si nas nasral na polno :) , ampak zveni kot super duper post, hvala!

 25. m pravi:

  @seamus: Na Japonskem je dezela elektricno razdeljena med “nemski” in “ameriski” del: na eni strani 60Hz, na drugi 50Hz. Tako da nic cudnega, da so imeli se kak ralicen prikljucek. Ze to, da so tja pripeljali agregat, tako kmalu po potresu in vodi, je obcudovanja vredno.

 26. Primoz pravi:

  Hvala za preprosto razlago. Stanje je resno, toda stvari je treba povedati trezno, kot si tudi ti storil. Me pa zanima, kako približno bodo Japonci to sanirali – ali bodo tudi oni morali zgraditi sarkofage prek reaktorskih stavb? Ali so danes že na voljo roboti, ki prenesejo visoko radiacijo (pri Černobilu so se taki stroji pokvarili)? Ali je mogoče oceniti, s kakšnega območja bodo morali za trajno izseliti ljudi?

 27. inspiron pravi:

  Kapo dol – si sestavil zapis, ki ga nisem uspel prebrati nikjer v taki obliki vse od “sranja” na Japonskem naprej.

  (Dam se na na FB link!)

 28. seamus pravi:

  @m – obstaja rezerva. Tam okrog je polno JE, bilo bi čudno, da ne bi imeli več tega. Baterije so delale polnih 8 ur, Zanimivo je tudi, da nimajo v bližini kakšne pomožne fosilne elektrarne.

 29. Primoz pravi:

  Pisec članka na Wikipedii je za doze v Černobilu uporabljal naslednji vir: “B. Medvedev (June 1989). “JPRS Report: Soviet Union Economic Affairs Chernobyl Notebook” (in English). Novy Mir. http://handle.dtic.mil/100.2/ADA335076. Retrieved 11 September 2010.”

  Nato pa je navedel nekaj primerov za Černobil:

  Enota je 1 sievert na uro (1 Sv/h), torej 1000 mSv/h, kar je že smrtna doza, če jo prejmeš v kratkem času, kot pravi buba švabe:

  Vicinity of the reactor core: 300 Sv/h (v eni uri bi človek v bližini reaktorja prejel 300 smrtnih doz (v 12s 1 Sv in torej 1 smrtna doza)

  Fuel fragments: 150-200 Sv/h

  Debris heap at the place of circulation pumps: 100 Sv/h

  Debris near the electrolyzers: 50-150 Sv/h

  Water in the Level +25 feedwater room: 50 Sv/h

  Level 0 of the turbine hall: 5-150 Sv/h

  Area of the affected unit: 10-15 Sv/h

  Water in Room 712: 10 Sv/h

  Control room, shortly after explosion: 0.03-.05 Sv/h (30 do 50 mSv/h

  Gidroelektromontazh depot 0.3 Sv/h (300 mSv/h)

  Nearby concrete mixing unit: 0.10-0.15 Sv/h (100 – 150 mSv/h)

  buba švabe, kaj nam pove ta primerjava z doslej izmerjenimi vrednostmi v Fukušimi?

  Hvala za odgovore in lp!

 30. Matej Cigale pravi:

  No, meni se zdi občudovanja vredno, da je elektrarno prizdadel eden najmočnejših potresov v zgodovini, tunami in popotresni sunki, pa še zmeraj ni šlo nič zelo drastično narobe. Lahko rečem samo slava jim.

 31. Apollo pravi:

  Res odlično pokrivanje in komentarji. Nihče pa še ni vprašal o GE-jevih reaktorjih Mark-1, katerih posoda naj ne bi bili med varnimi v primeru nesreče, ko ne bi mogli več hladiti reaktorja z vodo. In reaktor 4 je zdaj najbolj kritičen, saj je med drugim edini polno naložen, vsi pa so Mark-1.

  http://nyti.ms/eJK56X

  Nemčija pa zapira 7 od 17 nukleark, verjetno trajno.

  http://feedly.com/k/g3Kqys

 32. Robida pravi:

  hej,

  Mene pa zanima kakšne bi ble v najbolj črnem scenariju posledice za Evropo?

  Drugače pa hvala za res lepo razlago, čeprav se mi zdi da jim gre res ČISTO vse narobe….

 33. sime pravi:

  res svaka čast za ta blog da ne berem sranja na 24ur ki ga novinarji serverajo mutavim ovcam. res svaka čast za napisao.

 34. M pravi:

  Koliko točno je bilo takrat, ne vem, je pa sigurno bilo dovolj, da so vsi delavci, ki so reševali, kar se je rešiti dalo, zelo hitro umrli. Vseh skupaj mislim, da je bilo 6000 mrtvih.

  Vse skupaj je bilo na tistem območju 600.000 – 1.000.000 delavcev.

 35. ivan pravi:

  Odličen in popolnoma točen zapis dogodkov! Čestitam! Mimogrede: na Japonskem sta dve različni nosilni frekvenci električne mreže, vsi drugi standardi so pa enotni, torej gre za netočno informacijo glede agregatov.

 36. buba švabebuba švabe pravi:

  @Primoz: Primerjave s Černobilom ne more biti. Tam je reaktor deloval s polno močjo, operaterji so izklopili varnostne sisteme, moč je podivjala in prišlo je do eksplozije, ki je raznesla notranjost reaktorja po okolici. Od tod takšno sevanje. V Fukushimi pa so vrednosti bistveno nižje, ker je vse, kar je radioaktivnega ušlo v okolje, nekaj pare, ki je kontaminirana z radioaktivnimi produkti jedrske reakcije (cezij, jod itd), do tega pa je prišlo zaradi poškodb goriva. Gorivo je poškodovano (srajčke iz cirkonijeve zlitine, v katere je sicer hermetično zaprto gorivo so se stalile) v vseh treh reaktorjih, ki so delovali. Možno, da se je tudi sámo gorivo v zgornjem delu začelo taliti. Maksimalna izmerjena vrednost, o kateri poročajo, je pri bloku #2, in sicer 400mSv/h.

  @Apollo: To ni točno. Mark 1 je samo blok #1, ta pa je trenutno najmanj problematičen. Reaktor #4 pa ravno obratno, je edini, ki sploh ne vsebuje goriva. V času potresa so ravno menjali gorivo. Iztrošenega so prestavili v bazen za iztrošeno gorvio, novega pa še niso vstavili. Sploh pa je v bloku #4 problem hlajenje bazena z iztrošenim gorivom in ne reaktor.

  @Robida: Namenoma se ne ukvarjam s špekulacijami kaj bi bilo, če bi bilo. Kaj je sploh to najbolj črn scenarij?

  @M: No, pisal sem iz glave, preverjat pa nisem šel, zato sem rekel, da nisem siguren. Sem pa prepričan, da ni bilo milijon mrtvih. ;)

 37. seamus pravi:

  http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_boiling_water_reactors

  Tle piše, da so vsi problematični markI. Zanimivo je, da bi unit1 moral v zaustavitev (trajno) 26.marca letos.

  In pa vprašanje kaj pomeni, glede varnosti in zaščite to, da se topi gorivo od unita4 zunaj reaktorske posode, praktično pod milim nebom.

 38. chefchef pravi:

  Da so tja prišli z različnimi priključki, je tipična banalna neumnost. Ravno zaradi takih stvari se dogajajo katastrofe. Noro.

  No, jaz se že par dni sprašujem, kaj je z ljudmi, ki te zadeve rešujejo na območju elektrarne. Zdaj vem. Pomrli bojo. Fak, ej.

 39. buba švabebuba švabe pravi:

  @seamus: Ah, narobe sem interpretiral podatke. Reaktorji so vsi GEN2, oznaka MK-1, MK-2 pa se nanaša na dizajn containmenta (zadrževalnega hrama).

  @chef: No, ni še nujno, da bodo vsi pomrli. Bojo jim pa v vsakem primeru postavili spomenik. :P

 40. Clytie pravi:

  @Robida: za Evropo ta trenutek ni popolnoma nobene bojazni za karkoli, ker se v Fukushimi 1 ni zgodilo še nič takega, kar bi lahko na večjem območju povzročilo signifikantno nevarnost. Plus tega je tudi smer vetrov ugodna, saj piha proti odprtemu morju, kar pomeni, da je (japonsko) kopno bolj ali manj varno.

 41. EnaPikapoka pravi:

  Hvala za tvoje obveščanje! Pri tvojem pisanju si je človek (ki nima niti približno pojma, kaj sploh je jedrska elektrarna) vsaj približno na jasnem, kaj se dogaja. Bom dnevno spremljala tvoje poročanje. Vse dobro!

 42. buba švabebuba švabe pravi:

  No, posledice za Evropo bodo očitno vseeno zelo hude. Ena glupa baba v Nemčiji že zapira elektrarne. :roll:

 43. Clytie pravi:

  Ja, buba. Žal se moram popolnoma strinjati s tabo. Si videl, kako norijo Hrvati? No, saj Slovenci niso nič boljši, ampak večina si itak ne more pomagat, če jih šopajo s paniko, sami pa nimajo zdravorazumskega sita in kančka pameti, da bi zadevo razmislili in prefiltrirali. Hvala bogu, da so Avstrijci bolj razumski, vsaj tisti, ki imajo pri tem kaj besede, in mirijo ljudi, da Krško ne ogroža ničesar. Intak se bo pa zdaj začela spet gonja proti nuklearkam, namesto, da bi delali na tem, da se jih postavi še več.

 44. Rok pravi:

  Kudos za tale prispevek.

  Vsi slovenski mediji skupaj (pa še kakšen tuj) se lahko skrijejo pred tem prispevkom!

 45. chefchef pravi:

  Mogoče bi nam morali v gospodinjstvih za nekaj dni odklopit elektriko. Mislim, da bi bilo dovolj že 24 ur.

 46. maja pravi:

  Super zapisano in razloženo in moram reči precej bolj trezno in pomirjujoče, kot poslišamo po raznih Skynews in cnn. Da ne govorim o paničnih in senzacionalističnih vprašanjih na Poptv, ki jih ni več za poslušat…. In še celo jaz (glupa blondinka) sem praktično vso razlago pokapirala. THX in upamo, da se zadeva čim prej reši.

 47. sosedsosed pravi:

  Ne bom rekel, da mi je sedaj jasno vse, mi je pa jasno bistveno več kot pred tem zapisom! ;)

 48. we pravi:

  Mene pa nekaj zanima: Kaj bo z morsko vodo, ki jo uporabljajo/so jo uporabljali za hlajenje? Je nevarna za okolje ? Jo bodo ‘predelali’ v manj nevarno obliko?

  Zelo razumljivo napisano!

  LP S.

 49. potrebno-zadostno pravi:

  A, ni mal čudno? Energetske bilanca vsega tega dogodka je odvečna energija (nevarnost eksplozije) in hkrati ne deluje sistem za hlajenje, ker ni energije zanj. Ne bi se to nekako dalo rešit ob načrtovanju NE?

 50. jype pravi:

  Najbolj črn scenarij za evropo je 10.0 potres v evropi, zdajle.

  Najhujše, kar se lahko evropi zgodi zaradi Fukušime je rahlo povišana radioaktivnost, če jo vetru uspe napihat do sem (bi pa za izmerljive količine moralo prej zmanjkati vode v Pacifiku, da bi se v elektrarni lahko stalilo in vžgalo gorivo, tako kot se je v Černobilskem reaktorju, kjer je gorivo namesto vode obkrožal grafit, ki je pri tisti temperaturi odlično gorel, zaradi česar je s konvekcijo v zrak štiri dni letela ogromna količina dolgoživih radioaktivnih izotopov).

  Ameriška vojska je zagotovila vodni top, s katerim bodo lahko z varne razdalje polnili bazen poleg reaktorja 4.

  Pa še razmerja – tipična elektrarna ima več blokov (Krško samo enega, Fukušima 6), vsak blok je sestavljen iz enega reaktorja in vse pripadajoče infrastrukture (turbin, generatorjev, zadrževalnega hrama in bazena za iztrošeno gorivo in še vrste drugih).

  Japonska je nameravala Fukušimo I zapreti februarja 2011, a so življensko dobo (že spet) za 10 let podaljšali zaradi nasprotovanja gradnji novih jedrskih elektrarn.

  Reaktorji novih elektrarn so praviloma ESBWR, ki se je sposoben pasivno ohladiti ( http://en.wikipedia.org/wiki/ESBWR ).

  Trenutno stanje je za Japonsko slabo – ker sneži in dežuje, so radioaktivne izotope cezija in joda že našli v vodovodu, saj ob takem vremenu dež izpira snovi, ki bi jih vetrovi sicer odnesli nad Pacifik, iz atmosfere v zemljo. Nevarnost za ljudi je majhna, če so pred zaužitjem take vode dobili jodove tablete (sicer se v ščitnico absorbira jod, ki je radioaktiven).

  Na Japonskem ni panike, so pa ljudje zaskrbljeni, saj se ob poslabšanju razmer (dodatno izpuščanje radioaktivnih snovi) lahko območje evakuacije poveča, ob trenutnem stanju pa je evakuacija otežena (tvegano izpostavljanje radioaktivnosti, pomanjkanje goriva).

 51. buba švabebuba švabe pravi:

  @we: Nekaj gre v atmosfero, ker je v reaktorjih še vedno tako vroče, da ta voda vre in izpari (bel dim, o katerem poročajo, je para). Kar se bo dalo, jo bodo verjetno tretirali kot vse druge jedrske odpadke. Sigurno je ne bojo spustili kar tako nazaj v morje. Že tako ali tako se voda, ki ni demineralizirana, v primarnem krogu precej aktivira (kar sicer ni tak problem, ker je razpolovna doba dokaj kratka), ker pa je še gorivo v reaktorjih 2 in 3 poškodovano, je ta voda potem tudi kontaminirana z raznimi fisijskimi produkti, ki pa so zelo radioaktivni in imajo veliko daljšo razpolovno dobo.

 52. jype pravi:

  potrebno-zadostno> Ne bi se to nekako dalo rešit ob načrtovanju NE?

  Leta 1967, ko je bil načrtovan reaktor Fukušima 1, je bil “naslednji kanto potres” še zelo daleč. Predvidena življenska doba reaktorja je bila 25 let.

 53. Si. R. pravi:

  Morda kaj koristnih info tudi tukaj –> http://bravenewclimate.com/

  LP

 54. buba švabebuba švabe pravi:

  @potrebno-zadostno: Načeloma ja, v dizajn novejših elektrarn tega tipa (BWR) so vgradili tudi sistem za pasivno hlajenje, ampak Fukushima 1 je bila postavljena v sedemdesetih (in načrtovana v šestdesetih) in pač ima samo hlajenje, ki potrebuje električno napajanje.

 55. buba švabebuba švabe pravi:

  @Si. R.: Dober link! Hvala. :)

 56. slehernik pravi:

  Lepo zbrano na enem mestu. Sam sem si hotel ustvarit priblizno enak pregled nad dogajanjem, vendar je tezko najti zaupanja vredne vire. Lahko navedes svoje?

 57. buba švabebuba švabe pravi:

  Evo en verodostojen vir: http://www.jaif.or.jp/english/index.php

 58. » Nebo nad peklom in vendar se vrti pravi:

  [...] pohvale za včerajšnji zapis Fukušima, res. Link sem poslala Vrhovnemu in tudi njemu je bil nazoren in poznavalski opis dogajanja v [...]

 59. alcessa pravi:

  @glupa baba, ki zapira elektrarne: prvič, čez dva tedna so volitve. Po Guttenbergu si še enega političnega super Gauja ne more privoščiti.

  Ampak, kar je še najbolj pomembno: zgleda, da je vsa Evropa nasedla mitu o natančnih Nemcih, ki so najbrž tudi svoje JE zgradili 100% optimalno in z njimi upravljajo ter jih vzdržujejo v skladu s stanjem moderne tehnike …

  TJA. To ni res. Problem nemških JE niso toliko glupe babe, ki jih zapirajo, dokler ne minejo volitve, in pa zelenega, naravovarstvenega lobija, ki se profilira predvsem s protesti proti JE, problem tudi ni dejstvo, da imajo JE vsekakor malce tveganja, problem tudi ni dejstvo, da Nemčija ni tako potresno področje kot Japonska …

  Problem je v tem, da marsikatera JE ni zgrajena v skladu z načeli vsakokratne optimalne varnosti. Problem je v tem, da marsikatera od njih nima dovolj redundantnih varnostnih sistemov, ki bi v primeru izpada elektrike (in ne potresa!) zagotavljali ohlajevanje in vse ostalo. Ustrezen kontroliran odklop.

  Problem je v tem, da upravljalci vzdrževanja in servisiranja ne izvajajo v skladu s predpisi oz. v skladu s potrebami in da je bilo v preteklosti veliko situacij, ko je prišlo do tveganja resnega “izbruha” zaradi malomarnosti (tega ne govorim na pamet: baden-wuerttemberška ministrica za okolje je bile prisiljena priznati, da so ustrezna poročila na njenem ministrstvu skrivali, da so lahko izvedli podaljšanje obratovanja) …

  Skratka, predlagam, da vsi skupaj pozabimo mit o varni tehnologiji v Nemčiji in o histeričnih Nemcih, ki se bojijo vsakega atoma. Marsikateri protest je (bil) namreč znanstveno trdno podkovan.

  Ah ja, ker živim 20 km od ene najbolj nevarnih nukleark, za katero se je marsikaj zamolčalo, tudi izpust ogromnih količin “obogatene vode” po malomarnosti, sem mogoče malce bolj … pozorna glede točnih informacij in se požvižgam na politiko ali čustveno priseganje opcijam.

 60. Ekaderina pravi:

  Res najlepša hvala za tako razumljiv in izčrpen opis dogajanja.

 61. marš na drinimarš na drini pravi:

  brez novic o tem, da so opazili godzillo, je to vse skupaj dokaj dolgočasno.

 62. Si. R. pravi:

  Pa še timeline dogajanja na Wikipediji: http://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_the_Fukushima_nuclear_accidents

 63. seamus pravi:

  Se mi je zdelo, da tole z vodo nekaj ne štima. Vodik nastane pri oksidaciji palic, ko so izpostavljene zraku in za to še ni poterbno, da se palice topijo.

  In some circumstances, notably in some beyond design basis accidents (i.e., severe-fuel-damage accident) it is envisaged that the supply of steam to oxidize the fuel cladding will be from the boil-off of water as the core is uncovered. The steam flows convectively up the fuel channels and the oxidation of fuel cladding produces hydrogen gas which increases in concentration with height above the boiling water.

 64. Si. R. pravi:

  Ne vem, zakaj je Blogos speštal link. Tukaj je še enkrat: http://tinyurl.com/498onw8

 65. buba švabebuba švabe pravi:

  @Si. R.: Blogos spešta linke, ki vsebujejo podčrtaj. Sem že popravil. ;)

  @seamus: Vodik nastaja pri zelo visoki temperaturi, ko že vezi med vodikom in kisikom v vodi razpadejo.

 66. Kavboj Pidji pravi:

  Meni se pa zdi vse skupaj neodgovorno. V redu backup sistem odpove, zanj more obstajati nadomestni. V primeru da ta odpove more obstajati nadomestni. Verjetno ni pretežko sklepati da so trije odvečni sistemi za tako resno zadevo kot je jedrska elektrarna na potresno nevarnem območju premalo? Visoko tehnološka država naj bi bila to?

 67. daft pravi:

  Car si! “Uradni” medijski poročevalci se lahko zamislijo nad sabo. Ampak se ne bodo.

 68. Kavboj Pidji pravi:

  Prebral sem prispevek na yahoo-ju pa ni bil pol tako informativen kot tvoj. buba svabe > svetovni mediji

 69. daft pravi:

  btw, “glupa baba iz Nemčije” ima doktorat iz fizike. ;)

  Lahko si prepričan, da so ji vsa dejstva več kot jasna. Gre zgolj za predvolilno potezo. Pač surfa na valu javnmega mnenja . :)

 70. KuC pravi:

  Že, sam me zanima če bo obljubo držala? Jaz bi rekel, da bolj težko, sploh če gledaš kake energetske težave ma nemčija. Na severu so postavili ogromno vetrnic za proizvodnjo elektrike, zdaj imajo pa težave, veter pač včasih je, včasih ga pa niti ni. Že dvakrat se je naredilo, da je v roku 15 minut nastalo zatišje po celi severni nemčiji, ergo je proizvodnja elektrike iz vetrnic grozno padla (energije ranga 10 krških elektrarn). Ne vem če si lahko privoščijo to potezo brez vidnejšega efekta za gospodarstvo.

 71. I Love iPad pravi:

  Odličen članek!

  Ko bi ga vsaj kakšen “resen” medij povzel….

 72. alcessa pravi:

  Ker je bil v zvezi s podaljšanjem obratovanja nukleark sprejet zakon, je možno, da ga Merklova z uvedbo moratorija ravnokar krši. Edini razlog, zakaj atomarki proti tej kršitvi ne protestirajo, bi znal biti v dejstvu, da je trenutno klima neugodna za proatomski PR, plus, najbrž je zanje bolje, če CDU v treh zveznih deželah, v katerih bodo kmalu volitve, zmaga. SPD in Zeleni so namreč za veliko bolj omejeno delovanje nukleark do dokončnega izklopa.

  Dokončni izklop se bo zgodil 100%, ne glede na vladajoče stranke, ker je tudi ta namreč del tega zakona. Do … mislim da 2050, bo Nemčija v skladu z zakonodajo nuklearke nadomestila z okolju prijaznejšimi viri energije (sonce, veter, geoplin …) PLUS: ne bo prišlo samo do zamenjave virov energije, temveč se bodo istočasno izvajali koraki za zmanjševanje porabe (izolacija zgradb, varčnost naprav in opreme itd.)

  Kadar se govori o virih energije, se prepogosto pozablja dejstvo, da naš problem ni samo pridobivanja, temveč tudi prekomerna poraba in zapravljanje energije. Spremenilo se bo oboje.

  Predvidevam, da tistih nekaj stoječih vetrnic takrat ne bo več problem.

 73. Si. R. pravi:

  LoveiPad – pa saj ta blog je “resen” medij … :-) kdor se hoče pa z medijskim junkfoodom futrat, gleda pa 24ur in podobno.

  mimogrede, tudi na Odmevih na nacionalki so imeli nekaj odličnih gostov in prispevkov.

 74. MarryAnn pravi:

  buba švabe, hvala za vse razlage, me pa zanima, kaj meniš, koliko govorijo oblasti resnice in koliko zavije Svizec… Bog pomagaj, pač izkušnje s preteklosti..povej še kaj o sebi, kje si kaj si…

 75. Drejos pravi:

  Med vsemi novinarskimi ˝smetmi˝, je tole še najbolj razumljivo napisano. Hvala :)

 76. Bato pravi:

  hmm, lepo razloženo, ampak imam še nekaj vprašanj:

  kaj praviš o plutoniumu, ki iz fukušime leti v zrak in ga trenutno nese čez pacifik? nekje sem namreč bral, da je 2 000 000 x bolj strupen od urana… http://highboldtage.wordpress.com/2011/03/14/fukushima-3-is-fueled-with-plutonium-mox/

  kaj misliš o navodilu svetovne zdravtsvene organizacije ( ki je pred kratkim hotela naplahtati cel svet, da nekaj več kot 60 primerov prašičje gripe pomeni svetovno nevarnost, zaradi katere so države nakupile za milijone evrov cepiva…) da je treba pomiriti ljudi, ker da ‘je vse v redu’?

  http://www.jpost.com/VideoArticles/Video/Article.aspx?id=212374

  kaj misliš o tem poročilu, kjer je že leta 1982 bilo ugotovljeno, da nuklearke sploh niso varne? http://www.osti.gov/bridge/purl.cover.jsp;jsessionid=2C652629FF16E06F54CC4CCE7A9E13DC?purl=/5338909-FPWlHy/

 77. Powered pravi:

  Hvala za izčrpne informacije. Upam, da boš kmalu zapisal, da je vse za nami, ker nočem, da vsakih 25 let ukinem večino svojih navad in se skrivam kot svizec :) (pa še borovničke za leto 2011 potem odpadejo :) )

 78. Pečko pravi:

  Odlično, hvala! Zelo razumljivo, kratko (kolikor je pač lahko) in jedrnato.

  Veliko dobrih postov še naprej.

  P.S.: Ti bi pomoje še kakšno stvar od javne uprave znal predstavit tako, da bi jo razumeli tako avtorji kot tudi uporabniki :)

 79. Schcuka pravi:

  “@chef: No, ni še nujno, da bodo vsi pomrli.”

  Če pa ne bodo, bodo zagotovo prvi taki primerki na svetu ever :) Vsaka čast za prispevek.

 80. Primoz pravi:

  Vse bolj se mi zdi, da je z jedrskimi elektrarnami podobno kot s strojno in programsko opremo: redno jih je treba posodabljati, po določenem času pa namestiti sodobnejši reaktorski tip. Verjetno je dobro, da Nemčija zapira 7 najstarejših elektrarn, toda nadomestiti bi jih morali z varčevanjem in nekaj morda še z novejšimi in varnejšimi (pasivno zaustavljivimi) elektrarnami. Buba švabe, ali nam lahko razložiš, kako se samodejno in pasivno ustavijo jedrski reaktorji novejše zasnove (na osnovi fizikalnih zakonov)? Kako pa je z varnostjo plinsko hlajenih in oplodnih jedrskih reaktorjev?

 81. FFP pravi:

  Kapo dol za prispevek.

  Spet se je pokazalo, da je večina novinarjev preveč lenih, da bi se pozanimala o zadevi ali pa namenoma ustvarjajo paniko in objavljajo apokaliptične teorije, da si digujejo naklado.

 82. drej pravi:

  Zelo dobro, strjeno. Nekateri linki sotudi dobri. Moj vir informacij je predvsem vikipedija.

 83. Bato pravi:

  pred uro in pol (sreda 15:35): French Environment Minister Nathalie Kosciusko-Morizet has said “the worse case scenario is possible, and even probable, around the Fukushima plant,” Reuters reports. http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12307698

  Vladimir Putin has offered up a plan to relocate 100 Million Japanese to Russia’s far east in advent of a worst case nuclear scenario. http://quinetiam.com/?p=210

  @primož, slabo, odpri in poglej ta dokument: http://www.osti.gov/bridge/purl.cover.jsp;jsessionid=2C652629FF16E06F54CC4CCE7A9E13DC?purl=/5338909-FPWlHy/

 84. Navadni Nimda pravi:

  Tole je pa res odličen povzetek dogajanja! Tako je treba to delati, realno, trezno in predvsem brez bebavega širjenja panike in doomsday scenario bullšita.

 85. Monk pravi:

  Hudo, hvala za članek res je super!

 86. Tomaž pravi:

  Ni kaj….ampak vsaka ti čast za tole pokrivanje in poljudno strokovno obrazložitev…res sem pogrešal neke konkretne informacije…škoda da imamo tako glup folk in pa novinarje, da ne znajo nekaj raziskat ampak vsi palijo samo na jebeno senzacijo…imam pa vprašanje ker očitno si domač v teh krogih…hipotetično da pride do jedrske nesreče v NEK ali imajo tile delavci vnaprej določene naloge in dela in dejansko vedo, da če se dogodi določen scenarij da bodo morali umreti, da rešijo situacijo…se ljudje tega zavedajo in so na to pripravljeni ali bo takrat večina enostavno poniknila, z situacijo pa se bodo ubadali samo levjesrčni?

 87. buba švabebuba švabe pravi:

  Uf, koliko novih komentarjev. Se opravičujem, da ne morem vsem odgovorit.

  @Kavboj Pidji: Trije različni sistemi za varnost so načeloma dovolj. Ta katastrofa na Japonskem je bila pač enostavno dosti hujša, kot je kdorkoli pričakoval. Takega tsunamija tam dejansko ni bilo menda že zelo zelo dolgo.

  @daft: No, to da ima Merlova doktorat iz fizike, nisem vedel. Se ne zanimam toliko za politiko. Ampak ni važno, kaj ima, v prvi vrsti je političarka in deluje tako, kot pač politiki delujejo. Po vetru. :P

  @KuC: Ja, dejansko je energija velik problem, če dobro razmisliš ni nobena rešitev ni 100% dobra. In ko rečem nobena, s tem mislim nobena. Vsaka rešitev ima svoje probleme, vključno s t.i. zelenimi oziroma obnovljivimi viri.

  @alcessa: Ja, to mora biti začetek. Zmanjšanje porabe na minimum. Ampak potem smo pa spet skoraj na začetku, ker marsikatera t.i. zelena rešitev za sabo skriva skrite ekološke pasti. Problem je bolj kompleksen, kot se zdi na prvi pogled.

  @MaryAnn: Oblasti se trudijo, da bi obveščali svetovno javnost, ampak bistveno premalo. Uradna poročila so zelo skopa in zelo na redko prihajajo. Poleg tega je velik problem očitno tudi jezik. Večina tega, kar prihaja od oblasti, je napisanega v polomljeni japonski angleščini in potem tuji novinarji, ki razumljivo tudi niso jedrski strokovnjaki, še toliko lažje narobe interpretira dejstva. Samo danes so svetovni mediji (itak očitno vsi povzemajo po enem in istem izvornem viru) objavili kar nekaj krepko sfaljenih “dejstev”, ki zelo očitno izvirajo iz parih slovnično nepravilnih stavkov, ki so jih napačno interpretirali.

  @bato: Slovensko se reče plutonij in trenutno ne leti iz Fukušime in ga ne nese čez tihi ocean, niti se to ne bo nikoli zgodilo. Govoriti o strupenosti urana in plutonija je tudi čisto brezpredmetno. Plutonij kot element nastopa v večih izotopih, ki imajo različne fizikalne lastnosti, ne da se pa govoriti, da bi bil en element bolj nevaren od drugega. Plutonij v naravi ne obstaja, ampak nastaja v jedrskem gorivu z beta razpadom iz urana, kasneje pa sodeluje v verižni reakciji in razpade na lažje elemente. Res je, da ob tem “da” več energije kot jo da cepitev urana U235 (točnih številk ne vem na pamet). Skozi gorivni ciklus se v gorivu zmanjšuje koncentracija U235, vedno več pa je plutonija in proti koncu gorivnega ciklusa dejansko več energije pride od cepitve plutonija kot od cepitve urana. Nekateri reaktorji so tako narejeni, da lahko za gorivo že od začetka uporabljajo mešanico urana in plutonija, kar je dobra stvar, ker je to gorivo narejeno iz recikliranega starega iztrošenega jedrskega goriva, ki bi sicer moralo biti nekje uskladiščeno.

  @Primoz: Kolikor jaz razumem, je pri novejših BWR reaktorjih to narejeno tako, da para, ki nastaja pri ohlajanju poganja turbino, ki poganja črpalke, ki črpajo vodo skozi primarni in sekundarni krog. Se pravi, da za hlajenje ni potrebno električno napajanje. To je na grobo, lahko pa da si narobe in preveč poenostavljeno predstavljam. Ker na to se preveč ne spoznam, na plinsko hlajene in oplodne reaktorje (ki so precejšnja eksotika) pa sploh ne. Bolj poznam PWR tip reaktorja (takšen je v Krškem), pa še to precej površno s stališča pravih strokovnjakov. ;)

 88. buba švabebuba švabe pravi:

  @Bato: Širjenje kvazi znanosti je zelo neproduktivno. Razumem, da je v našo naravo prirojen strah pred neznanim, ampak ravno v tem je tista razlika med velikim človekom in povprečnežem. Pravi človek, če nečesa ne pozna in ne razume, se o tem dobro pouči in izobrazi, mali povprečnež pa se prepusti strahu in zganja paniko.

  @Tomaž: To je pa preveč filozofsko vprašanje. Seveda so zadeve zelo podrobno definirane in vsem poznane, kako bi se ljudje obnašali v dejanski krizi, pa nihče ne ve.

 89. mare22 pravi:

  Res sijajno. Ne samo bubasvabe, tudi udelezenci debate, se zdi, da so debili priklenjeni na zurnal, 24, delo in dnevnik. Pa saj ne bi nic razumeli, v fukushimi ne gori niti njihov jansa niti njihov pahor. Pa sta za malo dostojnosti potrebna samo strpnost in srednjesolska fizika. In radovednost. Se enkrat bravo vsem v verigi.

 90. Tomaž pravi:

  Hvala za hiter odgovor, sem pričakoval nekaj takega…ker v bistvu je res, da enostavno ne moreš vedet dokler se ne zgodi in upamo da se nikol ne bo…Po vsem tem kar sem prebral je tale elektrarna itak fuč sedaj, od momenta ko so se odločili, da zalijejo z morsko vodo ali? Kaj to pomeni, da na tem območju sploh ni možno več da bi elektrarna še funkcionirala če odpravijo posledice se te posledice sploh da odpravit na nek varen način brez da umre morje ljudi?

 91. buba švabebuba švabe pravi:

  @Tomaž: Zaradi tega ne bo umrlo morje ljudi. ;) Pa cela elektrarna ni fuč, vsaj dva bloka bosta še nekaj časa verjetno delovala, prvi trije so pa res popolnoma zanič. Mimogrede, tudi v Černobilu so proizvodnjo v zadnjem bloku zaprli šele par let nazaj. ;)

 92. Tomaž pravi:

  Pač eni smo laiki totalni:)….sicer sem mislil te tri bloke za katere si navedel da so jih zalili z morsko vodo…Morje ljudi sem pa mislil v prenesenem pomenu, da je verjetno nevarno karkoli počet v bližini, se pravi odpravljat posledice…ja nič bom še naprej bral tvoj blog…pa hvala in lepo pisanje še naprej

 93. Dani pravi:

  Zdravo. Super informacije. Julija nameravam iti v Nagoyo, pa me zanima, kakšne posledice lahko predvidevamo glede na trenutno situacijo’ Je varno biti tam en mesec, ali naj čimprej odjavim letalsko karto?

 94. buba švabebuba švabe pravi:

  @Tomaž: Ja seveda je nevarno in veliko delavcev, ki so tam, bo nosilo posledice, mnogi bodo verjetno umrli. :( Prvi trije bloki so pa seveda popolnoma uničeni.

  @Dani: Nimam pojma. Verjetno bo popolnoma varno, sploh ker je Japonska velika in je Nagoya kakih 500km stran, ampak 100% pa ne more nihče biti siguren. Moj malo ciničen predlog: odpovej letalsko karto, vzami denar nazaj in kupi novo karto po polovični ceni. ;) :lol:

 95. sledo pravi:

  Mislim Buba švabe že od petka si razbijam glavo da bi nekeko razumel kaj se tam dogaja, pa samo tebe bi moral poznat. Vsa čast za tolele in za ostale komentarje tudi. Upajmo na najboljše!!! P.S. verjetno sem falil ampak v kolikšnem času se potem jedro ohladi??

 96. sledo pravi:

  Mislim Buba švabe že od petka si razbijam glavo da bi nekeko razumel kaj se tam dogaja, pa samo tebe bi moral poznat. Vsa čast za tolele in za ostale komentarje tudi. Upajmo na najboljše!!!

 97. Bato pravi:

  čakimal… a to se ti zdi ‘pseudo znanstven dokument’?

  a document from the Department of Energy, by the U.S. Nuclear Regulatory Commission, Office of Nuclear Research

  če je to pseudo znanost, potem pa kapo dol pred tvojimi viri informacij! http://www.osti.gov/bridge/purl.cover.jsp;jsessionid=2C652629FF16E06F54CC4CCE7A9E13DC?purl=/5338909-FPWlHy/ tukej (1982) namreč komisija ugotavlja, da je pregrevanje velik in zaenkrat nerešljiv varnostni problem…

  nisem za paniko, ampak glave pa tud ne tiščim v pesek

 98. Schcuka pravi:

  “Keiichi Nakagawa, izredni profesor na oddelku za radiologijo na Univerzi v Tokiu, je 180 delavcev v Fukušimi, ki poskušajo normalizirati stanje označil za kamikaze.”

 99. Bralec pravi:

  BATO še manj kot psevdo je tisti tvoj link, ki si ga objavil, o Putinu … tisto je navaden profiterski sajt za prodajo tabletk.

 100. scuffydog pravi:

  buba svabe, pohvale. sem kar nekaj vedel o tematiki (tudi delam na nekje sorodnem podrocju), samo par stvari sem pa se dodatno izvedel.

  me pa zanima, ce slucajno ves, kaksne so zaloge urana na/v zemlji? nekje nekoc sem namrec zasledil, da so le-te kar zelo omejene. se pa niti ne spomnim, kje sem to prebral, tako da o viru kaj tezko povem:)

 101. cvetkamarjetka pravi:

  Se pridružujem pohvalam za spisano. Fajn, res.

 102. buba švabebuba švabe pravi:

  @scuffydog: Iz glave bi rekel, da je za približno 80 let urana v rudi na znanih nahajališčih ob zdajšnji porabi (to je v elektrarnah na obogateni uran). Se pravi zelo malo. V morski vodi ga je skoraj neomejeno veliko, ampak za pridobivanje urana iz morja menda še nimamo ekonomične tehnologije. Nisem pa prepričan, samo nekako imam v spominu ta dejstva. Sicer pa wikipedija vse vse, tako da tam preveri. :)

 103. Aleš Medvešek pravi:

  Meni se pri vsem tem zdi najbolj šokantno to, da je tsunami uničil dizelske agregate. Zakaj niso bili dovolj dobro zavarovani ali pa vsaj postavljeni višje ležečem mestu?

 104. Zoks pravi:

  Hvala za tale odličen blog. Imam vprašanje glede gradnje elektrarn na Japonskem – na začetku si napisal, da so grajene, da zdržijo pospešek 0,47G. Toda viri na internetu trdijo, da je Fukušima bila zgrajena da zdrži samo 0,18G, ponekod celo trdijo, da je pospešek na mestu kjer stoji elektrarna presegel to mejo ampak da je to uspešno prestala. Informacije glede tega so sicer nekoliko kaotične, ampak primer: http://news.nationalgeographic.com/news/energy/2011/03/110314-japan-nuclear-power-plant-disaster/ .

 105. alcessa pravi:

  Buba švabe: Vem :-( Dobra novica je, da nisem edina, ki to ve. (saj veš: biogorivo se v Nemčiji ni prijelo in njegova ekološka bilanca je porazna. Pri nas v bližini obstajajo mikropotresi zaradi vrtanja v globino. Izolacija fasad z, npr. stiroporom je živa neumnost itd. itd.) Kar pomeni, da se bo še iskalo in nadgrajevalo, kar tudi ni najslabša novica. In ker tema ni nezanimiva, se bo iskalcem (upam) gledalo pod prste.

  Najbolj nenavadna kritika, kar sem jih prebrala zadnje čase, se tiče porabe vode: saj veš, v Nemčiji veliko dežuje. Nemci tudi precej varčujejo z vodo. Tako morajo vodovodna podjetja napeljave dodatno splakovati, da sperejo umazanijo, ker bi ta drugače poskrbela za … ekološke težave, recimo temu tako. Seveda vodo za izpiranje pribijejo ceni vode za potrošnike. Če bi ti porabljali več vode, bi ta bila cenejša. (da ne omenjam, da so vodovodne cevi dovolj tesne in ne puščajo, da se deževnice ne da izvažati v Španijo ali v Saharo in jo je najbolje porabiti itd.)

  Še bo absurdov.

  (trenutno me itak zanima le, ali bodo japonski samuraji pogasili rabljene gorivne palice)

 106. Si. R. pravi:

  Odličen vir informacij je tudi http://www.bbc.co.uk

  Recimo ta članek: http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-12762608

  Pa še ta: http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-12763273

  In tukaj živi “feed” s pomembnimi novimi informacijami: http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12307698

 107. Si. R. pravi:

  Pravijo, da so Japonci “tik pred tem”, da bi uspeli do elektrarn potegniti novo električno napeljavo, da bi tako lahko pognali sisteme za dovajanje vode (če ti še delujejo) …

  Hkrati naj bi že delali novo cesto, da bi omogočili do tja pripeljati gasilske in druge cisterne.

  Napeto je …

 108. marijaaa pravi:

  Slučajno sem naletela na to stran in se kar tresem od sreče, da sem končno dobila sttran in nekoga, ki ga lahko vprašam od Fukušime. Vprašanje za Buba švabe, danes sem gledala italianska poročila na RAI 2, kjer so sporočili, da bodo ukinili uvažanje vseh živil iz Japonske, od takrat, ko je nastopila prva eksplozija. Torej nevarnost je, ali je samo panika.? Ali potem tudi novega avta izdelanega na japonskem bolje da ne kupim.? ?

 109. Bato pravi:

  http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12307698 japonci zapuščajo tokio

  ne vem kaj vam je. bubašvaba se mi zdi je zelo natančno tehnično opisal stanje, ampak ideja, da je nuklearke zapirat bedarija, se mi niti od daleč ne zdi en logičen sklep vsega skupej.

  zaplet na japonskem je dramatičen in zajeban. ljudje so se zaradi prehudega žarčenja umaknili od reaktorjev in jih lahko samo od daleč špricajo z vodo. 150 kg plutonija bo zgorelo, ker ga nihče ne zna ugasnit. kam bo šel oblak strupa, je vprašanje, verjetno čez pacifik.

  nuklearke niso nobena zajebancija in to vejo zelo dobro avstirjci, ki se že leta trudijo ugasnit krško, pa o tem v sloveniji skor nič ne slišimo.

  pa tudi krško je zgrajeno na robu tektonskih plošč…

  in dokument jedrske komisije zda je že pred 30 leti ugotovil, da ohlajanje NI VARNO. pika.

  kapo dol pred fizikalno natančnim opisom nesreče v fukušimi, ampak ne me zajebavat, da je merklova ‘zmešana’, ker da ugaša nuklearke. ona jih mora ugašat, ker imajo nemci veliko preveč podatkov, ki govorijo o popolni neustreznosti jedrskih elekrtarn in tale japonska epizoda je samo kaplja čez rob.

  fukušima je kaplja čez rob, ki bi morala zbuditi vsakega prisebnega človeka. jedrska energija je (zaenkrat) veliko preveč nevarna, da bi se lahko izpostavljali tveganju.

  razpolovna doba cezija je 7000 let! kdo lahko sprejme tveganje radiacije za 7000 let?

  ste si pogledali lestvico radiacija/zdravje? ta ternutek jih je na japonskem totalno strah, radiacije in kitajskega sindroma, ki bi zaradi eksplozij razpršil radiacijo naokoli in v najhujšem primeru zaradi likvidifikacije celo začel potapljati japonsko otočje.

  stvar je zelo daleč od nas in pri nas bodo relativno zanemarljive posledice (upajmo) ampak tole niti zdaleč ni nek hec za zamahnit z roko in se hecat, da je merklova ‘zmešana baba’ – ona bi rada drugač, ampak ne more, ker je nemčija še vedno sorazmerno demokratična.

  fukušima je lahko priložnost, da se neha s to norostjo, razen tega pa je ena sama tragedija

 110. Si. R. pravi:

  Likvidifikacija? Potop japonskega otočja? Džizs … predvidevam, da tega ne znaš utemeljiti, kvečjemu dati kak doomsday link? No, sliši se pa spektakularno, podobno kot poročila 24ur …

  Merklova pa – Nemci so se odločili do leta 2050 (vem, zdi se daleč) preiti komplet na ne-jedrske vire energije. Nekaj elektrarn bodo pač sedaj (kot načrtovano) zaprli in jim ne bodo podaljšali življenjske dobe.

 111. cra pravi:

  Kompliment buba švabe za razlago! Japonci so res trdoživi. Preživeli so že Hirošimo in Nagasaki in še vedno živijo prav tam. Kot mi je znano nimajo zaprtega območja. Kako so rešili kontaminirano območje? Kam so pospravili vso radiaktivno materijo in kako? Ali narava kar sama opravi s tem že v par desetletjih, ko pa naj bi bile določene snovi radioaktivne celo tisočletja?

 112. sime pravi:

  Uran-obogateni (U – 235) – 704 miljoni let Kripton (Kr – 85) – 10,6 let, Brom (Br – 87) – 54,6 sekunde, Cezij (Cs – 137) – 30 let, Cer (Cr – 144) – 2,6 milijonov let, Kripton (Kr – 93) – 2 sekundi. …

 113. Bato pravi:

  @Si.R: niti ne mislim, niti si ne želim da bi prišlo do tega pojava, je pa dejstvo, da se Japonci tega bojijo, ker ne vejo, kaj bo povzročil ‘kitajski sindrom’, katerega ne znajo ustaviti. Če se ta vrela radioaktivna snov pogrezne do podtalnice ali do oceanske vode, ki je prisotna pod površjem Japonske (ki je popolnoma drugače geološko zgrajena kot Slovenija), bo prišlo do velike eksplozije, katere posledice so komaj predvidljive.

  o tem se ne piše, seveda, ker oblasti nočejo panike, a pojav je fizikalno dejstvo in niti zdaleč ni izključen iz predvidevanj. upajmo seveda, da do tega ne bo prišlo. http://www.paleoseismicity.org/2011/03/16/liquefaction-in-tokyo-central-park/ http://oai.dtic.mil/oai/oai?verb=getRecord&metadataPrefix=html&identifier=ADA207046

 114. Bato pravi:

  @sime ja, je res, cezij rabi za razpolovitev samo 30 let…ampak plutonij jih rabi 24000…

 115. DITA pravi:

  Impresionirana sem nad vsemi komentarji! Hvala vsem ! Več vem in v znanju je svoboda!

 116. Zoks pravi:

  Nekaj mi ni jasno v zgornjem opisu – točka 17. Elektrika je potrebna za črpalke v primarnem (proizvodnja elektrike) in sekundarnem sistemu (hlajenje z morsko vodo). Japonci naj bi zalili reaktorje z morsko vodo iz sekundarnega sistema. Ne razumem pa zakaj bi to rešilo situacijo – tudi ta voda namreč hlapi, ker pa ni elektrike črpalke ne morejo črpati nove vode in sredica se še vedno lahko stali.

 117. seamus pravi:

  Očitno je postala fejst kriza, ker sedaj že javno govorijo o žrtvovanju ljudi. Upajmo, da čimprej potegnejo štrom in da tisti, ki se bodo žrtvovali dejansko uspejo.

  Kljub temu pa ne razumem kako jim ni uspelo recimo do včeraj pripeljati zadostno število dizel agregatov in pripeljati črpalke, da bi spumpali tisto vodo vn, kjer je to potrebno in bi potem vzpostavili hlajenje.

 118. DITA pravi:

  Pa še moj komentar glede Merklove. NI zmešana baba! Je kar OK. Je pa tudi kot vsi voditellji le ustrezni podaljšek podzemnih struktur. Mene moti le njena hudo ponesrečena garderoba in malce bebasta frizurca. Z mano vred namreč ni več punčka. Bi ji kar z mojim programom estetike pomagala. Mogoče pa bi zmagala na naslednjih volitvah. To je moj zaključek, ki naj predvsem vnese nekaj vedrine v to mračno vzdušje, dragi bratje in sestre, te naše – zelo lepe in izdane!!! kugle.

 119. sebor pravi:

  @buba švabe Pohvale tudi iz moje strani.

  @cra Dejansko je atomska bomba dolgoročno veliko manj škodljiva (glede sevanja seveda) kot nesreče tipa Černobil. Pri atomski bombi namreč nastane relativno malo dolgoživih radioaktivnih elementov. V Hirošimi se je 80% sevanja sprostilo v prvih 24 urah. Seveda je nekaj dolgoživih elementov ostalo ampak očitno zanemarljivo malo. Večino dela je tam opravil čas.

  @Bato “Cool down” S teboj je podoben problem kot pri Fokushimi; nekako se te ne da ohladit. :)

  @Zoks Voda že s tem ko hlapi odnaša toploto. Najbrž morajo morsko vodo dolivati. Kaj je z nastalo paro pa nebi vedel. Mogoče bo buba švabe kaj več povedal.

  @seamus To kako jim ni uspelo pravočasno dostaviti nadomestnih agregatov se pa tudi sam sprašujem. Res da so ceste poškodovane, so pa helikopterji.

 120. Igor pravi:

  @Primož: glede plinskih in oplodnih reaktorjev (zelo poljudna razlaga): Plinski reaktorji so narejeni iz grafita (gorljiv!), kot hladilno sredstvo pa se uporablja plin. Niso ravno najbolj varni (že zato ne, ker je reaktor narejen iz gorljivega materiala). Takšen je bil npr. reaktor v Černobilu.

  Oplodni reaktorji so načeloma super stvar – kot mizica pogrni se: notri vstaviš gorivo, kot “odpadek” pa nastane še boljše gorivo (kot bi pri kurjenju drv namesto pepela nastajal premog :D ). Zakaj torej niso bolj razširjeni? Že sam opisan princip je potencialno nevaren (kako bi pogasil požar drv, če bi pri gorenju nastajal premog, ki bi še bolj gorel?). Za povrh vsega oplodni reaktor nima moderatorja (ta zmanjšuje hitrost nevtronov), zato stvar lahko hitro uide izpod nadzora (nevarnost nekontrolirane verižne reakcije). In kot da to še ni zadosti, se kot hladilno sredstvo uporabljajo tekoče kovine (tako vroče, da se stalijo) – običajno natrij, ki pa ob stiku z vodo eksplodira. Skratka, oplodni reaktor je hudo, hudo nevarna stvar.

 121. Igor pravi:

  @bato: Kitajski sindrom nima zveze z realnostjo. Že samo če logično pomisliš: gorivo je že zdaj v vodi, torej je jasno, da stik z vodo ni nevaren. Poleg tega se reaktor ne bo kar “pogreznil”.

 122. Jure pravi:

  @Igor: v Černobilu so imeli RBMK reaktor, lahko bi rekli tudi RBWR. R – seveda Ruski. :) problem tega reaktorja je bil predvsem zadrževalni hram, ki zarad same strukture niti ni bil tako močan.

  @ostali: danes sem slišal zanimiv podatek, ko so otvorili sončno elektrarno v BTC-ju. velika je precej, ima ogromno površino, ne vem z glave kako veliko, lahko rečem samo, da je kar nekaj streh logističnega centra BTC polnih sončnih celic. kar impresiven pogled, ampak proizvedejo 0,7 MW moči. na sončen dan, ko se jih da 100% izkoristit. jedrska elektrarna, npr. ravno tale v Fukušimi pa ima nazivno moč 4,7 GW moč.

  zanimivo je tudi to, koliko “surovin” je potrebnih za ta izkoristek – npr. za prstni členek urana da toliko energije, kot npr. 1 tona premoga …

  je pa res, da so posledice pri kakršni koli problematiki okoli jedrske elektrarne precej bolj drastične …

  upam in želim, da se na japanskem vse odvije kot si vsi želimo – brez hujših posledic, v prvi vrsti za njih, kot tudi za nas.

 123. Igor pravi:

  @jure: joj, imaš prav. (sem preveč padu v grafit, pa sem pozabu, da sem pisov o GCR – se oproščam) bil je BWR, vendar z grafitom za moderator. Problem v Črnobilu ni bil samo zadrževalni hram, ampak tudi grafit in človeški faktor

 124. Igor pravi:

  @sebor: kar se tiče atomske bombe sploh ne bom izgubljal besed, ker sam veš, da se še zdaj rojevajo ljudje z malformacijami. glede pare pa: gre v zrak.

 125. Igor pravi:

  sevanje v Fukushimi (merjeno ob ograji elektrarne) se počasi znižuje. če koga slučajno zanimajo številke (zadnji uradni podatki izpred par ur): Fukushima 1: 1472 μSv/h Fukushima 2: 28,6 μSv/h Krško: 0,077 μSv/h

 126. buba švabebuba švabe pravi:

  @Aleš Medvešek: Tsunami je bil visok 10m!

  @Zoks: Možno. Jaz poznam podatek, da so na Japonskem vse elektrarne grajene za 0.47G (kar je veliko). Ampak bistveno je, da potres, kolikor je že bil močan, in to z vsemi popotresnimi sunki skupaj, ni naredil nikakršne škode. Probleme je povzročil tsunami, ki je sledil.

  @marijaaa: To je paničarjenje in živa neumnost. Japonska je zelo velika, resno prizadeto pa je samo majhno območje. Koliko solate misliš, da trenutno pridelajo na tem območju? In jo izvozijo k nam?

  @Bato: Tvoje komentarje bom kar lepo začel brisat, če boš nadaljeval s takimi neumnostmi. :roll:

  @cra: Radioaktivno sevanje je škodljivo in nevarno, o tem ni nobenega dvoma, ampak dejstvo je, da je v naših glavah zadeva bistveno hujša, kot je v resnici. Pri atomski bombi je tudi tako, da se posledice čutijo dokaj kratek čas, imajo pa verjetno kar nekaj več primerov raka na tistem območju. Pa mimogrede, tam v gozdovih okoli Černobila je zdaj toliko življenja, kot ga ni bilo verjetno že stoletja. Samo zato, ker ni več ljudi. ;)

  @Zoks drugič: Primarna hladilna voda je večinoma izhlapela, zato je treba dovajati svežo, ki spet vre in izhaja v obliki pare v atmosfero. S tem, ko voda vre in izhaja para, se odvaja toplota.

  @Igor: Hvala za dodatna pojasnila. :)

 127. Martin pravi:

  Pohvala za članek še z moje strani. Res dobro napisano.

  Pa prosim, pobriši traparije od Batota. Ravno njegovi zapisi kažejo način, kako z nepoznavanjem dejstev, mešanjem totalne fikcije z znanostjo in paničarjenjem lahko manipuliraš. Prav to je tisto, kar dela rumene medije neverodostojne in “rumene”. In ker se vsi strinjamo, da je ta zapis boljši prav zato, ker teh traparij tu ni, je mogoče čas za metlo…

 128. Zoks pravi:

  Glede hladilne vode – v reaktor so spustili morsko vodo. Kljub temu, da ni elektrike je to očitno bilo možno. Toda tudi ta voda bo izhlapela, nove pa ni možno črpati ker ni elektrike. Torej če ne vzpostavijo sistema za hlajenje problem s taljenjem sredice verjetno še ni zaključen.

 129. ivan pravi:

  Trenutno sta večji problem bazena z izrabljenim gorivom ob reaktojih 3 in 4. Poiskusili so s helikopterjem, zdaj bojo še z vodnim topom in gasilskimi brizgalnami… Slabo kaže. Palice se bojo (so se že?) verjetno stopile. Upajmo, dastvar ne bo šla v zrak…

 130. MarryAnn pravi:

  hmm..ne vem kaj povedati o ljudeh, ki trenutno rešujejo situacijo v elektrarni in verjetno vedo, da bodo umrli. Pa ne zdaj rečt, to je tveganje poklica, tega imamo vsi in prav vsi celo življenje upamo ali celo dobro vemo, da se nam ne bo zgodilo hudega. Od kod jemljejo moč..morda za svojce in svoje najdražje.. moj globok poklon..

 131. Ales pravi:

  Pozdravljen še z moje strani. Vaš članek je izjemen. Časovno je zelo težko prebrati vse komentarje in biti ažuren, zato bom postavil vprašanje, tudi če je slučajno že bilo omenjeno. Če sem prav razumel, so imeli Japonci rešitev pred začetkom katastrofe, pa se je niso poslužili samo? zaradi izjemne denarne škode, ki bi jo povzročilo takojsnje zalitje vseh delujočuh reaktorjev. Kaj torej čakajo sedaj, ko je tako že vse zanič???

 132. Oki pravi:

  Čestitke avtorju za razumljivo strokovno napisan blog. Vsekakor bi ga priporočal vsem našim novinarjem!

  Vsem udeleženim v sevanje želim čim manjše posledice in da čim hitreje zaščitijo zadeve, ker popravit se jih tako ne bo več dalo….

 133. Jurk pravi:

  @Bato: Predlagas torej da po svetu zapremo vse jederske elektrarne….in kaj potem? Podremo in pokurimo vsa dreveza na zemlji da bomo imeli ekvivalent energije za kaksno leto….pa potem? na kolesa dinamo pa proizvajat elektriko?

  @Vsi: Dobra stran, dobri komentarji, definitivno spremljam!

 134. bjacky2004 pravi:

  Vse čestitke, fascinantno napisan članek!!!

 135. jype pravi:

  MaryAnn> ne vem kaj povedati o ljudeh, ki trenutno rešujejo situacijo v elektrarni in verjetno vedo, da bodo umrli.

  Zanje odločitve niso tako težke, kot se trenutno zdijo nam – zanje reč ni neka oddaljena jedrska elektrarna, ampak velika težava praktično na domačem vrtu, ki jo je treba rešiti (in to drži tudi če človek ni tako požrtvovalen, kot je večina Japoncev).

  Bato> fukušima je kaplja čez rob, ki bi morala zbuditi vsakega prisebnega človeka. jedrska energija je (zaenkrat) veliko preveč nevarna, da bi se lahko izpostavljali tveganju.

  Številke na mizo, ali pa je to vse skupaj samo neokusna propaganda.

  Tako kot potovanje z letali je statistika jedrskih elektrarn bolj potisnjena v smeri večjih, a redkejših dogodkov, zato je percepcija varnosti močno nagnjena v smer kjer smatramo, da so jedrske elektrarne nevarnejše – pa po podatkih očitno niso, saj je kljub černobilu njihov vpliv na okolje in zdravje ljudi manjši kot vpliv elektrarn na fosilna goriva in celo na vodo.

  To ne pomeni, da bi se morali odpovedati obnovljivim virom in razvoju tehnologij, ki pomagajo take vire izkoriščati (že decentralizacija proizvodnje elektrike, ki jo tak preskok ponuja, je vreden velikih investicij), a tudi ne pomeni, da bi se morali odpovedati razvoju jedrske tehnologije.

 136. buba švabebuba švabe pravi:

  @Ales: Kot sem zapisal, hlajenje je delovalo eno uro po potresu, potem je prišel tsunami, ki je uničil zunanje napajanje in dizle. V tem primeru je procedura taka, da se uporabi rezervne akumulatorje, ki pa držijo samo 8 ur in še to samo za najnujnejše sisteme. V teh 8 urah je treba vzpostaviti drug vir napajanja. V vse ostalih treh prizadetih elektrarnah (Fukushima 2, Onagawa in Tokai) jim je to uspelo, v Fukushimi 1 pa ne. Sigurno so odlašali z odločitvijo glede morske vode do zadnjega momenta, da bi vendarle rešili, kar se rešiti da. Kako točno črpajo morsko vodo, ne vem, ampak očitno imajo sistem, ki deluje. Zdaj so, kot kaže, vsi reaktorji pod nadzorom, velik problem pa predstavljata bazena za iztrošeno gorivo v blokih #3 in #4, kamor očitno ne morejo dovajati morske vode na isti način kot v reaktorje, ampak poskušajo s helikopterji in gasilskimi cisternami.

 137. buba švabebuba švabe pravi:

  Kar se tiče nevarnosti, ne vem, če sem že kdaj v medijih zasledil podatek, kako nevarne so dejansko termoelektrarne. Pepel iz elektrarn, ki kurijo premog, je neprimerno bolj radioaktiven kot je radioaktivna jedrska elektrarna med normalnim obratovanjem ali pravilno skladiščeno iztrošeno gorivo. Pa vseeno se ljudem zdijo elektrarne na premog čisto sprejemljive, samo da je dimnik dovolj visok. Nekateri so še celo ponosni na svoje dimnike.

 138. yxc pravi:

  Manjka razlaga zakaj se gorivni elementi segrevajo, pregrevajo, talijo, kar je ključen problem. In če tega problema ne bi bilo, ne bi bilo treba nič hladit, ne bi bilo nobenih eksplozij vodika, uhajanja pare…. Torej manjka ključna razlaga

 139. Ales pravi:

  @buba Švabe: Najlepša hvala za odgovor, sem še enkrat prebral članek in popolnoma razumem. Razmišljal sem o tistem času, ko jim ni uspelo dobiti dodatnega vira napajanja. Takrat je bila namreč opcija z vodnimi topovi, pa je niso uporabili (sem razmišljel napačno?). Pa tudi sedaj mi je ta varianta z vodnimi curki kar nekaj. Če se jim res gre za popolno potopitev, potem morajo tja poslati vse, kar imajo, mar ne (kolikor beremo, je na delu par helikopterjev in gasilci na poti)? Da ne bo izgledalo, kot da govorim po forumsko – kar tja v en dan…ta rešitev se namreč ponuja od trenutka, ko se jim je zalomilo!

 140. Jure pravi:

  @Ales:

  problem helikopterskega zalivanja je ta, da deluje dejansko le za iztrošeno gorivo, ker so to, kot si predstavljam odprti bazeni in se da na njih oz. posledično v njih na ta način na hitro dovesti vodo.

  če bi s helikopterjem in topovi skušali hladiti reatktor pa je to dejansko tako, kot bi hotel zmočiti z vodnim topom nekoga, ki sedi v zaprtem avtomobilu – vodo je potrebno dovesti v reaktor, potapljanje oz. dovajanje vode v neposredno okolico reaktorja pa je popolnoma neuspešno.

 141. Ales pravi:

  @buba Švabe: pa še tista najbolj logična: kje so ladje-fireboats, ki bruhajo morsko vodo pol kilometra daleč tudi do 70.000 litrov na minuto!? Japonska, kot pomorska velesila jih vendar ima, sicer pa bi do sedaj lahko priplule že tudi od daleč, mar ne?

 142. Ales pravi:

  @Jure: Aha, tudi tebi hvala za odgovor, na to nisem pomislil. Pa vseeno, zakaj s tremi, zakaj ne recimo s tritisoč helikopterji? In s stotimi fireboati. To bi verjetno le malo bolj zaleglo. Sicer sem laik, vendar poskušam z lastnim razmišljanjem in pomočjo vas-pametnejših razumeti. Kdo bo to rešil, če oni ne, ki imajo najvišjo tehnologijo na svetu???

 143. Robi pravi:

  Ali obstaja kakšna nevarnost, da bi se jedrska reakcija v poškodavnih reaktorjih spet sprožila. Na kakšen način se elektrarna ustavi, torej, kako ustavijo jedrsko reakcijo?

 144. zero pravi:

  @bubasvabe: 1. Kdo (imena inštitucij, posameznikov?) opravlja študije tipa ‘Dolgoročni/kratkoročni vpliv (sevanja) nukleark na (bližnje) okolje (žive in nežive objekte)?’ Kdo financira taiste študije in recenzira? 2. Kdo (imena inštitucij, posameznikov?) opravlja dolgoročne/kratkoročne meritve/študije sevanja (in drugih faktorjev), ki se sproščajo/pridelajo/nastajajo pri obratovanju nukleark? Kdo taiste študije/meritve financira in recenzira?

  Lahko (bolj konkretno) opišeš stvari (1. + 2.) na primeru NEK-a.

  Hvala vnaprej za odgovore in lep pozdrav!

 145. shopgirl pravi:

  …”pepel iz elektrarn, ki kurijo premog, je neprimerno bolj radioaktiven kot je radioaktivna jedrska elektrarna med normalnim obratovanjem ali pravilno skladiščeno iztrošeno gorivo…# No, res hvala za tale info, ki ga jaz pri vsem tem forsiranju TEŠ 2 prvič slišim!!!- kje so novinarska vprašanja in odgovori tukaj??? Glede Fukušime pa je moje vprašanje seveda, če je kdo zasledil, zakaj v vseh teh dneh do tja z ladjami niso spravili že kakšnih agregatov, akumulatorjev, vsaj nafte za agregate ali česarkoli, kar bi omogočilo neodvisno elektriko za te črpalke, tudi kakšen el. vod bi se v tem času že dal do tja napeljat- in tudi še nisem zasledila ali so ceste do tja v redu ali ne, ampak očitno so, če so lahko toliko ljudi evakuirali. Sicer pa res hvala za tale post in “normalne informacije”..

 146. buba švabebuba švabe pravi:

  @yxc: Iztrošeno gorivo se greje v glavnem ne zaradi urana, plutonija, torija in podobno, ampak zaradi radioaktivnih produktov fisije, ki poteka med obratovanjem. Ko se uran cepi, nastaneta iz vsakega atoma urana poleg velike količine energije in nekaj prostih nevtronov tudi dve lažji jedri. Reakcija ni čisto deterministična, ampak nastane iz enega atoma nekaj, iz drugega nekaj drugega in tako dalje. Na koncu v gorivu namesto čistega uranovega oksida (oziroma v primeru Fukushime mešanice uranovih in plutonijevih oksidov) ostane poleg urana še mešanica raznih v večini približno pol lažjih elementov. Za vsak cepljiv element je znana statistična porazdelitev elementov, ki nastanejo pri cepitvi. Ampak to ni važno, pomembno je, da so ti elementi (oziroma izotopi elementov) sami radioaktivni (z zelo različnimi razpolovnimi dobami) in potem še precej časa razpadajo (kar je drugačna jedrska reakcija od cepitve). Pri tem jedrskem razpadu se (poleg sevanja) tudi sprošča toplota, in to zelo veliko nje. V normalnih pogojih traja ohlajanje sredice reaktorja približno 5 dni, s tem da je ohlajanje zelo intenzivno. Če pustiš sredico, da se stali (toliko je te “zaostale” toplote, da se sredica dejansko stali, tali pa se pri 3000°C) in potem ohladi sama od sebe, se lahko ohlaja več let. Ko se je nazadnje zgodila takšna jedrska nesreča (TMI v Ameriki leta 1979), se je sredica šele po petih letih dovolj ohladila, da so lahko šli pogledat v reaktor, kaj se je sploh zgodilo.

 147. sebor pravi:

  @Ales Tile jedrski reaktorji v Fokushimi so podobni kot ekonom lonec v hiši. Tudi če bi hišo zalival z ogromnimi količinami vode to ne bi ohladilo ekonom lonca. Tale naš ekonom lonec pa ima eno posebnost da se sam greje. Hladimo ga pa lahko le tako da vanj črpamo vodo, ki potem izhlapi in odnaša toploto v atmosfero.

 148. buba švabebuba švabe pravi:

  @Robi: Ni verjetno, da bi se fisija znova začela. Reaktor se ustavi tako, da se vanj spusti kontrolne palice. Te palice imajo táko sestavo, da zelo močno absorbirajo nevtrone, ki se sproščajo pri cepitvi in ki nadaljujejo verižno reakcijo s tem, ko zadanejo jedro urana. Ko vstavijo palice v sredico, te poberejo toliko nevtronov, da se verižna reakcija ne more nadaljevati in tako ugasne.

  @zero: Nisem pravi naslov za to. Za prvo vprašanje, bi znali kaki inštituti tipa IJS kaj vedeti, mogoče medicinska fakulteta ipd. Kar se pa meritev tiče, v NEK konkretno meritve opravlja NEK sama, podatki pa mislim, da so vsakemu dostopni preko ARSO. Vsakodnevno se poroča URSJV in periodično tudi IAEA. Kaj več pa ne vem. Poišči te kratice, pa boš našel kaj več. Drugače je pa zadeva pod zelo strogim domačim in mednarodnim nadzorom.

  @shopgirl: Ja, vsak pepel je malo radioaktiven. Ravno zadnjič sem videl podatek, kakšno dozo prejme povprečen kadilec v svojem življenju. Mislim, da je bila cifra 15mSv, kar je nekako v istem redu velikosti, kot doza, ki jo človek dobi že od naravnega okolja. Se pravi da kadilci v grobem dobijo dvakrat večjo dozo kot nekadilci.

  Pa še ene študije iz ZDA se spomnim, o kateri sem bral pred časom. Tam so ugotovili, da je pojavnost raka pri ljudeh, ki redno uživajo hrano z žara bistveno večja kot pri drugih ljudeh. Številk se ne spomnim, ampak ja, tisto oglje za roštilj, ki ga kupiš v trgovini, je malo radioaktivno. Malo, ampak se nabere in se statistično na koncu pozna. ;)

 149. Ales pravi:

  @sebor: hvala, super razlaga:)

  Torej, da potegnem skupaj: če zaustavijo reakcije v blokih, so rešili glavni problem, ostaja pa jim hlajenje iztrošenega goriva. Hlajenje v blokih je možno samo z včrpavanjem vode in izpuščanjem vroče pare, hlajenje iztrošenega goriva, ki ga imajo poleg blokov, pa je možno zalivati in tu jim primanjkuje virov. Kje so pravzaprav sedaj?

 150. MarryAnn pravi:

  hmm..velikokrat omenjate novinarje ..res je, premalo sprašujejo, verjetno zaradi svojih lastnikov in politike svoje medijske hiše. Mene bolj zanima kje so vsi strokovnjaki, podkovani z znanjem, teh ni slišat !! Znanje novinarja, ki pokriva prav vsa področja sploh omembe ni vredno. Je nemogoče ! Koliko v bistvu vsi skupaj vemo, nam dokazuje buba švabe:) Pa sem mislila, da poznam vsaj osnove…malo morgen. Še vedno pa ne razumem kaj imajo toliko proti vetrni energiji..nikjer na svetu ni zaznati množičnih poginov ptičev.

 151. Si. R. pravi:

  MaryAnn, samo glede vetra – ni zaznati množičnih poginov ptičev, je pa zaznati nerentabilnost in slabo kapaciteto vetrnic v primerih, ko veter ne piha z maksimalno hitrostjo ves čas … Recimo Nemci so na severu Nemčije postavili orjaška vetrna polja, vendar se dr. Angela Merkel lahko le drži za glavo, ko so tam redni izpadi vetra in posledično “eletrike” ;-) .

  Poleg tega – v Sloveniji je samo 3-5 možnih lokacij, pa še te so bolj majhne, kvečjemu za študijske namene … In ena od teh mislim da je nekje pri vrhu Triglava (če se ne motim).

 152. Tomaz pravi:

  Se pravi, da sem se zaradi te nesreče naučil, da je bolje v letošnji roštilj in piknik sezoni zamenjat oglje za plin…:) in bo kot kaže to največja posledica te nesreče zame osebno :) Drugače pa niti malo ne zavidam tistim ljudem tam, ki s morajo sedaj ukvarjat z vsem tem sranjem in upam, da jim uspe zadeve čimprej spraviti pod nadzor, čeprav se mi zdi, da nadzor nekako imajo ampak so posledice cunamijev takšne, da morajo kar veliko improvizirat….

 153. piskec pravi:

  Če slučajno koga zanima, koliko je trenutno tega sevanja po Slo: http://goo.gl/uYVd8 . Vir je seveda URSJV.

 154. sebor pravi:

  @Ales Približno tako. Reakcije v blokih 1, 2 in 3 so zaustavljene. Problem ostaja ohlajanje blokov, ki ga izvajajo tako da vanje črpajo morsko vodo in ven spuščajo paro. To je zaradi pomanjkanja el. energije trenutno edina opcija, drugače, v normalnih razmerah, se paro ohlaja (kondenzira) s pomočjo morske vode in se jo ponovno pošlje skozi sredico. Drugi problem, ki je trenutno hujši, je ohlajanje iztrošenega goriva, ki se nahaja v pokritih bazenih poleg reaktorja. To so dejansko bazeni, ki jih lahko polniš tako da vanje nalivaš vodo. To so želeli narediti s helikopterji ampak so zaradi prevelikega sevanja ta načrt opustili. Sedaj pripravljajo drug način polnjenja bazenov.

 155. buba švabebuba švabe pravi:

  @Ales: Ne, reakcije v reaktorjih ne rabijo zaustavit, ker so jo že pred šestimi dnevi. Tisto minuto, ko se je zgodil potres. Razen tega, pa imaš prav, samo da ne razumeš terminov blok in reaktor. Blok je celoten kompleks, ki vsebuje zadrževalni hram (znotraj katerega je reaktor), turbino, kondenzator, generator, stikališče, bazen z iztrošenim gorivom itd.

 156. sebor pravi:

  Mislim da je edina alternativa fizijskim JE fuzija, ki pa je za komercialno rabo še vsaj 40 let daleč. Drugega dovolj močnega vira za pasovno energijo preprosto ni. Do takrat se pač moramo iz takšnih dogodkov čim več naučiti in to znanje uporabiti pri gradnji novih, še varnejši JE.

 157. buba švabebuba švabe pravi:

  @piskec: Hvala, zanimivi podatki. Najvišje je sevanje seveda v Šoštanju. ;) Še vedno pa vse v mejah naravnega ozadja in bistveno manj od svetovnega povprečja (marsikje po svetu je naravno sevanje kar precej večje).

  @sebor: Menda zdaj že z gasilskimi cisternami zalivajo bazene.

 158. mm pravi:

  Če je “Reaktorska stavba bloka #4 naj bi bila resno poškodovana.”, potem je velika verjetnost, da bazen za izrabljeno gorivo pušča. V tem primeru verjetno del vode prej odteče kot izpari. Je o tem kakšen podatek?

  Blok #4 je bil pred potresom ustavljen, verjetno zaradi remonta, ki vključuje tudi menjavo najbolj izrabljenih gorivnih palic. Mislim, da ob remontu odstranijo 1/3 najbolj izrabljenih palic, 1/3 jih ostane, 1/3 pa dodajo novih. Ne vem, če so razmerja pravilna, gre za princip. Mislim da pri tem palice v reaktorju še pravilno razporedijo. Sklepam, da v bazenu izrabljenega goriva največ zaostale toplote proizvajajo najbolj “sveže” odstranjene palice. Nekje sem zasledil, da se morajo te palice ohlajati več let, preden bi jih lahko odstranili in premestili v suho skladišče oz. v predelavo. Če nimam prav, naj me kdo popravi.

  Imam pa nekaj vprašanj. Za odgovore vnaprej hvala.

  Koliko je zaostale toplote v bazenu z izrabljenem gorivom? Je te toplote toliko, da je potrebno prisilno odvajanje toplote ali je že dovolj odvajanje toplote preko sten bazena, če je seveda dovolj vode?

  Ali se lahko izrabljene palice lahko začnejo taliti, če ostanejo na suhem?

  Ali v izrabljenem gorivu lahko ponovno pride do cepitve uranovih jeder?

  Izrabljeno gorivo je visoko radioaktivno. Kako daleč pa seže to sevanje, da moti helikopterje. alfa in beta žarki menda ne pridejo daleč, ne vem pa kako je z gama žarki po zraku? Ali je težava v tem, da vroč zrak/para s seboj nosi radioaktivne delce?

 159. Ales pravi:

  @buba švabe: sedaj nam je jasno :) @sebor: torej čim več vode v čim krajšem času za ohlajanje iztrošenega goriva?

  @buba švabe, @sebor: torej je glavna nevarnost nuklearne eksplozije vsaj trenutno pod nadzorom?

 160. seamus pravi:

  Problem bazenov 3&4 je nedostopnost, ker je tisti dve stavbi najbolj poškodovalo, sami bazeni pa so nameščeni na vrhu stavbe, kar pomeni da so sedaj praktično pod milim nebom. OK, dobra stran je pa ta, da jih zaradi tega sploh lahko zalivajo z neba.

 161. Robi pravi:

  @mm: “odstranijo 1/3 najbolj izrabljenih palic, 1/3 jih ostane, 1/3 pa dodajo novih” … LOL … Ena boljših matematičnih izjav v zadnjem času, verjamem, da ne namenoma. Torej, če 1/3 odstranjenih palic zamenjajo z novimi, 1/3 pa obdržijo, potem še vedno manjka 1/3!

  @buba švabe: tisto s kontrolnimi palicami sem nekako pričakoval, ampak mene bolj zanima, kako te kontrolne palice prenašajo vročino. Ko se vse skupaj stali, ali potem še delujejo?. Kako pa zaženejo jedrsko reakcijo? Ali morajo dovesti toploto in ali je trenutno v reaktorju še dovolj toplote, da bi se reakcija spet začela?

 162. peter pravi:

  kar sem se iz prebranega naučil je to, da je največji problem javnost, ki nasprotuje gradnji novim elektrarnam, saj imajo te boljšo tehnologijo pasivnega hlajenja, ki v takem primeru kot se je zgodil na japonskem ne bi privedla do teh težav…

  namreč, če prav razumem ko je pošla elektrika iz terciarnega napajanja (8 ur baterij) se je vseskupaj začelo pregrevat in adijo pamet, medtem ko nove tehnologije omogočajo pasivno hlajenje (proizvodnja električne energije iz toplote za pogon črpalk)

  anyway, kar se iz tega učimo, javnost nasprotuje gradnji novih jedrskih, drzava enostavno zaradi nuje podaljša rok trajanja stari, in v taki situaciji gre vse narobe…

  v primeru da javnost ne bi komplicirala, bi staro elektrarno že zdavnaj ustavili, zgradili novo, in te težave zdaj ne bi imeli…

  če to prenesemo na slovenijo torej, čimprej zapret jedrsko elektrarno krško in zgraditi dve novi, z najnovejšo tehnologijo…

 163. mm pravi:

  @Robi: se strinjam, da se matematično ne izide. Hotel sem povedati, da niso vse palice enako stare. Ob zadnjem remontu NEK so zamenjali 56 palic od 121. In te izrabljene palice so visoko radioaktivne. Mislim, da je v teh palicah še nekaj obogatenega urana, ne vem pa če ga je dovolj za pričetek cepitve uranovih jeder.

 164. buba švabebuba švabe pravi:

  @mm: To prav razumeš, samo si se zatipkal v zvezi s tretjinami. Načeloma se vsakič zamenja tretjina goriva in v blokih dejansko so tako naredili, blok #4 je pa ustavljen menda že par mesecev in iz reaktorja so odstranili vse gorivo in ga premestili v bazen. Zakaj tako, ne vem. Verjetno je pa to razlog, da je do težav prišlo v bloku 4, v 5 in 6 pa ne. Res je, da najbolj greje tisto gorivo, ki je bilo nazadnje odstranjeno.

  Toplote iztrošeno gorivo oddaja za navadnega smrtnika nepredstavljivo ogromno in to več let! Bazen je tako velik, da gre vanj vse gorivo iz cele življenjske dobe reaktorja (in še nekaj prostora je za rezervo), in zelo globok. Recimo v NEK so gorivni elementi dolgi čez 4 metre, v bazen so pa nameščeni tako, da je zgoraj in spodaj še po tri metre vode. Vseeno so ti elementi tako vroči, da ima voda v bazenu temperaturo čez 30°C, in to pri tem da se hladi preko izmenjevalcev toplote, skozi katere se prečrpa 300 kubičnih metrov na uro. To je ogromno.

  Če ustaviš hlajenje bazena, voda zavre, in to zelo močno in hitro povsem povre. Gorivo ostane na suhem in doseže tako temperaturo, da se popolnoma stali. Tali pa se pri 3000°C!

  @Robi: Če se gorivo stali, se seveda stalijo tudi kontrolne palice. Ampak svojo nalogo vseeno še vedno opravljajo, ker njihova naloga je, da absorbirajo nevtrone. Reakcija (cepitev urana) se ne začne tako, da dovajaš toploto, tu toplota nima nič s tem. Cepitev normalno se začne tako, da gorivo obstreljuješ z nevtroni, pri tem pa poskrbiš, da v sredici ni preveč nevtronskih absorberjev. Drug način je, da ustvariš pogoje ogromnega pritiska, ki uran v zelo kratkem času stisne tako močno, da doseže kritično maso in cepitev steče spontano in nekontrolirano (to je atomska bomba). Ni verjetno, da bi se to zgodilo.

 165. buba švabebuba švabe pravi:

  @mm: V starih palicah je seveda še kar nekaj urana U235, vendar ne dovolj za uporabo v PWR reaktorju, kakršen je v NEK. Obstajajo pa vrste reaktorjev (recimo CANDU), ki lahko uporabljajo take gorivne elemente. Se pravi to, kar je za NEK odpadek, je za neke druge elektrarne lahko gorivo. In to je tudi eden od razlogov za skrbno ravnanje s starim gorivom. Ker vemo, da bo z razvojem tehnologije nekoč še prav prišlo. :)

 166. Ales pravi:

  @buba švabe: moje zadnje vprašanje: “Ali je rešitev “vojska” brizgalk iz morja in kopnega? Poudarek je na “vojska”, ker to, kar imajo sedaj, ni nič za tako katastrofo. Sem videl recimo nekoč na Jadranu, ko je bil hud gozni požar, in so ga kljub hudi ujmi uspeli pogasiti s parimi ladjami brizgalkami in Canadair-om. In poduprašanje: ali so zamočili?

 167. buba švabebuba švabe pravi:

  Nimam pojma. V vsakem primeru je pa to špricanje taka holcerska improvizacija, da bi se smejal, če ne bi bilo resno. Mislim, da to ni v nobenem scenariju napisano, ampak so si na licu mesta izmislili, ker ni bilo nobene bolj pametne ideje. Pa mislim, da niso zamočili, ampak so enostavno imeli zelo veliko nesreče.

 168. Jaka pravi:

  Čestitke za odličen prispevek. Če je ob tako neugodnem spletu okoliščin stvar obvladljiva je po moje ravno Fukushima najlepši dokaz da so Vodni reaktorjii varni (za razliko od grafitnih).

 169. žiži pravi:

  @buba švabe: glede na to, da naj bi bile vse tri sredice vsaj delno staljene, to pomeni, da jih bodo morali ohlajati 5 let, tako kot v TMI? A so kje podatki o trenutnih temperaturah v posameznih reaktorjih ali so merilci pocrkali?

 170. buba švabebuba švabe pravi:

  @žiži: Ja, verjetno bo precej časa moralo preteči, preden bodo lahko šli noter pogledat. Za temperature ni nikjer podatka, je pa na poročilu JAIF postavka za pritisk tako v reaktorju kot zadrževalniku. Za blok 3 piše, da je “stable”, za ostala dva pa “unknown” in “run out of battery”. Še enkrat: http://www.jaif.or.jp/english/index.php

 171. Chuck Norris Facts pravi:

  Fajn prispevek.

 172. Prodaja LED žarnic pravi:

  Lepo. Veliko poučnih informacij.

 173. žiži pravi:

  @buba švabe: ja, sem videla v poročilu, hvala. Kaj pa bi se zgodilo, teoretično, z reaktorji, če bi nenadoma radioaktivnost na področju centrale tako narasla, da ne bi več mogli tja pošiljati niti samomorilcev in bi se to napol ročno hlajenje, ki ga imajo zdaj, ustavilo?

 174. VG pravi:

  @buba švabe: “Tam so ugotovili, da je pojavnost raka pri ljudeh, ki redno uživajo hrano z žara bistveno večja kot pri drugih ljudeh. Številk se ne spomnim, ampak ja, tisto oglje za roštilj, ki ga kupiš v trgovini, je malo radioaktivno. Malo, ampak se nabere in se statistično na koncu pozna.”

  Bi rekel, da višja pojavnost raka pri ljubiteljih pećenja ni toliko povezana z radioaktivnostjo goriva, kot s kancerogenimi spojinami, ki iz hrane in maščobe nastanejo med pećenjem.

 175. ivan pravi:

  Policijski vodni top ni imel dosti dometa. Vojaške gasilske brizgalne so uspele (z)brizgati okrog 30 kubikov vode v smeri bazena na št.3. (Približno toliko vode izpari v 24 urah.) Koliko je vode šlo v bazen, se ne ve. Jutri bojo vajo ponovili. Za jutri je predviden tudi priklop kabla.

 176. žiži pravi:

  Da dopolnim: najbrž bi se popolnoma stalila sredica in slejkoprej reaktorska posoda in bi vse padlo dol. A bi to, da sta zadrževalna hrama 1 in 3 poplavljena, predstavljalo kako nevarnost zanju – zaradi pritiska pare?

 177. Simon pravi:

  Tale nesreča je samo še en dokaz, kako se človek vedno znova precenjuje in si domišlja, da je sposoben predvidit vse zaplete. Japonci so na svojem otoku zgradili 55 jedrskih elektrarn, čeprav ležijo na enem izmed potresno najbolj aktivnih področij. Potres takšne magnitude je seveda redek, nikakor pa ne moremo reči, da je za Japonsko nepredvidljiv. Enako velja za cunami. Situacija v Fukushimi je bila predvidljiva, zato me preseneča, kako lahkomiselni smo ljudje pri ravnanju z jedrsko energijo. Nesreča je samo pokazala, kako tudi v tehnološko najbolj razvitih državah počnejo katastrofalne napake.

  Sam nisem nasprotnik jedrske energije in v primerjavi z alternativami menim, da je še vedno ena izmed bolj sprejemljivih možnosti.

  Ne morem pa verjeti strokovnjakom, ki vseskozi zatrjujejo, da je za varnost maksimalno poskrbljeno. Ker ni. Pri večkratnemu podaljševanju življenjske dobe reaktorjev varnost zagotovo ni na prvem mestu, ampak denar. In tukaj bi morala biti javnost, še posebej strokovna bolj kritična. Buba švabe je odlično predstavil delovanje Fukushime in razvoj nesreče, tako da jo laiki vsaj poenostavljeno razumemo. Kolikor razumem iz vseh poročil, je bil celoten kompleks v Fukushimi sicer pripravljen na potres (ki kljub izjemni magnitudi ni povzročil večje škode), ampak katastrofalno slabo pripravljen na cunami. Tako da je za to nesrečo spet kriv človeški faktor in ne narava. Cunami za elektrarno ob morju na Japonskem preprosto ne bi smel biti presenečenje.

 178. žiži pravi:

  @buba švabe: še eno vprašanje:-) Kaj pomeni za sredico to, da je v reaktorskih posodah 1 in 3 voda do polovice goriva (Water Level of the Rector Pressure Vessel: Around half of the Fuel). A ne bi moralo biti gorivo čisto pokrito z vodo?

 179. Ales pravi:

  Punce in fantje, mislim, da je čas, da prilepimo tale prispevek na FB in ostala t.i. socialna omrežja, da si gospoda iz sveta medijev malo ogledajo, kaj je vrhunski članek, če ga napiše nekdo, ki je “samo” dovolj pameten in “nič” prepotenten zaradi tega. Poklon do tal, BUBA ŠVABE!!! In hvala za učne ure, z veseljem prebiram dalje…

 180. marko pravi:

  Zelo , zelo poučno je to napisano, vsi komentarji izražajo zaskrbljenost kaj se lahko še zgodi. Mene pa zanima kaj bi se zgodilo v naši nuklearki ,če bi hipotetično prišlo do potresa v Kršekem in bi nenadoma vsa voda reke Save spremenila tok vode. Kako bi mi ohlajali našo nuklearko?

 181. shopgirl pravi:

  Ja, sicer je žalostno, ampak tale prispevek je res tako zanimivo brat, da me bo še fizika začela zanimat. HOW WEIRD IS THAT!

 182. Lola pravi:

  @Marko, NEK ima tudi hladilne stolpe, v katerih je voda ;)

 183. Primoz pravi:

  Ali pride v poštev hlajenje še s čim drugim kot z vodo, če jim uspe urediti logistiko (tekoči dušik, suhi led)? Ali bodo morali, če jim uspe stvari vsaj za silo urediti in ne bo več parnih eksplozij, čez vse štiri prizadete reaktorje narediti zadrževalni sarkofag?

  Radioaktivnost je pa najbrž največja nevarnost za posadke helikopterjev, čeprav najbrž nekatere njene oblike škodujejo tudi elektroniki …

  Če je fisija ustavljena in poteka le še radioaktivni razpad fisijskih produktov ter hkrati ni ponovne možnosti začetka fisije zaradi nadkritičnosti, potem za pravo jedrsko eksplozijo (nenadzorovana verižna jedrska reakcija) ni možnosti. Ostaja pa tveganje za fizikalne (parne) eksplozije, če bi se staljena sredica ali “reaktorska lava” oz. “korij” (angl. “corium”) slučajno pretalila skozi tlačno posodo in nekam v vodo ter jo hipoma uparila in še kako kemično reagirala, kajne?

 184. robig pravi:

  Hvala za informacije buba švabe, hvala tudi ostalim za koristne linke. Iz novinarskih člankov je večinoma težko razbrati kaj je res in kaj je plod njihove domišljije ali napačne razlage.

 185. Robi pravi:

  @Primoz, saj so na http://www.jaif.or.jp objavili, da so montirali svinčene plošče na dno helikopterjev.

  To bi menda moralo obvarovati elektroniko in posadko za tisti kratek čas preleta?

 186. kekec pravi:

  @buba švabe: kapo dol za tale zapis in za dodatna pojasnila in odgovore na komentarje!

  Kapo dol tudi Japoncem. Na tej strani globusa si ne znamo niti dobro predstavljat sile potresa 9 stopnje, da tsunamija niti ne omenjam. Kljub tej naravni katastrofi so težave nastale le na delu ene od jedrskih elektarrn na tem področju, ker če prav razumem, poškodovana JE Fukušima ni edina tam naokoli … Brez podcenjevanja nevarnosti, ampak ob vsej resnosti situacije so to vseeno zaenkrat “samo” težave, ki jih Japonci rešujejo. Na nek način vse skupaj celo dokazuje, da jedrske elektrarne niso kar apriori vse po vrsti nevarne!?

 187. Primoz pravi:

  @Robi: morda pa se bojijo aerosolov ter prahu, ki bi jih vdihnili piloti in bi prišli v in na helikopterje – kontaminacija ljudi in strojev.

 188. buba švabebuba švabe pravi:

  @žiži: Ja, to je največji problem, para. Ko je gorivo že tako vroče, s polivanjem vode narediš samo še slabše, ker se takoj upari in lahko eksplodira zaradi pritiska. Če bi vse pustili, bi se gorivo čisto stalilo in obstaja možnost, da bi prišlo do morja. To, da je v reaktorju voda samo do polovice, pa pove, da se je gorivo že zdavnaj stalilo.

  @VG: Saj pravim, da je to tako malo, da se skoraj ne da izmerit. In po tej logiki, bi moralo tudi prekajeno meso biti malo radioaktivno. Imaš čisto prav, kdor veliko jé takih zadev, se ima česa drugega bolj za bat. :)

  @Ales: Saj ta prispevek je na FB. ;) Več kot polovica obiskovalcev pride s facebooka. Imam statistiko. :)

  @marko: NEK ima hladilne stolpe, ampak sámi od sebe niso dovolj za hlajenje. Hladilni stolpi delujejo tako, da odvajajo toploto z izhlapevanjem vode. Da bi lahko voda izhlapela, pa jo moraš najprej imeti. In če Save ne bi bilo več, ne bi bilo nič koristi od hladilnih stolpov.

  Ampak tega se ni treba bat. Sicer je res, da je Sava v preteklosti na tem področju precej spreminjala svoj tok. Če se malo sprehodiš po Krškem polju, dejansko vidiš po njivah, travnikih in poljskih poteh, kje so bile včasih struge. Pa na nekaterih mestih še vedno stojijo večinoma posušena drevesa, ki sicer rastejo ob brežinah reke, zdaj so pa po dva, tri kilometre stran od struge, tako da iz tega sklepam, da je nazadnje Sava svoj tok spremenila pred relativno kratkim. Ampak zdaj je struga regulirana in brežine so utrjene, tako da ni nobene praktične možnosti, da bi se Sava kar naenkrat preusmerila kam drugam.

 189. Anja pravi:

  Odličen članek! Hvala!

 190. bine bone pravi:

  Top US Officials: Japan Nuclear Reactor #4 Completely Breached, In Full Meltdown, Releasing Lethal Radiation – US Expands Evacuation Area To 50 Miles

  Thursday, 17 March 2011 10:02

  ‘Top US officials have testified before Congress today that situation in Japan has a reached a catastrophe of proportions on par with Chernobyl. Both the Secretary of Energy Steven Chu and Gregory B. Jaczko, the chairman of the Nuclear Regulatory Commission gave dire testimony before the The House Energy and Commerce committee.

  At this point both the primary and secondary containment vessels at the Fukushima nuclear reactor #4 are breached. To make matters worse radiation readings taken by the US indicate that the cooling pond is empty indicating which means the fuel rods are in a state of complete meltdown with no cooling to counteract the meltdown in progress.’

  Read more: Top US Officials: Japan Nuclear Reactor #4 Completely Breached, In Full Meltdown, Releasing Lethal Radiation – US Expands Evacuation Area To 50 Miles

 191. Si. R. pravi:

  bine bone – le zakaj je ta tekst moč najti na samih “the end is near” blogih, nikjer, v nobenem uradnem mediju pa niti pikice? Da morda ne gre za navadno dezinformacijo?

 192. jype pravi:

  buba švaba> To, da je v reaktorju voda samo do polovice, pa pove, da se je gorivo že zdavnaj stalilo.

  No, to ne drži. Zaradi zaznanega joda in cezija zunaj elektrarne vemo, da so se morale začeti taliti srajčke, nikakor pa še ni jasno, če se tali tudi gorivo.

  bine bone> Top US Officials:

  Bolj težko verjamem. Do danes še niso hospitalizirali nobenega delavca TEPCO zaradi obsevanja.

  http://www.targetmap.com/viewer.aspx?reportId=4870

  Pa še malce lepši zemljevid Slovenije (osveženo približno enkrat na uro):

  http://www.radioaktivnost.si/ewsmambo/EWS/POZDRAV/MZO_gmaps1.html

 193. buba švabebuba švabe pravi:

  @jype: To, da še nobenega niso hospitalizirali zaradi sevanja, ne drži čisto. Danes so izdali uradno poročilo, v katerem so našteli vse poškodbe delavcev in enega so peljali v bolnico, ker mu je postalo slabo. Ne piše pa, ali zaradi sevanja, ali je jedel pokvarjen suši. :P

 194. seamus pravi:

  @buba – glede Save,tudi 10m cunamijev in potresa 9 stopnje se ni pričakovalo in so bili 100% da je JE varna. Pomisli, močan potres na Krškem polju spremeni tok reke, kljub utrjenim brežinam (ki so utrjene samo površinsko) Sava odteče in smo na suhem …

  Zanimivo se mi zdi prvo reševanja Humarja proti situaciji na Japonskem. V parih dneh so bili sposobni spravt helikopter in posakdo iz Švice nekam v božje rovte (sicer so bili pol Pakistanci hitrejši, sam to nima veze). Tuki pa ni nikjer nobenih robotiziranih gasilnih strojev, nobenih ladij, ki bi od daleč šprical vodo, nobenega desanta.

 195. seamus pravi:
  • One Tepco worker working within the reactor building of Fukushima Daiichi unit 3 during “vent work” was taken to hospital after receiving radiation exposure exceeding 100 mSv, a level deemed acceptable in emergency situations by some national nuclear safety regulators.17 workers – nine Tepco employees and eight subcontract workers – suffered facial exposure to low levels of radiation. They did not require hospital treatment.
   • Two policemen were decontaminated after beng exposed to radiation.
   • An unspecified number of firemen who were exposed to radiation are under investigation.
 196. Apollo pravi:

  Kar pa se meni zdi čudno in sem do zdaj tudi zgolj enkrat videl nekoga se spraševati v medijih je pomanjkanje slik in filmov neposredno iz lokacije, ne pa samo preko tele-objektivov. Kaj niso Japonci zaljubljeni v robote? Zakaj jih ne pošljejo tja? A radiacija moti elektroniko? So EMP pojavi prisotni v takšni situaciji?

 197. buba švabebuba švabe pravi:

  @seamus: Naslednja poteza v Krškem: velikansko umetno jezero na vrhu Libne in cevi s premerom dva metra direktno do reaktorja. :mrgreen:

  @Apollo: Zanimivo to, ja. Tisto malo sevanja, ki ga je, ne bi smelo nič motiti elektronike.

 198. FFP pravi:

  Res zanimivo, da ob vsem znanju s področja robotike kaj na hitro ne zmečejo skupaj in uporabijo za dostavo vode.

  V Černobilu so Rusi relativno hitro na kraj pripeljali nekakšen na daljavo upravljan bager za odstranjevanje največjih kosov. Če je verjeti dokumentaru NG naj bi bil “potomec” robotiziranih sond za raziskovanje Lune.

  Res pa je tudi, da so Rusi po “naravi” verjetno bolj nagnjeni k inprovizaciji in poenostavljanju , Japonci pa so verjetno bolj metodični.

 199. Nimam Pojma pravi:

  @buba švabe: A nimajo v JEK, po novem, možnost uporabe vodovoda, za potrebe hlajenja sredice ob nesreči?

 200. Apollo pravi:

  ruska vs japanska tehnika :)

  Kaj pa lanskoletna mega nesreča v mehiškem zalivu, kjer so nekajkrat imeli celo stream v živo iz teh neznanskih morskih globin? Ali pa vse revolucije v arabskem svetu, ki so skoraj popolnoma multimedijske in smo v 20xx samo razvajeni v svojem pulzičnem hotenju videti? Če res ni kakšnih tehničnih vzrokov za manko robotskega pristopa, potem je razlog v miselnosti prejšnjih tisočletij, kjer se takšne stvari ne samo cenzurira in nadzira, pač pa se dostop kar popolnoma onemogoči.

 201. buba švabebuba švabe pravi:

  @Nimam Pojma: Ne.

 202. ALBATROS pravi:

  …mater mislim, da imajo japonci zdaj definitivno mnogo večje in pomembnejše prioritete, kot pa live stream reaktorjev se vam ne zdi? Kaj pa bi naj to prineslo? Da bo razvajen folk ob kokicah zijal v tv in se naslajal nad njihovo nesrečo? Kar je prav hecno je to, kako si ljudje idealizirano predstavljajo tehnologijo in ji pripisujejo skoraj magične sposobnosti…Če imamo I-pade in podobne igračke, pri katerih je poanta v glavnem neko predrkavanje vizualnih vsebin preko touch-screena, je na žalost jedrska elektrarna PARNI STROJ, sicer zelo sofisticiran ampak vendar. Industrijska elektronika za več generacij zaostaja za entertainment elektroniko, ker je v slednji več keša in posledično vsak piflar z malo preveč prostega cajta razvija ne-potrebne app-se za razne I-whatever gadgete, medtem, ko mednarodna vesoljska postaja komunicira z zemljo preko tehnologije 60-ih in 70-ih let… Sicer pa bi se počutil zelo neprijetno, če bi varnostne sisteme v JE krmilili z programsko opremo podobne zanesljivosti, kot jo poseduje povprečen laptop… Folk pa pada na senzacije in seveda bi zdaj vsi kar ukinili JE, kot, da se take katastrofe dogajajo vsak dan. Če bi tak potres + cunami vdaril v evropi, ne bi stal več kamen na kamnu… Ko je pred leti strmoglavil Concorde, zaradi kosa kovine ležečega na vzletni stezi in ne zaradi okvare, so potem skenslali to vrsto letal, čeprav v celi zgodovini ta letala niso imela niti ene nesreče. Ja…. tipična reakcija na nesrečo – let’s kill the messenger… Pa še to – Merklova morda ima res doktorat iz fizike- kar še zdaleč ne pomeni, da KARKOLI ve o tehnologiji JE…

 203. Si. R. pravi:

  Koliko goriva je v bazenih Fukušime: http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=nuclear-fuel-fukushima

 204. sychocandy pravi:

  buba švabe oj! hvala za temeljito poročilo in razlage za nas laike. končno!!! Skrajno sem vesela, da je še kdo, sposoben trezne presoje dogodkov in ne paničarjenja (verjame, da v raznih JE protokoli do zadnje vejice skrbijo za varnost), je pa japonska katastrofa (potres+cunami+posledice) ogromen zalogaj. Želim jim vso srečo. Sama živim v bližini trboveljskega dimnika (TE) + Lafarge in se približno zavedam, da pogoltnem dnevno toliko strupa, da je absurdo skrbeti zaradi nesreče v Fukushimi in njenih posledic za Sloveniji. Mediji so nas spaničarili. Hvala za podrobne razlage, nadaljuj!!!

 205. 24ur.co.cc pravi:

  Super post in odlićen blog! Sicer pa kdo bi bolje znal tole opisat… buba švabe dokazano edini preživijo atomsko kataklizmo..:)

  pa še asociacija ko ravno o hroščih.. http://www.youtube.com/watch?v=kowKFQQulKc

 206. sebor pravi:

  Ja meni je tudi že prav malce smešno da Japonci pri vsej tehnologiji ne morejo enega bazena z vodo napolnit medtem ko jim je same reaktorje uspelo. Če že nimajo dovolj močnega vodnega topa bi pa ja lahko vsaj eno gasilsko cev s helikopterjem na streho spustili. Američani imajo sto vrst robotov za deaktiviranje bomb tukaj se pa ne da ene cevi do bazena spravit?!

  Mimogrede sem ugotovil da so bazeni za iztrošeno gorivo tik nad zadrževalnim hramom. V bistvu tam kjer je streho odneslo. Zato je najbrž tudi toliko sevanja tam okrog.

 207. Janko pravi:

  Zdravo super blog :) imam pa eno vprašanje…mogoče malo neumno…kako pa je s tisto vodo s katero v jedrskih elektrarnah ob normalnem delovanju hladijo gorivo? a tista voda ni kontaminirana? LP

 208. Tux pravi:

  Super blog, hvala za tole. Se pa tud popolnoma strinjam z Albatrosom!

 209. peter pravi:

  @janko

  to ti jaz laik lahko odgovorim… v reaktorju imaš tri ločene hladilne tokokroge… notranji ki obliva sredico je radioaktiven, potem je tukaj drugi srednji ki se uporablja za poganjanje turbine… in potem je še zunanji ki je dobesedno reka sava…

  vsi trije so med sabo ločeni… in pač ne prihaja do kontaminacije zadnjega zunanjega..

  tko laično nekak :D

 210. Igor pravi:

  @peter: tako deluje PWR (npr. Krško). Primarni in sekundarni tokokrog ločuje uparjalnik. Sekundarni in terciarni (zunanji) pa kondenzator. Ob pravilnem delovanju (če kaj ne pušča preveč), je prenos radioaktivnosti v zunanjo vodo zanemarljiv.

  BWR (npr. Fukushima) pa nima uparjalnika. Primarni in sekundarni tokokrog sta združena v enega. Primarni v kondenzator pride torej voda iz primarnega tokokroga, zato je tudi verjetnost prenosa radioaktivnosti v zunanji tokokrog večja.

  V primarnem in sekundarnem tokokrogu voda kroži in, če je vse v redu, ne uhaja nikamor.

 211. Primoz pravi:

  Buba švabe, predlagam, da še malo pregledaš bolj alarmantne novice oz. napovedi ter strokovno pretehtaš, koliko so resnične in koliko ne, da bomo na tem blogu imeli vir uravnoteženih, “stabilizacijskih” komentarjev.

  Glede na strahotno razdejanost infrastrukture in logistično preobremenjenost vseh reševalnih in tehničnih služb me v bistvu niti ne preseneča, da se ne govori veliko o robotiziranem reševanju katastrofe.

 212. Safet AlibegSafet Alibeg pravi:

  Vsaka čast za tole! Izvrstno branje, brez tistih novinarskih nakladanj in “zgodb” Denisa Oštirja ali “strokovnih” analiz Nataše Briški. Ti bi moral biti referenca našim novinarjem za Fukošimo.

  Ko boš ob koncu leta podvlekel črto pod blog, bo statistika bistveno boljša, kot za leto 2010, a ne?

 213. bubašvabeAnonimnež pravi:

  Je rekel Japonec Slovencu : Za nas je najprej Japonska, nato delo in nato družina. Pa pravi Slovenec : Za nas je prva družina, nato delo in nam dpl visi Japonska.

 214. buba švabebuba švabe pravi:

  @24ur.co.cc: Dober point, haha. :lol:

  @Janko: Je že Igor odgovoril, jaz pa dodajam še to, da je voda v primarnem krogu demineralizirana (se pravi skoraj kot čista destilirana voda) in se zato zelo malo aktivira. Poleg tega so sami gorivni elementi tako narejeni, da so tabletke uranovega oksida zapečatene znotraj posebnega ovoja, tako da če je vse v redu, voda ne pride v stik z uranom. Voda v primarnem krogu je malenkost radioaktivna iz dveh razlogov. Prvi je radioaktivni izotop dušika, ki nastane iz kisika, ko molekula vode zaradi nevtronskega sevanja razpade na vodik in kisik. Razpolovna doba tega dušika je 7 sekund, tako da to ni velik problem, ker v roku parih minut iz dušika z radioaktivnim razpadom nastane nazaj kisik. Drugi vir kontaminacije primarne vode so razni drobni delci, ki se odkrušijo od reaktorske posode, ogrodja gorivnih elementov ipd. Tisto malega vode, ki pride iz primarnega kroga (kar je do neke mere neizogibno), se tretira kot radioaktivni odpad in se ustrezno procesira/dekontaminira.

  @Igor: Voda iz primarnega in sekundarnega kroga ne uhaja nikamor – v teoriji. V praksi se temu ne da izognit, ker v tako velikem sistemu cevovodov, ventilov, črpalk in podobnega vedno nekaj čisto malo pušča. Se pa to puščanje res zelo skrbno kontrolira in vsa voda, ki pride iz primarnega kroga, se ulovi v posebnem tanku na dnu zadrževalnega hrama in kasneje ustrezno procesira. V tehničnih specifikacijah je celo eksplicitno navedeno, kakšna je zgornja meja za kontorlirano puščanje, in sicer je v NEK to 0.227m3/h.

  @safet: Statistika je že zdaj totalno neverjetna. :lol:

 215. chefchef pravi:

  Ja, za statistiko je fino, če se zgodi katastrofa. Mene je enkrat zalilo do gležnjev in je bilo kot na jebenem istanbulskem bazarju.

 216. buba švabebuba švabe pravi:

  Hja, tako pač je. Lani so bile najbolj zanimive poplave, letos pa tsunami. Očitno imajo ljudje zelo radi vodo!

 217. chefchef pravi:

  Ne vem, če je bilo že omenjeno … Tempo hlajenja se mi zdi grozno počasen oziroma je čisto provizoričen in očitno ne zadosten. Boljših idej, se zdi, zaenkrat nimajo niti Japonci niti tuji strokovnjaki, celo ameriška vojska ne. Zato me zanima, koliko časa bodo porabili, da zadevo na tak način dejansko ohladijo. Meni tole deluje kot boj z mlini na veter.

 218. buba švabebuba švabe pravi:

  Po zadnjih podatkih so ravnokar uspeli privleči zunanje napajanje (elektriko). Brez učinkovitega prisilnega hlajenja je pa zadeva res nepredstavljivo vroča. Sem že enkrat zgoraj v tistem morju komentarjev napisal, pa bom še enkrat – v elektrarni TMI je po nesreči trajalo celih pet let, da se je reaktor dovolj ohladil, da so sploh lahko šli zvrtat luknjo v zadrževalnik in pogledali, kaj je nastalo notri.

 219. smoger pravi:

  Posnetek s helikopterja (slika se ‘umiri’ >33s) via rtvslo ( komentarji): http://bit.ly/fmw09W

 220. vranjek pravi:

  buba švabe, dosti se je govorilo, da so francoske JE, ki jih je največ v Evropi, grajene na drugačni tehnologiji kot ostale po svetu. Je to točno in v čem jebistvo razlike?

 221. bubašvabeAnonimnež pravi:

  buba švabe, a bi lahko na grobo ocenil, če sploh majo Japonci še kaj šans, da celo zadevo (uhajanje sevanja- para …) na kak način še rešijo? ali sploh lahko preprečijo najhujše (npr. tisto, kar piše o izselitvi SZ dela japonskega otočja) in trajno kontaminacijo celotnega področja. Ali je to možno na hitro zajeziti s postavitvijo n. pr. sarkofaga? če je, ali je to zelo dolgotrajen postopek? Sama sem študentka japonologije, pa mi je grozno za ljudi tam. Na naš fax prihajajo poučevat profesorice oz. lektorice iz tistega konca, iz univerze v Sendai-u, ki je bil po poročilih ob potresu najbližje epicentru. Zanima me, kakšno področje (velikost) zajema to sevanje, ki trenutno izhaja iz Fukushime 1 – ali je že prizadeto širše območje?

 222. žiži pravi:

  @buba švabe: hvala za včerajšnji odgovor. In da ne pozabim: res dober tale tvoj zapis!! Najbrž ti ukvarjanje z blogom zadnje čase požre kar precej časa;-) Še ena stvar mi je prišla na misel: če bi bil eden od bazenov za iztrošeno gorivo fatalno poškodovan (upajmo, da ne), potem najbrž ne bi bilo nobene možnosti več za njegovo hlajenje/zaščito z vodo? Edino černobilska varianta z zasuvanjem mogoče (če bi bil reaktor pod njim dovolj ohlajen, pri čemer ne vem čisto, kaj bi predstavljal ta dovolj).

 223. Internazionale pravi:

  V bistvu, če potegnemo črto čez celo dogajanje, si je en azijski tiger po balkansko pobrusil kremplje. Ne morem verjet, da je v taki napredni državi, visoko tehnološki, back-up bil tako amaterski…

 224. buba švabebuba švabe pravi:

  @vranjek: Večina elektrarn v Franciji je tipa PWR, tako kot recimo tudi v Krškem. PWR je nasploh najbolj razširjen tip, na drugem mestu je pa BWR.

  @Anonimnež: Trajno verjetno ne bodo izselili nikogar. V okolje je ušlo praktično zanemarljivo malo svinjarije. Tudi v Hirošimi in Nagasakiju danes živijo ljudje, in to ogromno njih, pa se Fukushima ne more niti od daleč primerjat z njima. Černobil na primer je pa sploh čisto nekaj drugega. V glavnem ven ni ušlo nič takega, kar bilo trajno zelo škodljivo in tudi ne bo, zdaj ko so vzpostavili zunanje napajanje. Prve tri reaktorje bodo verjetno zapečatili in počakali, da se ohladijo, potem bodo zadevo počistili. Postopek bo trajal verjetno vsaj 10 let. Ampak če v Pennsylvaniji še vedno srečno in veselo živi več kot 10 milijonov ljudi, bodo na Japonskem tudi. ;)

  @žiži: Tega si tudi jaz ne predstavljam. Ne vem tudi, kako to, da je bazen za iztrošeno gorivo nad reaktorjem. V NEK recimo je v posebni zgradbi.

  @internazionale: Vsi back-upi so bili taki kot v vseh resnih jedrskih državah. Da še enkrat ponovim: zunanje napajanje, dizelski agregati, akumulatorji. Ampak tsunami je z zemljevida popolnoma izbrisal daljnovode in uničil diesel agregate. Dejansko so morali potegnit novo povezavo z najbližjim delujočim daljnovodom. Še preja pa so morali zgraditi novo cesto, po kateri so ta kabel potegnili. Vse to jim je ratalo v manj kot enem tednu.

 225. Ales pravi:

  Samo za informacijo, kako so razgledani naši novinarji na najbolj obiskanih spletnih straneh (v tem primeru Siol.net).

  Citiram:”Za tiste, ki niso zelo strokovno podkovani, je razumljivo razlago dogajanja v Fukušimi spisal SiOL-ov bloger.”

  Pomeni, da lahko njihove strani čitajo samo zelo strokovno podkovani…

  Buba Švabe, pozdravljen. Ali si mogoče razmišljal o svoji spletni strani, ki jo naprimer podprta z Wordpressom, kajti siolovci te premalo cenijo.

 226. josepa pravi:

  Ima kdo priblizno oceno ali tocne podatke o tem koliko resevalcev je do sedaj sodelovalo pri resevanju Fukusime in koliko jih je prejelo letalno dozo sevanja. Hvala

 227. žiži pravi:

  letalna doza sevanja:-)

 228. buba švabebuba švabe pravi:

  @Ales: No, moraš imeti malo razumevanja. Novinarji so novinarji in ne morejo biti strokovnjaki kar za vse po vrsti. Zdaj je na tapeti jedrska tematika, naslednji teden bo mogoče nekaj čisto drugega. Je pa res, da je že kar malo smešno brat poročila na različnih medijih. Očitno je vir praktično samo eden, potem pa vsi prepisujejo en od drugega, s tem da vsak doda še kakšno svojo napačno interpretacijo ali napačen prevod ali kaj takega.

  @josepa: Jaz imam točno informacijo. Točna številka za zadnje vprašanje je zaenkrat 0.

 229. buba švabebuba švabe pravi:

  @žiži: Haha, ja to je tako ko ljudje poskušajo nekaj prevajat, pa ne znajo in namesto tega izberejo pač eno besedo, ki je najbolj podobna. No, pa saj vemo, kaj hoče josepa povedat… :)

 230. žiži pravi:

  @buba švabe: ja, v tem primeru gre najbrž za zelo hudo napako v zasnovi. Japonci so sicer znani po tem, da šparajo s prostorom, ker jim ga manjka, ampak če gre to na račun varnosti, je že pomisliti na take prihranke bogokletno.

 231. žiži pravi:

  @buba švabe: ne, saj je bila ljubka napaka:-) Kljub temu, da so reči, o katerih se pogovarjamo, krvavo resne.

 232. bjacky2004 pravi:

  Kaj pa praviš na to, da so baje stopnjo nevarnosti dvignili na 5?

 233. Si. R. pravi:

  IAEA raises INES level from 4 to 5. Radiation reading 1km from reactor #2 – 292.2 µSv/hour

  danes ob 08:11: More from that press conference about the operation at Fukushima Daiichi: Officials said that workers at the plant had only been exposed to several millisieverts of radiation and this meant that work could continue.

  IATA: Most Japanese airports have 10 days of jet fuel supplies remaining.

 234. Si. R. pravi:

  Članek o delavcih “Fukushima 50″ (ki jih je v bistvu približno 200)

  http://www.independent.co.uk/news/world/asia/a-fathers-goodbye-live-well-i-cannot-be-home-for-a-while-2245411.html#

 235. buba švabebuba švabe pravi:

  @bjacky2004: Edino logično.

 236. Ales pravi:

  @buba švabe: ja, saj razumem. Tudi ti nimaš drugega vira kot oni, pa je tvoje pisanje razumljivo vsem, tudi nam laikom…pa verjetno nisi njihove stroke. Tako sem razmišljal. Pa za denar pišejo, mar ne?

 237. imozr pravi:

  Hvala za prispevek, ki je napisan dovolj razumljivo za nas popolne laike, ter kot kaže dovolj natančno.

 238. sebor pravi:

  Hm… če malce pomislim… v teh bazenih je ogromno goriva, sicer nekoliko iztrošenega, ampak v moderatorju, brez kontrolnih palic … in potem pride močan potres in zmeče gorivo na en kup … ja, zadeva lahko postane zelo nevarna. No, na srečo se na Japonskem to očitno ni zgodilo pa tudi vodi mislim da je primešan bor, ki absorbira nevtrone (kot kontrolne palice).

  Mogoče bi bilo bolje, če bi bil NEK 2 reaktor na iztrošeno gorivo – bi rešili dve muhi na en mah.

 239. Si. R. pravi:

  1113: News just in: Electricity could be restored on Saturday morning at the Reactor 4 at the Fukushima Daiichi nuclear power plant, operator Tokyo Electric Power says, according to the Reuters news agency.

 240. Si. R. pravi:

  BBCWORLD @ 11:58: Around 50 tonnes of water were sprayed in about 40 minutes onto the storage pool at the reactor in Fukushima on the second day of the operation.

 241. Si. R. pravi:

  Pa še updejt temperatur v bazenih z gorivom: http://www.iaea.org/newscenter/news/2011/tsunamiupdate01.html

 242. buba švabebuba švabe pravi:

  @Si. R.: Super ažurno obveščanje. Fajn. :)

  @sebor: Načeloma je reaktor na manj obogateno gorivo bolj nevaren, ker ga je težje držati v ravnovesju. Takšen je bil recimo reaktor v Černobilu. ;) Je pa res, da je tam prišlo do nesreče predvsem zaradi človeške napake. Pa reaktor na zelo malo obogaten oziroma skoraj naravni uran je tudi recimo kanadski CANDU, ki je zelo varen (ima pa pač določene druge slabosti). V glavnem, ko potegneš črto, je glede varnosti najboljši tip reaktorja PWR, kakršen je tudi v Krškem (in večini elektrarn po svetu).

 243. tanga pravi:

  buba švabe, hvala ti za tale blog . Najprej odprem tole stran in preberem, kaj je novega, zaupam ti…ti boš že vedel, kdaj moramo “poskrit otroke “:)) Eno vprašanje . Kaj si po poklicu in s čim se ukvarjaš v vsakdanjem življenju ? Ne zamert, samo firbčna sem. In hvala še enkrat

 244. buba švabebuba švabe pravi:

  @Si. R.: To glede 50 kubikov vode, ki so jo našpricali, je bolj malo. Kot sem že zapisal, v Krškem se skozi bazen za iztrošeno gorivo konstantno črpa 300 kubikov na uro. ;)

 245. buba švabebuba švabe pravi:

  @tanga: Programer oz. informatik. Računalničar skratka. :)

 246. Swinia pravi:

  Jebela, torej nisi atomski fizik! O, gorje nam!

 247. tanga pravi:

  hehe, si me razočaral:)) sm mislila, da imam opravka z enim izmed najboljših jedrskih strokovnjakov:) Zdej pa vidim, da od vseh glede na dogajanje najbolj verjamem čist navadnemu računalničarju. Hudoooo:) Ta svet res gre nekam, hehe

 248. buba švabebuba švabe pravi:

  Hja, jedrski strokovnjak pa res nisem. Je pa res, da sem kot čisto navadni računalničar zaposlen v… kako se temu reče… jedrski industriji. In poznam malo teorije in malo prakse. ;)

 249. Robi pravi:

  Saj, na predvidljiv način se je odzvala @tanga – buba švabe je takoj izgubil kredibilnost, ko je izjavil, da ni jedrski fizik. Kako patetično!

  Je mar edino merilo za verodostojnost človeka oz. njegovega poznavanja stvari le in zgolj njegova diploma? Se zavedate, da ljudje, ki se ljubiteljsko ukvarjajo z nekim področjem, daleč prekašajo novodobne instant doktorje?

 250. Fëanor pravi:

  stari, svaka čast.

 251. tanga pravi:

  Robi, nihče ni izgubil kredibilnosti, zakaj takoj tako misliš ? Če si točno prebral , kaj sem napisala, lahko vidiš, da sem polna spoštovanja do buba švabe, malo poglej , kje je na koncu smejko in boš videl, da je napisano v šaljivem tonu, katerega je buba tudi sprejel. In ne se kregat, sploh ni bilo tako mišljeno. In dragi avtor tega bloga, še enkrat …hvala za vse napisano

 252. anez pravi:

  dober zapis take članke pogrešamo v časopisih

 253. Ales pravi:

  Jaz sem že napisal, poklon do tal; tudi kak fizik bi se lahko poklonil, da o novinarjih ne govorim! Piši naprej, mi ti zaupamo…

 254. slovenec pravi:

  Nehajte človeka gnjavit s tem kaj je in kje je . Se bo na koncu izkazalo, da dela v Krškem in bo to videl njegov šef in ga bo odpustil zaradi izdajanja poslovnih skrivnosti :-(

 255. alcessa pravi:

  Ja pa res: a ti pa delaš v … jedrski industriji? Kje pa? V Lendavi? Ali na Jesenicah? (hecam se tudi jaz)

 256. QnED pravi:

  buba švabe, lep povzetek vse zmešnjave s katero nas mediji bombandirajo. Ampak če sem iskren, imam občutek, da so informacije, ki jih vsi skupaj imamo samo približna slika dejanjskega dogajanja. Ko so v dogajanje vključene težave z jedrsko energijo, je jedrski lobi povsod tako močan, da se realna slika prikriva v nedogled in bi skoraj stavil, da so edini, ki resnično vsaj nekaj vedo, tisti, ki se borijo za umiritev situacije v nuklearki. Kakorkoli, če odmislimo katastrofo RBMK reaktorja v Černobilu, je obratovanje vrelnovodnih in tlačnovodnih tipov lahkovodnih reaktorjev varno. Varno, dokler jih lahko učinkovito hladimo. Ko tega ne moremo več učinkovito počet, zaradi katerega koli razloga, pa se varnost in uporabe jedrske energije razblini kot milni mehurček. Prepričan sem, da sejanje panike glede jedrske energije, ki je današnja realnost, resnično ni na mestu, niti v teh vsaj za Japonsko izredno težkih časih, osebno pa sem mnenja, da izkoriščanje jedrske energije najbolj nesprejemljiva opcija za zadovoljevanje naših energijskih potreb. Pa ne toliko zaradi “nevarnih” reaktorjev in možnosti rušilnih potresov. Druga, temnejša stran izkoriščanja jedrske energije, ki nam je po večini prikrita, je naprimer skladiščenje visokoradioaktivnih jedrskih odpadkov, ki bodo za človeške razmere nevarni pravzaprav za vedno. V Evropi kljub okrog 150 jedrskim reaktorjem nimamo rešenega vprašanja varnega in trajnega reševanja skladiščenja izrabljenega jedrskega goriva, ki se večinoma povsod akumulira v hladilnih bazenih blokov jedrskih elektrarn. Na vseh lokacijah, kjer so začeli izrabljeno gorivo shranjevat, se je povečala stopnja oboljenja okoliškega prebivalstva za specifičnimi vrstami rakavih oboljenj zaradi pronicanja radioaktivnih izotopov v okolje. Izrabljeno jedrsko gorivo je radioaktivno miljone let, narediti objekt, ki bo tako dolgo kljuboval zobu časa pa je nemogoče. Kakorkoli, ne glede na to, kako zelo se trudimo narediti neko stvar povsem varno, vedno se pojavi nek dejavnik, ki ga nismo predvideli, včasih enostavno zato, ker se v zgodovini, katero pomnimo, še ni zgodil. Včasih pa, ker smo nanj v dolgem času udobja njegove odsotnosti, enostavno pozabili. Japonski reaktorji so zaradi izjemno kakovostne gradnje preživeli rušilni potres, ampak pregovorno natančni japonci so spregledali možnost cunamija. Kaj so spregledali projektanti evropskih jedrskih naprav? Srčno upam, da tega ne bomo nikdar izvedeli…

 257. Polde pravi:

  @buba švabe: Pozdravljeni,

  Zanima me vaše mnenje o nadalnjem poteku dogodkov v Fukushimi Daiichi. V kranjih na meji radija 30 km od elektrarne je bilo izmerjeno sevanje 150 mikro sievertov. Pred cca 4 urami po japonskem času so vnovič polivali 3. reaktor z vodo ( ali je bila akcija uspešna ali ne, ni podatkov). Za zdaj tudi ni nič znanega, ali jim je, po tem , ko je vzpostavljeno zunanje napajanje, uspelo zalaufati črpalke, ki bi omogočale hlajenje. Kot ena od možnosti se pojavlja tudi ta, da bi poškodovane reaktorje zasuli s peskom ter zalili z betonom, podobno, kot je bilo storjeno v Černobilu. Kakšne so po vašem mnenju šanse, da se katastrofo prepreči ?

  Blog je pa fenomenalen.

 258. sebor pravi:

  Glede kredibilnosti mislim da nimamo buba švabi česarkoli očitati. Blog ima že ogromno komentarjev, marsikomu je odgovoril pa še ni povedal neumnosti.

  @QnED Glede iztrošenega jedrskega goriva. Vse to se da porabiti v jedrskih reaktorjih drugačne vrste, ki pa se jih iz različnih razlogov zaenkrat izogibamo. No Kitajci vem da vsaj enega gradijo.

  @buba švabe No, sej CANDU je tudi PWR.

 259. QnED pravi:

  @sebor: nihče mu ne očita nekredibilnosti. Problematiko jedrske energije sam že več kot desetletje spremljam, in vem da govori premišljeno in odgovorno, predvsem pa predstavlja dejstva, kakršna dejansko so. Ampak ne glede na to, da je zelo kvalitetna, je njegov blog še vedno le interpretacija informacij, ki so objavljene v medijih. Ti pa lahko objavijo, čeprav prilagojeno nihovemu pristopu, le to, kar se jim odkrije, v interesu oblasti in jedrskega lobija pa je vedno bilo, da se objavi čim manj neprijetnih in obremenjujočih informacij… Želim si, da v ozadju ni hujšega od tega kar nam je predstavil, težko pa verjamem, da nam pristojni niso zamolčali še kake bolj zaskrbljujoče informacije…

 260. buba švabebuba švabe pravi:

  @QnED: Nedvomno je, da dobivamo zelo malo informacij, sploh v primerjavi s poročanjem ob kakih drugih dogodkih po svetu. In skoraj vse, kar lahko preberemo in slišimo po raznih medijih so interpretacije in špekulacije, ki izhajajo iz tistih nekaj dejstev, ki jih dobimo v uradnih poročilih. Jaz sem tu hotel predstavit samo gola dejstva ob razlagi, kaj dejansko pomenijo.

  Sploh pa zadeva postaja precej nezanimiva. Do hujše katastrofe, kot so jo nekateri senzacionalistično napovedovali, ni prišlo, Japonci so pa uspeli vzpostaviti mehanizme upravljanja z nesrečo do te mere, da jim ostaja samo še kontrolirano ohlajanje, potem pa dolgotrajna in draga sanacija, o čemer pa verjetno ne bomo več obveščeni na naslovnicah.

  Ostane pa še dolga debata o tem, kako naprej. Jaz se v to ne bom spuščal, ker ni nikoli konca in itak ne bi bilo od tega nobene koristi, upam samo, da na koncu ne bodo nad strokovnostjo prevladale kakšne politične odločitve, ki v glavnem temeljijo na neznanju in nepoučenosti ljudskih množic.

  Kar se pa tiče mene kot človeka, pa bom rekel samo to, da tisti bralci in komentatorji, ki me že dalj časa spremljajo in me osebno poznajo, že vedo, kdo sem, kje sem in kaj delam, ostali pa ne bojo imeli nobene koristi od tega, če bodo vedeli, ker ni čisto nič relevantno, tako da ne mislim nič posebej več razlagati.

  @Polde: Kot rečeno, informacije, ki jih imamo, so zelo skope, ampak situacija se zgleda umirja, katastrofe ni in je ne bo, čez čas bomo pa že videli, kako in s kakšnimi posledicami bo dogodek razrešen. Po mojem mnenju se bo zadeva odvijala podobno kot na Otoku treh milj (TMI), to je pa dovolj dobro dokumentiran dogodek, da si lahko vsak sam prebere. Če ne drugega, na wikipediji: http://en.wikipedia.org/wiki/Three_Mile_Island_accident

 261. Špelca pravi:

  Hvala ti za tako stvarno razlago v zapisu in dodatno razlago v komentarjih. Takole je res nekaj stvari precej bolj jasnih.

 262. Si. R. pravi:

  Pa še japonska risanka za japonske otroke …

  http://www.collegehumor.com/video:1949640

 263. Fëanor pravi:

  živjo,

  imam eno butasto vprašanje, ki pa mi ne da miru. Po Tv in na raznih fotografijah je moč videti (v splošnem ne sedaj tu na Japonskem) folk v skafandrih, ko nekaj buljijo v vodo (bazene) in nekaj noter plava. Takšni posnetki so na voljo na tv ponavadi, ko je kaj na temo jedrskih elektrarn. Ker vemo, da gre za zaprt sistem pod visokim pritiskom in temperaturo me vse skupaj bega. Sprašujem te torej (oprosti za tikanje) ali tu prikazujejo tiste bazene, kjer se hladi iztrošeno gorivo ali pa res sam reaktor, kateremu so udmaknili glavo – kupolo in posnetek ponuja delovanje med remontom – ko stvar stoji. Vnaprej hvala.

 264. Igor pravi:

  @fëanor: običajno je na slikah bazen za izrabrljeno gorivo (http://www.nek.si/uploads/pictures/izrabljeno_jedrsko_gorivo.gif), tisto kar “plava” notri pa so izrabljeni gorivni elementi. Sam reaktor je na slikah bolj poredko, saj ga je možno slikati le med remontom, pa še takrat je problem radioaktivnosti. Reaktorsko posodo spoznaš po tem, da je okrogle oblike, med ko so bazeni za izrabljeno gorivo običajno pravokotni in nekajkrat večji.

 265. sime pravi:

  Nivo radijacije je sinoć bio “ekstremno visok”, što znači da bi radijacija mogla doći i do atmosfere.

  Tokio Elektrik, u čijem je posjedu nukelarka, saopštili su sinoć da je pet radnika poginulo, dvojica se vode kao nestali, a 21 je povrijeđen.

  to sem zdej prebral ne enem srbskem portalu… http://www.banjalukalive.com/globus/za-48-sati-najveca-katastrofa-na-svijetu.html

 266. Fëanor pravi:

  @Igor – thx. Se mi je zdelo da je tako, da me neki nategujejo s temi posnetki. Ker me je zanimalo kako nastane težka voda, pa U239 itd – evo en fin par minutni video… http://www.youtube.com/watch?v=If2AHeBRCk8

 267. Igor pravi:

  @fëanor: še to: PWR (npr. Krško) ne uporablja težke vode, temveč bistveno cenejšo običajno demineralizirano vodo, kakršno dobiš v vsaki trgovini pod (lažnim) imenom “destilirana voda”.

 268. Nimam Pojma pravi:

  @QnED: Tista tvoja o rakavih obolenjih zaradi shranjevanja goriva ne bo držala vode, ker če bo to bilo res potem bi delavci elektrar prvi zboleli z rakom zaradi samega ozrabljenega goriva ali pa samega procesa izgorevanja v reaktorski posodi v njihovi neposredni bližini, pa verjami, da temu ni tako!! Problem je tudi v tem, ker ne obstajajo študije, o obolevnosti pred postavitvijo elektrarn. Obolevnost z rakom pa normalno pripisujejo jedrski elektrarni, čeprav je lahko vzrokov za povečano obolevnost z rakom več! Podoben primer imajo sedaj v Trbovlju, Zagorju in Hrastniku, kjer optožujejo Lafarge za obolevanje z rakom, pozabljajo pa da so vsa tri mesta imela svoje rudnike premoga, kakor tudi to, da so ta premog sami kurili in pepel po svojih vrtovih posipali, pepel je pa radioaktiven, če se ne motim, kaj šele tiste dimne saje, ki so po “luftu” letele. Leta 79 sem bil v Vinči na enem tečaju, istočasno so imeli radiologi, iz bolnic bivše Yuge, svoj tečaj. Tako sem mimogrede, med odmorom, slišal govoriti, enega teh radiologov, da se v Krškem pojavlja rak bolj pogosto kot prej, zaradi NEK, pa NEK takrat še delala ni!

 269. sychocandy pravi:

  @Qned: kar se tiče Trbovelj, to drži: kar naenkrat je ena kopica moških srednjih let (50-60) zbolela za nekim čudnim rakom in so ful na hitr pomrl. Več jih zboleva in umira v tistem delu Trbovelj, ki je v bližini rudnika (Trbovlje so dolga, ozka dolina, in je sever doline nekaj čisto drugega kot J. del), oziroma ki so v tem delu Trbovelj cel čas delali. Pri nas na deponije še zdaj ves čas vozijo eni čudni tovornjaki in zvečer stresajo vse živo (govori se o elektrofilterskemu pepelu). Starejši ljudje pravijo, da so tega celo uporabl kot sestavino pri zidavi enega bloka sred Trbovelj (konec 50-ih) in v tem bloku je res noro folka umrlo. Kdo bi vedel, s čim so nas zastrupljali- osebno si želim verjeti, da je sedaj vseeno malo boljše kot prej, pa kaj, ko nam resnice nihče ne pove. Vse za dobičke (nekaterih!!!)

 270. jype pravi:

  http://www.theregister.co.uk/2011/03/18/fukushima_friday/

  Edina hospitalizacija je bila zaradi presežka dovoljene doze, ne zaradi poslabšanega zdravstvenega stanja delavca v elektrarni.

  Naj nekdo pove novinarjem, da bi bil že čas, da se zresnijo.

 271. vranjek pravi:

  Spominjam se, da sopred 50 leti(oz. takrat, ko smo brali o prvih JE)pisali in razlagali, da JE sicer producirajo veliko nevarnih jedrskih odpadkov, da pa bo v naslednjih 30-50 let znanost odkrila kako nevtralizirati oz .dekontaminirati te nevarne materiale.Minilo je 50 let pa nič od takratnih “znanstvenih” napovedi. Ali se kaj dela na tem ali pa je postalo jasno, da kaj takega sploh ni možno?

 272. NoMAD pravi:

  vranjek@ good point! Se mi zdi da so tudi nas tako učili še v osnovni šoli.

  Če smem ugibati: Znanost se s tem ne ukvarja, ker ni denarja za to. Industrija ki se ukvarja z jedrskimi odpadki pač ni zainteresirana za financiranje tovrstnih raziskav. Na ta način bi zgubili dober, donosen in lepo utečen posel. Se kaj motim?

 273. jype pravi:

  Motita se. Poleg tega da že obstajajo MSR reaktorji, ki lahko uporabljajo porabljeno jedrsko gorivo iz PWR in BWR reaktorjev, se tudi veliko dela na varnem shranjevanju izrabljenega goriva (in države, ki imajo na voljo ustrezno geološko podlago, na ta račun že precej zaslužijo).

 274. Fëanor pravi:

  @igor: Igor, kaj ni težka voda produkt, ki nastane, ker nevtroni urana 235 trkajo ob vodo, s tem izgubljajo hitrost in zato lažje trčijo z jedrom urana? Tako sem sam razumel tale filmček – http://www.youtube.com/watch?v=If2AHeBRCk8 Ker ob trku naatane energija, se voda ogreva, poleg tega pa lahko pride tudi do absorbcije vode z nevtronom urana in zategadelj dobimo težko vodo. Ker gre za zaprt sistem, itaq ni nevarnosti, da bi ušla, razen ob nesreči.. A ni tako? Lahko da nisem prav filmčka zastopil.

 275. QnED pravi:

  @nimam pojma: nisem govoril o jedrskih elektrarnah. Tam je za varnost pred sevanjem dobro poskrbljeno in se izvaja reden in stalen nadzor, čeprav se včasih tudi zgodi da zataji… kar se je nenazadnje dogodilo tudi že v krškem, vendar brez smrtnih žrtev. Govoril sem o skladiščih izrabljenega goriva. Velike probleme z zdravstvenim stanjem lokalnega prebivalstva imajo namreč nemci v Gorlebnu, pa tudi američani v okolici svojih skladišč. Ko tam enkrat radioaktivni material zapečatijo, nimajo nobenega vpliva več na nadalnji potek dogodkov. Podtalnica, potresi in nenazadnje zob časa pa delujejo po svojih nepredvidljivih poteh.

  @jyipe: Tudi odpadki iz jedrskih reaktorjev, ki uporabljajo izrabljeno gorivo klasičnih reaktorjev so visoko radioaktivni z izredno dolgo razpolovno dobo…

 276. seamus pravi:

  Time line – http://www.world-nuclear-news.org/RSInsighttoFukushimaengineeringchallenges1803112.html

 277. seamus pravi:

  Time line

 278. Zdravko pravi:

  Hja tako je, nekdo ki spremlja zadeve kot svoj hobi zna veliko več kot pa nekdo ki je “kao” strokovnjak za jedrsko fiziko….tisti so ponavadi na takšnih položajih silom prilike pač ker imajo veze in je delo zelo dobro plačano sicer pa pojma o pojmu nimajo, in tudi ko kaj povedo povedo tako da 100% sami ne vedo kaj so povedali….skratka tako je to pri nas…pa kar poslušajte strokovnjake na TV. Mal je na hitr pogledal v kak zapisek pa misli da vse ve…. Skratka js mislim da je treba pri delu biti z srcem ne pa Z JEZIKOM!!!!

 279. Zdravko pravi:

  Skratka, BUBA švaba hvala da nas obveščaš.

  Super blog in po moje zelo obiskan.

  Le tako naprej

 280. vijola pravi:

  @Zdravko,

  ;-) Mogoče se ti le zdi, da laik ve veliko več, kot pa kak strokovnjak. Vse spoštovanje Bubi Švabi za napisano, vendar pa mora nek strokovnjak le vedeti veliko več. Vprašanje je le, če vse tudi pove (ali pa sme povedati). Konec koncev je obstoj njegove službe odvisen od tega, kako javnost podpira njegovo stroko. Menda si ne bo pljuval v lastno skledo. Saj morda tudi Buba Švabe ni popolnoma nepristranski, kar pa ne zmanjšuje njegovega prispevka na teh straneh.

  Lep pozdrav!

 281. Rok pravi:

  Mislim, da so informacije in pojasnila, ki jih Buba švaba podaja na tej strani na ravni srednješolske fizike. Zatorej je očitek o njegovi izobrazbi totalno brezpredmeten. Kar kažejo po TVju, ko govorijo o jedrskih elektrarnah je pač nateg in so random posnetki, ki jih najdejo v lastnem arhivu pod iskalnimi pogoji recimo “jedrska”. Enako ko govorijo o bančnih posojilih vedno gledamo enako sliko tiskarnice bankovcev pa vsi vemo, da je denar in posojila že dolgo digitalen. Verjamem pa, da laično javnost vse to totalno zavede.

  Buba švaba imam eno kmečka pamet vprašanje. Zakaj ne morejo proizvajati elektrike s parnimi turbinami po ustavitvi jedra? Očitno proizvaja dovolj toplote za proizvajanje pare, ki bi proizvajala elektriko in poganjala hladilni sistem dokler ni jedro dovolj hladno, da ne proizvaja več pare?

 282. Igor pravi:

  @rok: good point. 2. generacija BWR reaktorjev omogoča, da nastajajoča para v takih primerih poganja črpalke. Vendar je Fukushima 1. generacija in tega ne omogoča. žal.

 283. Igor pravi:

  @fëanor: nevtroni (n) trkajo vodo in s tem izgubljajo hitrost (kinetično energijo). Ko so dovolj počasni, lahko razcepijo uran (U).

  Ni pa res, da ob trku n z vodo nastane energija. Ne, (kinetična) energija se le prenese z n na vodo. Termodinamika nas uči, da je temperatura snovi odvisna od kinetične energije njenih molekul. Večja kinetična energija molekul vode torej pomeni segrevanje vode.

  Kar se tiče nastanka težke vode je pa prelepo, da bi bilo res. No sem in tja že nastane kaka molekula, vendar to ni omembe vredno.

  da, sistem je zaprt in voda ne uhaja nikamor. no, kakor je prej buba švabe natančno pripomnil, v praksi nobena stvar ne tesni popolnoma. Je pa puščanje pod strogim nadzorom.

 284. Igor pravi:

  Najnovejše uradne informacije:

  Stopnjo “katastrofe” so (končno) zvišali iz 4. na 5. stopnjo. V Fukushimi 1, blok 4 je prišlo do eksplozije vodika. V blokih 5 in 6 so odprli ventile na strehi, da bi preprečili eksplozijo. Sevanje se zato lokalno spet dvignilo na velikanskih 3 mSv/h.

 285. Jure pravi:

  no, na spletni strani WNN (World Nuclear News) sem bral, da obstaja možnost, da je na enem od reaktorjev, ne vem točno zdaj kateri, mislim, da tisti, katerega zgradba je tudi najbolj poškodovana, da je para udarila na kontra stran in poškodovala torus. ampak da menda to vseeno ni zaskrbljujoče, ker je vse skupaj še vedno znotraj zadrževalnega hrama, lahko pa postane nevarnost, če bi ta voda oz. para našla pot ven. oz. da možno, da je to ta para, ki se je tako kadila in niso vedeli, od kje točno prihaja.

  ampak dobro, glede na to, da so zdaj spet na štromu, je verjetno najhujše mimo.

  in še za vse “zelene”, ki se tako ukvarjate s tem, koliko so JE nevarne – v zadnjih 60-ih letih so se zgodile tri res večje in odmevne nesreče, od tega ena s hudimi posledicami, ostali dve s posledicami lokalne narave.

  sam sem fotograf in porabim veliko baterij. baterij ne smem odvreči v navadne smeti, temveč v posebne zbiralnike. vedno, ko dam svoje odslužene baterije v te zbiralnike, so le-ti polni. koliko je takih zbiralnikov po celem svetu, in koliko jih še bo, glede na to, da so hibridni avtomobili v polnem razmahu. že res, da so bolj ekološki s strani izpustov in porabe goriva, me pa zanima, kako bo znjimi čez 10 let, ko bodo njihove baterije pravtako odslužene … ;)

 286. vijola pravi:

  Jure,

  če bi bile vse tri “odmevne” nesreče res odmevne, bi ti dal kar prav. Pa ne odmevajo. Vsaj za Černobilsko lahko trdimo, da ne bo nikoli ponehala. Tam ne bodo nikoli več živeli ljudje. Za Fukušimsko področje še ne vemo, kako bo.

  Saj te nočem kritizirati, ampak če bi ti bil vsaj malo okoljsko zaveden, bi uporabljal akumulatorske baterije. Upam tudi, da se za električne avtomobile ne bodo uporabljali baterije za enkratno uporabo. Kar se pa “zelenih” tiče, so ti v Sloveniji ravno taka morfoza kot vse “socialdemokratske” stranke (pravzaprav ne vemo, kam bi jih dali). Ampak ne bi rad politiziral, raje ostanimo pri tehniki.

 287. seamus pravi:

  @Rok – zato, ker reaktor proizvede premalo pare, da bi obračal turbino ;) Hkrati pa preveč, da ne bi bilo potrebe po hlajenju. Kar ima druga generacija, je da para poganja vodno črpalko, in to čisto pasivno, brez pretvorbe v elektriko, za to pa potrebuješ vsaj 200x manj moči (pomoje sicer 1000x, sam nimam podatkov, kolk močno pumpe poganja).

 288. Firbec pravi:

  Vioja – kaj je to “morfoza”?

 289. vijola pravi:

  @Firbec,

  morfoza? Verjetno poznaš metamorfozo, pa vendar … Po slovensko bi ji lahko rekli sprememba. Ampak pustimo politiko, ta tako ali tako preveč morfira ljudsko mnenje, tako da je bolje verjeti navadnemu ljudstvu (komentatorjem ;-) )

 290. Si. R. pravi:

  BBC poroča – o delavcih, ki so dobil največje doze v Fukushimi:

  1828: An update on the six workers exposed to more than 100 millisieverts of radiation at the nuclear plant: “There has been no adverse effect on their health,” one official from the Tokyo Electric Power Company told the AFP news agency. They are apparently still working at the plant but it is not known if they had been given different tasks.

 291. jype pravi:

  vijola> bi uporabljal akumulatorske baterije.

  Saj verjetno jih. Tudi te se iztrošijo (in vsebujejo težke kovine, če so določenih tipov).

  vijola> če bi bile vse tri “odmevne” nesreče res odmevne, bi ti dal kar prav. Pa ne odmevajo. Vsaj za Černobilsko lahko trdimo, da ne bo nikoli ponehala. Tam ne bodo nikoli več živeli ljudje. Za Fukušimsko področje še ne vemo, kako bo.

  Vemo, kako bo. V Černobilu živi več sto ljudi in elektrarna je do leta 1999 obratovala kljub katastrofi. Čeprav je bila nesreča izjemno resna in so posledice hude, je vključno s to nesrečo jedrska energija še vedno povzročila daleč najman zdravstvenih težav glede na količino proizvedene energije.

 292. jype pravi:

  Aja, treba je tudi povedat, da bo po načrtu leta 2065 prostor saniran, kar je sicer dolga doba, ampak glede na to da tako nevarnih reaktorjev ne delamo več in da obstoječe pospešeno zapiramo in nanje pazimo bolj kot na dejansko jedrsko orožje, jaz nisem v skrbeh zaradi tega.

  Precej bolj me skrbijo zdravstveni in okoljski učinki termoelektrarn ter geopolitična slika, zaradi katere moramo državam, ki so bogate s fosilnimi energenti, popuščati pri temeljnih človekovih pravicah in podobnih rečeh, ki so bistveno pomembnejše od dosedanjih žrtev civilne rabe jedrske energije.

 293. Si. R. pravi:

  Še en zanimiv tekst o scenariju v najhujšem primeru … http://news.sciencemag.org/scienceinsider/2011/03/the-worst-case-what-if-the-water.html

 294. Si. R. pravi:

  Videoposnetek, nemška TV …

  kako brizgajo vodo in tudi daljinska črpalka za beton je pripravljena …

  http://www.n-tv.de/mediathek/sendungen/spezial/Militaervideo-zeigt-Fukushima-Einsatz-article2893601.html

 295. DITA pravi:

  zDRAVO VSEM NA LINIJI!Nepojmljivo se mi zdi dejstvo, da je večina ljudi tako “hladna” do te zgodbe, do Japoncev. Sploh nimajo mnenja, ne ljubi se jim niti reagirati na te trahote. To je odsotnost vsega človeškega ali pa to ravno je tako človeško. Paleta osebnosti je velika in prav se mi zdi, da se aktivno na neki ravni povežemo z japonci. Mene je njihova usoda globinsko zadela.

 296. Mirella pravi:

  Pozdrav vsem skupaj. Najprej hvala Buba Švabi. Nisem zasledila odgovora na vprašanje, kdo je. Saj lahko brez priimka in imena, le morda, s čim se ukvarja. Prilagam še tole in obenem prosim Buba Švabe za komentar glede trenutnega stanja v Fukushimi: http://www.youtube.com/watch?v=6oeMVjhANu4

 297. Igor pravi:

  zadnje informacije: sevanje ob ograji 270 μSv/h (pada); sevanje ob servisni zgradbi 2652 μSv/h. Radionukleotidi zaznani v pridelanem mleku.

 298. powered pravi:

  @igor

  Kje so zaznani Radionukleotidi v mleku?

 299. batabata pravi:

  Ej tole je pa super! Končno napisano tako, da tudi jaz razumem :)

 300. aly pravi:

  @powered: “Radio nuclides were detected in milk produced in prefecture and spinach from Ibaragi prefecture.” Verjetno zaradi izpustov “onesnažene” pare v bližnjo okolico, da se izognejo eksploziji reaktorja zaradi visokega pritiska pare in da lahko vodo sploh črpajo noter.

  info z 20. 3.: http://www.jaif.or.jp/english/newsimages/pdf/ENGNEWS011300610246P.pdf

  vedno najbolj sveže informacije v strnjeni obliki: http://www.jaif.or.jp/english/index.php (klik na najbolj svež PDF)

 301. jype pravi:

  DITA> Nepojmljivo se mi zdi dejstvo, da je večina ljudi tako “hladna” do te zgodbe

  Katere zgodbe? Fukušima je obrobnega pomena. Tam je v snegu in mrazu v pomanjkanju goriva in elektrike z zelo malo vode in hrane v šolah in športnih dvoranah več kot pol milijona ljudi.

  Pa o tem skoraj nihče ne poroča, ker se ob takih zgodbah ne zasluži veliko z oglaševanjem.

 302. Si. R. pravi:

  Sunday, 20 March 03:00 Restored emergency power to the spent fuel pond cooling systems for units 5 and 6 have brought the unit 5 pond temperature down from 68.8 °C to 43.1 °C and the unit 6 pond temperature down from 67.5 °C to 52 °C as of 03:00 JST.[95] 04:26 “The Nuclear and Industrial Safety Agency said there is some positive progress and engineers at the end may not need to open valves inside the container vessel of the No. 3 reactor to alleviate pressure that is building up” [96], while they were initially planning this action. Such a move, if forced, would release more radioactive steam. 09:00 Spent fuel pond water temperature dropped to 36.1 °C at Unit 5 and 36.6 °C at Unit 6

 303. Si. R. pravi:

  The nuclear safety agency said the spent fuel at the No. 4 reactor appeared to be immersed in water.

 304. Si. R. pravi:

  DITA & co – kdo NE poroča o tej stiski, ki jo preživljajo Japonci? Večina časnikov, dnevnoinformativne oddaje imajo vedno prispevke o tem. A vi bi imeli 24 ur na dan poročila o človeških individualnih zgodbah stiske od tam?

 305. jype pravi:

  Ne, radi bi da nehajo senzacionalistično prodajat tragedijo.

  Naj spoštljivo ponudijo objektivno sliko žalujoče Japonske in njihovo odločno osredotočenost na prihodnost kljub strahotnim žrtvam in skoraj neverjetno discipliniranostjo in solidarnostjo celotnega prebivalstva, ne pa da “trace levels of radioactive iodine found in milk” spremenijo v “na japonskem pijejo kontaminirano mleko”. Po moje se jim sploh sanja ne, kaj “trace levels” pomeni.

 306. vijola pravi:

  @jype:

  vijola> bi uporabljal akumulatorske baterije.

  Saj verjetno jih. Tudi te se iztrošijo (in vsebujejo težke kovine, če so določenih tipov).

  Ali to pomeni, da bomo raje uporabljali zastarele tehnologije in je visokoogljična družba sprejemljiva? Saj se tudi Slovenci trudimo, da bi nekoč to bilo videti drugače.

  Npr. http://www.conot.si

 307. Jure pravi:

  seveda uporabljam akumulatorske baterije, več setov njih, kar še poveča moje odpadke. in en set akumulatorskih zgonim v cca. pol leta, na leto kupim dva seta akumulatorskih. ni veliko, ampak, samo v Sloveniji nas je več kot 100 fotoreporterjev in vsi imajo podobno … se kar nabere teh baterij.

  mislim, da se je Japonska izvlekla, iz najhujšega so. si upam trditi. nekih hudih posledic, tudi ko je bilo najhuje, se po tistem videu nekaj postov više vidi, ni bilo – hvala bogu. tale katastrofa na srečo ni bila niti malo podobna Černobilu …

  je pa res, da gre veliko pripisati tudi senzionalističnemu pisanju …

 308. vijola pravi:

  @Jure

  seveda uporabljam akumulatorske baterije …

  No, lepo, če jih. Bi bilo res hudo, če jih ne bi. Ampak mene zanima, kaj ima to opraviti z jedrsko energijo? Hočeš reči, da naj bi bile nove tehnologije ravno tako “umazane”, kot je jedrska? Da ne govorimo o drugih neobnovljivih virih. Kaj praviš o lesu? Ali ne bi bilo lepo, če bi uporabili energijo, ki jo Slovenija ima?

 309. Jure pravi:

  poanta je v tem, da tudi če hočeš biti ekonomičen z uporabo okolju prijazneših stvar, se v stvari dela škoda, ki je trenutno ne vidimo, bo pa še kako opazna čez 10 let – če govorimo o baterijah, natančneje, o baterijiah v hibridnih vozilih.

  komot lahko kurimo les, premog in podobne stvari, ampak potem pridemo do famoznega CO2 efekta in še ostalih stvari, plus, da če že govorimo o lesu – če hočeš skurit les, moraš drevo posekat – in od enega drevesa se ne boš ravno dolgo grel … in smo spet naokoli … ;)

 310. vijola pravi:

  Jure,

  napaka. Obstaja razlika med lesom in premogom (in če hočeš, nafto). Premog je nastajal milijone let, les pa nastaja stalno. Seveda to ne sme pomeniti, da se sme posekati vse. Mogoče je s pravilno seko povzročiti maksimalni prirast. Ravno tako bi bilo lahko uran uvrstili med neobnovljive vire, ki trajajo mogoče še manj kot 80 let. Je zaradi tega vredno tvegati še več Černobilov, Hirošim in Fukušim? Pa Otoka Treh Milj? Poskrbeti je treba za to, da bodo naši otroci in vnuki imeli še kaj od zemlje. Mi jim pa zapuščamo luno. No, verjetno je luna poljudnejša.

  Si kaj prebral z http://www.conot.si?

 311. vijola pravi:

  Si kaj prebral z http://www.conot.si?

  Napisal sem: Si kaj prebral z wwwitd? Sistem je avtomatsko dodal http:// Torej bi moral tudi avtomatsko spremeniti z v s. Ampak to so malenkosti v okoljevarnostni osveščenosti Slovencev. Na žalost k temu ne prispevajo niti uradni okoljevarnostniki.

 312. jype pravi:

  vijola> Je zaradi tega vredno tvegati še več Černobilov, Hirošim in Fukušim? Pa Otoka Treh Milj?

  Černobilov in Hirošim ne privoščimo nikomur. Ostale nesreče so za prebivalstvo očitno sprejemljive, glede na to da je tveganje pri drugih oblikah proizvodnje električne energije bistveno višje:

  http://nextbigfuture.com/2008/03/deaths-per-twh-for-all-energy-sources.html

  vijola> Poskrbeti je treba za to, da bodo naši otroci in vnuki imeli še kaj od zemlje. Mi jim pa zapuščamo luno. No, verjetno je luna poljudnejša.

  Če bi vsi kurili drva, tako kot smo jih včasih, potem bi to verjetno držalo. Ker nas vedno več kuri elektriko (pa ne mislim bojlerjev temveč toplotne črpalke) je zrak vedno čistejši, čeprav sta od drv bolj čista tudi plinsko olje in zemeljski plin.

 313. vijola pravi:

  jipiye,

  “če bi vsi kurili drva, tako kot smo jih včasih, potem bi to verjetno držalo. Ker nas vedno več kuri elektriko (pa ne mislim bojlerjev temveč toplotne črpalke) je zrak vedno čistejši, čeprav sta od drv bolj čista tudi plinsko olje in zemeljski plin.”

  Verjemi mi, da drži: rad bi vedel. kakšna razlika je med bojlerji in toplotnimi črpalkami. Če uporabljaš neobnovljiva goriva, kot sta plinsko olje in zemeljski plin, ni govora o večji čistosti, ker uporabljaš energente, ki so nastali v milijonih let. S tem povečuješ gmoto CO2 v ozračju, ki ga ni pred kratkim absorbiral gozd, plankton ali pa katerikoli živo bitje na planetu. Če zakuriš kos lesa, mogoče malo bolj smrdi, vendar je ta kos lesa pred kratkim preko fotosinteze uničil toliko CO2, kot se sedaj s sežiganjem spet sprosti. Zato je uporaba goriv, ki so nastala pred kratkim, nevtralna. Če uporabiš plin, premog, nafto, so to goriva, ki povečujejo prisotnost CO2 v ozračju, ki bi pravzaprav morala biti porabljena premosorazmerno z razvojem zemlje, pa niso. Če jih bomo sedaj množično uporabljali, nastane nesorazmerje, ki vodi do topljenja severnih kap in izumiranja vrst. Žalostno je, da je treba poudarjati osnovna dejstva, ki pa je videti, niso popolnoma jasna vsem.  

 314. Mr. MojoMr. Mojo pravi:

  Glede sevanj – XKCD je lepo dal odmerke v perspektivo: http://xkcd.com/radiation/

 315. seamus pravi:

  @vijola – daj prosim eno alternativo velikim proizvajalcem električne energije, kot sta termo in jedsrka elektrarna. Daj podatke, daj izračune, drugače je brez veze. Lahko smetiš z drobtinicami, samo toplotna črpalka, paneli in hibridni avtomobili so polni aluminija. Ta pa nastane ob eni veliki termoelektrarni ali jedrski elektrarni, mogoče najdeš kje izjemo ko je zravn veriga HE (Maribor) ali ogromna HE, ki pa je itak potopila ogromne količine naravnega okolja in čisto spremenila okolje dolvodno od HE (Rusija ima nekaj takšnih primerov).

  Če tega ne daš bodi raje tiho, ker samo kažeš kako si naiven.

 316. seamus pravi:

  Še to – za pravilno delovanje omrežja potrebuješ sinusno obliko naptesti. To dobiš s stalnim enakomernim vrtenjem turbine. V vseh “klasičnih” elektrarnah je to turbina, ki se vrti na ustreznem številu obratov. Konstatno!

  Vetrna elektrarna – velike (rang MW) vetrne elektrarne so že delno prilagojene na to, pa še vedno to ni čisti sinus, ker veter ni stalen in zadosti močen, da bi omogočal konstatno vrtenje pri različnih obremenitvah. Male pa niso, ker to stane, pri nas velikih ne bo nikoli.

  Sončne elektrarne – čisti strup za omrežje. Kvazi sinus dobiš z razsmernikom iz enosmerne napetosti, zravn pa še veliko jalove. Manjša ko je sončna elektrarna slabše kvalitete je razsmernik.

  In kako jalovo energijo potem uravnovesiš? Enostavno v klasični elektrarni malo zmanjšaš delovno moč in spremeniš vzbujanje – na kratko delaš izgubo!

 317. mare22 pravi:

  K Je je buba svabe? So ga ustavili delodajalci, se mu je pregrela sredica, se ke preprosto navelical nase druzbe in vprasanj? Pac nasvidenje v naslednji vojni.

 318. Natan pravi:

  Avtorju se zahvaljujem za način zbiranja in posredovanja podatkov. Takega pristopa v Sloveniji na splošno pogrešam. Tudi javnost to zanima in kar lahko prizadene vse, je dobro če vsi vedo. Nobeno vprašanje ni odveč, premalo je jasnih odgovorov. Avtor je pri tem redka izjema. Pozdrav, Natan Bernot

 319. buba švabebuba švabe pravi:

  Kje sem? Še vedno tukaj, berem komentarje, za povedat pa nimam nič novega. Situacija v Fukušimi je vsako uro bolj pod nadzorom, kar pa je takega, da bi bilo za dopisat, me pa itak kdo prehiti. :P

  Kar se pa debate glede različnih alternativ pridobivanja elektrike tiče, je edina ekološko sprejemljiva rešitev drastično zmanjšanje človeške populacije. Recimo tam nekje za 90-95%. Kdo se prvi javi?

 320. Rok pravi:

  Tisti ki bi rad zmanjšal človeško populacijo, naj začne kar pri sebi.

 321. buba švabebuba švabe pravi:

  Evo, dodal zadnje objavljene podatke v objavo.

 322. NoMAD pravi:

  Planet zemlja je napadla izredno trdoživa oblika rakavosti strokovno poimenovana Homo Sapiens. Očitno tudi obsevanje ne pomaga. Še kar se širi in razrašča v nove metastaze.

 323. mare22 pravi:

  Spostovani buba svabe. Sem vedel, da ste pameten fant. Veseli me dvoje. Da ste zaznali informacijski vakuum in ga napolnili s svojim znanjem in vednostjo. Pod dva pa me radosti, sem letnik 44, da mladino v vecjih trumah zanima se kaj vec kot pop in. Bravo vam in vsem, ki ste jih potegnili v ta vrtiljak. Omrezje ni samo za delanje arabskih revolucij, nimam nic proti, ceprav je tudi to, kar ste storili, vsaj evolucija. Lepo se imejte kjerkoli. Na lisci, na kolesu, pri medenjakih, Buca pa je fletna, kot vsi otroci tega sveta.

 324. seamus pravi:

  Evo eno zanimivo razmišljanje, sicer nisem preverjal podatkov, samo vsaj kot ideja je zanimiva (ne pa nova, ker podkritično maso izkoriščajo v podmornicah in vojaških ladjah), kako porabiti odpadno gorivo. Mini jedsrko elektrarno (MJE) v vsako vas :D http://www.finance.si/blog/26/842

 325. fuga pravi:

  Ja, hvala za natenčen zapis. Kdor je videl delovanje JE Krško, ga je to gotovo prevzelo in mu razno novinarsko pregrevanje sredice zlepa ne pride do živega. Z Japonci sočustvujem in jih občudujem, ker so kljub skrajno kritičnim dogodkom ohranili trezno glavo.

 326. Si. R. pravi:

  Evo, sveženj meritev in updejt dogajanja:

  http://www.slideshare.net/iaea/technical-briefing-on-radiologival-situation-in-japan-21-march-2011

 327. Kunze pravi:

  bubasvabe, lepo da si optimist in tudi sam zelim da zadevo cimprej uspesno zakljucijo. a kolikor spremljam tudi strokovne vire bo se veliko vode preteklo, preden bodo dosegli cold shutdown in elektriko na vseh reaktorjih in takrat sele bomo lahko rekli da je zadeva malce bolj pod nadzorom.

  dober link do zbirnika informacij ki se konstantno updata

  http://live.reuters.com/Event/Japan_earthquake2

 328. Dusan Trusnovec pravi:

  Razmisljanje laika. Ko sem bral tole porocilo, se mi je utrnila misel, oz. vprasanje: Ceprav si Buba – svabe :-) povedal, da je nasa Krska elektrarna zgrajena na drugacnem tipu, ti. PWR, me vseeno zanima, kaj bi se zgodilo v primeru, da bi prislo do podobne situacije, ko bi zarad kakrsnegakoli vzroka prislo do zastoja hlajenja reaktorja ( generalna napaka, terorizen, naravna katastrofa vecjih razseznosti od predvidljivih, oz. pricakovanih…..) ? Namrec, ce bi zaceli za hlajenje pol dovajat vodo iz Save, kaj bi se s to vodo kasneje dogajalo? Bi se lahko to nekako uporabljalo v zaprtem krogu (glede na dano situacijo, ko gre vse narobe ! ), ali bi ogreta in kontaminirana enostavno odtekla v okolje (podtalnica, struga reke….) ??? Ce na to vprasanje namrec ni zanesljivega odgovora, ki bi zagotovil neizpodbitno varnost, pol debate o podaljsanju delovanja in morebitnem novem bloku v Krskem dobijo povsem nov pomen! Bolje receno, so brez pomena, kajti pohlep posameznikov in druzbe po ekonomski rasti, moci in sposobnosti pariranja na trgu ne more odtehtat godlje, ki bi jo s tem naredili sebi, okolju in nasim potomcem na tej strani Slo meje, kot tudi dalec preko !!!!

  Dusan

 329. mel3 pravi:

  Zanimiva izjava: “Dr. Sergej Hojker, predstojnik Klinike za nuklearno medicino v luči japonskih dogodkov pojasnjuje, da je najbolj nevarna komponenta pri sevanju čustveni odziv na sevanje, zato se moramo o škodljivih učinkih sevanja pogovarjati brez čustvene komponente. Ob tem izpostavlja, da je v zadnjih 30 letih umrlo več ljudi v letalskih nesrečah kot zaradi jedrskega sevanja. ” http://www.energetika.net/novice/clanki/svet–brez-jedrske-energije2?utmsource=en.novice

 330. Rok pravi:

  @mel3. Znano je dejstvo, da proizvodnja energije z jedrskimi elektrarnami ubije daleč najmanj ljudi na kiloWatno uro proizvedene energije.

  Če koga zanima http://www.terrapower.com/ , ki ima namen uporabljati iztošeno gorivo trenutnih jedrskih elektrarn. Terra Power finančno podpira tudi Bill Gates, kot eno redkih fizibilnih rešitev za prihodnost.

 331. buba švabebuba švabe pravi:

  @Dusan Trusnovec: V takem primeru večina vode iz Save ne bi odtekla naprej po strugi ali v podtalnico, ampak bi izparela, tako kot na japonskem. Seveda potem “svinjarija” slej kot prej konča nekje na tleh in v vodi, v krogu, ki je odvisen pač od vetra. Ampak takšen scenarij je tako nedpredsatvljivo neverjeten, da se praktično ne more zgoditi. V primeru kakršnekoli nesreče pa ima NEK poleg navadne povezave v 400kV omrežje (v katero med delovanjem oddaja ogromne količine električne energije) za rezervo še čisto ločeno in posebno 110kV povezavo z nekaj kilometrov oddaljeno plinsko termoelektrarno v Brestanici. Če bi “teroristi” tudi to nekako onesposobili, pa ima NEK še ne enega, ampak dva dizel generatorja, ki imata vsak svojo ločeno zalogo goriva, ki zadostuje za en mesec neprekinjenega delovanja (2x po 1000 kubičnih metrov dizla v dveh tankih).

 332. Si. R. pravi:

  BŠ – a ta dizel je v tankih že od gradnje, ali se kaj menjava oziroma preverja vmes njegova kvaliteta? :)

 333. sebor pravi:

  Kar manjka NEK-u je pasivno hlajenje (brez potreb po elektriki ali črpalkah) kot ga npr. ima AP1000.

 334. buba švabebuba švabe pravi:

  @Si. R.: Nimam pojma. :P

  @sebor: Baje, da je za NEK2 eden od predlogov ogromen par sto metrov visok “dimnik”. Rešiš problem hlajenja, pa še tako močno vleče, da gor montiraš kako turbino in dobiš celo lastno rabo notri, če ne še več. Problem je to dejansko postavit. ;)

  Je pa hlajenje v NEK res vedno večji problem. S tem ko se spreminja podnebje, so poletja vedno bolj vroča in suha in vedno manj je v poletnih mesecih vode v Savi. Ampak ta problem je zaenkrat bolj ekonomski kot tehnični. Ker NEK ima že od začetka dva hladilna stolpa, od pred par let nazaj pa še enega in ti čisto zadostujejo. Problem teh malih stolpov je v tem, da rabijo elektriko, tako da se potem skupna učinkovitost elektrarne malo zniža, zato so v uporabi bolj kot ne samo takrat, ko ne gre drugače.

 335. seamus pravi:

  Na tole zadnje se delamo norca v smislu – zažen elektarne na spodnji Savi (3 elektrarne), da boš pokril izgube zagona hladilnih stolpov. Če se prav spomnim je poraba stolpov 20MW, kar je v poletnih časih ravno toliko, kot dajo pri 100m3/h pretoka vse tri elektrarne skupaj (vsaka po cca 7MW). Tolk o velikosti porabe hladilnih stolpov in melenkost nižjem izkoristku. :mrgreen:

 336. seamus pravi:

  pomota – pretok Save poleti je okrog 100m3/s, ne na uro!

 337. Nimam Pojma pravi:

  @Dusan Trusnovec Nek uporablja v primarnem sistemu demineralizirano vodo z dodatkom borove kisline kot zaviralcem, od kod ta pride, oziroma kako se ta naredi, pa mislim da veš ( vodovod ) Sava kot hladilo se uporablja šele v sekundarnem krogu!! Drugače ti bom povedal, v remontu se reaktor hladi samo z demineralizirano vodo z dodatkom ( napolnjen je tudi reaktorski bazen), sekundarnega hladila ni, ker so parageneratorji odprti. V primeru potresa se reaktor ustavi sam, potrjeno, se je že ustavil, oba dizla sta v “milisekundi” “prevzela” nadzor nad črpalkam potrebnim za hlajenje sredice. Reakcija v reaktorju pa tudi ni več potekala. @ Si. R. Testi dizlov potekajo redno po planu ;)

 338. Dusan Trusnovec pravi:

  Hvala. To sicer vem. Mislil sem na situacijo, kot prej omenjeno, ko pride do kakrsnekoli nenadzorovane situacije in je potrebno primarni del hladit direkt s Savsko vodo (kot sedaj z morsko v Fukushimi). Ce sem te prav razumel, bi potemtakem savska voda sproti izparevala in bi dovajali le toliko, kolikor se je med prevrevanjem izpareva ? Torej bi sevanje po vsej verjetnosti slo predvsem v zrak…..na veliko veselje sosedov predvidevam, pa tud nas seveda !? :-) Naj se malo razburkaqm sceno z “lansiranjem” novega, mogoce mal provokativnega vprasanja. A ste , klapa kej slisali o ti. free energy, o Orgonitih…… Sam sem kar precej slisal, nisem se pa zadosti poglobil v tematiko, da bi lahk suvereno karkoli trdil ! Kakorkoli ze, vse Stvarstvo je prezeto z energijo in ko nam enkrat “uzge” kako jo kanalizirat za nase potrebe, pol vse te energetske storije in naprave postanejo povsem predpotopna navlaka. Naj nam torej uzge prej, preden se bo “uzgal” se kak reaktor na tej nasi krogli, ki jo tako neodgovorno tlacimo in nenaravno spreminjamo predvsem zarad pohlepa. Skriva pa se ta pohlep “V IMENU NAPREDKA ” !!!

 339. Martin pravi:

  Dusan Trusnovec pravi: “A ste , klapa kej slisali o ti. free energy, o Orgonitih…” Lepo prosim, ne o teh čira-čara zadevah. Naj ta blog ostane kvaliteten vir informacij o nesreči na Japonskem.

  Hvala!

 340. Dusan Trusnovec pravi:

  Drzi. Se opravicujem. Res ne sodi v ta kontekst, ceprav nisem zaznal v vseh debatah hudo znanstvenega pristopa !?

  Morda pa kdaj drugic ob drugacni priloznosti, ko bomo ugotavljali, ali je “okroglost zemlje” cira cara in je zato “ravna”, ali pa morda obratno !? :-)

  Dusan

 341. mm pravi:

  @Nimam Pojma: “parageneratorji odprti” Ali to pomeni, da vode med remontom v sekundarnem krogu ni?

  @Nimam Pojma: “Poplavijo reaktorski bazen” Ta voda se zmeša z vodo primarnega kroga, ki kroži mimo gorivnih palic. Kaj s to vodo naredijo po remontu? Jo shranijo za naslednjič ali jo kar spustijo v Savo!!!

  @Dusan Trusnovec: V primeru, da ni druge možnosti kot spustiti paro, gre pri PWR reaktorju za paro sekundarnega kroga, pri BWR pa za paro iz primarnega kroga. Razlika v radioaktivnosti med primarnim in sekundarnim krogom je velika.

  Ali si pravilno predstavljam remont? – s kontrolnimi palicami ustavijo reaktor, moč pade iz ~700MW na ~12MW – počakajo nekaj časa, da se zaostala toplota primerno izseva, v tem času morajo močno hladiti reaktor – poplavijo reaktorski bazen in nato odprejo pokrov reaktorja – najbolj izrabljene palice premestijo v bazen izrabljenega goriva, da se počasi ohlaja – namestijo nove palice

  Tole pa mi ni jasno, kako zamenjajo izrabljene palice Nove palice niso radioaktivne in so hladne, ampak stare pa imajo še precej zaostale toplote in so močno radioaktivne. Ali je med reaktorjem in bazenom izrabljenega goriva “vodna povezava”, ali jih robotski oz. daljinsko voden žerjav premakne kar po “suhem”? Če obstaja vodna povezava, potem se reaktor verjetno hladi preko bazena z izrabljenim gorivom. Če pa te povezave ni in če ni odvzema toplote preko sekundarnega kroga, kako se pa reaktor hladi?

 342. seamus pravi:

  Vse palice so močno radioaktivne. Vroče niso nobene, ker jih hladijo. Če se prav spomnim je za prenos vodna povezava – potrdi pa naj kdo od “lokalcev”.

 343. buba švabebuba švabe pravi:

  Preden po nepotrebnem zavlada vsesplošna panika, naj vsem zainteresiranim razložim. Prišlo je do zunanje motnje iz omrežja, in sicer do izpada 400kV povezave Zagreb II. Ker v takem primeru pride do nenadnega padca obremenitve na turbini in ker reaktor ne more tako hitro znižati moči, je šla NEK v varno zaustavitev. Vse tako, kot mora.

 344. seamus pravi:

  haha, to je uradno. Neuradno smo pa ravno loadali krmilnik za CW in izvedli trip :lol:

 345. buba švabebuba švabe pravi:

  @seamus: :lol:

  Ampak resno, nekaj je bilo na pvezavi Zagreb II, diferenčna zaščita je oddelala svoje tako, kot mora, hipno je padla obremenitev na turbini (na ZG1 in ZG2 je po 170MW na vsaki), par minut je elektrarna poskušala kompenzirati z lastno rabo, ampak ni šlo, prišlo je do znižanja tlaka v uparjalnikih (logično) in zaradi tega je takoj sledila avtomatska zaustavitev. Dizla sta oba štartala, zdaj je pa ZG2 že nazaj, NEK bo pa verjetno v dveh do treh dneh spet na 100%.

 346. žiži pravi:

  @seamus: CW = conventional wisdom? ;-)

 347. buba švabebuba švabe pravi:

  Circulating Water, če kóga res zanima. :)

 348. seamus pravi:

  Jest tud resno – čez pol minute bi loadali krmilnik za CW, pa naredi buum in panika. Čez pol minute bi bil krmilnik v stopu (ni panike, ker bi bilo ročno posluževanje). Je bil pa hec.

 349. sonček pravi:

  buba švabe- odličen članek o Fukushimi. Lepo te je brati… Tole o NEK pa mi ni prav nič všeč. Pa ravno zdaj…

 350. anez pravi:

  tole bo spet sranje po medijih ogromno dezinformacij zeleni pa bodo spet nakladali o nevarnosti …joooj

 351. Nimam Pojma pravi:

  @mm “parageneratorji odprti” – drži, je ni “Poplavijo reaktorski bazen”- točno reaktorski bazen je med menjavo goriva del hlajenja v primarnem krogu skupaj z bazenom za izrabljeno gorivo, ter vodno povezavo med bazenoma, reče se ji Transfer kanal. Novo gorivo se, pred vstavitvijo v reaktor, detaljno pregleda in začasno shrani v posebno posodo zraven bazena za izrabljeno gorivo. Kar se pa “remontne” vode ( hladila) tiče, se del spravi v zunanje tanke, del se je pa predela v radioaktivni odpad.

 352. Nimam Pojma pravi:

  @seamus ker ste se “igrali”, ode nagrada….:(

 353. seamus pravi:

  Da se vrnemo nazaj na Japonsko, ker tam očitno zadeve postajajo nevarne (prepis naslovov od danes):

  TEPCO: Black smoke rises from No.3 reactor

  Extremely high radiation found in soil (163,000 becquerels of radioactive cesium-137 per kilogram of soil)

  Radiation could affect people outside 30km zone

  High-level radiation in Fukushima water

  Rain may have put iodine in Tokyo water

  High levels of iodine in Tokyo tap water

  Health ministry comments on water radiation

 354. chefchef pravi:

  Gle včerajšnje zaustavitve NEK smo se včeraj v gostilni strinjali, da za tem stojijo hrvaški saboterji :lol:

 355. Bojan pravi:

  Koncentracije radioaktivnega joda-131 v tokijskem vodovodu so predvčerajšnjim narasle na 210 Becquerel-ov/ kg; mejna vrednost je 300 za odrasle inj 100 za otroke; torej otroci ne smejo več piti vodovodne vode! Metereologi tudi sporočajo, da se bo vreme spreobrnilo in veter bo začel prihodnje dni pihati proti azijski celini; veter od Fukušime nosi s seboj radiokativni cezij-137 in jod-131 (+ še 3 radioaktivne elemente); povečane sledi teh 2 elementov so že zasledili na oddaljeni Islandiji! Tudi stopnja radiacije v hrani se meri v Becquerel-ih; mejna še varna vrednost v zelenjavi za jod: I-131 je 2.000 Becquerel-ov/ kg, za cezij: Cs-137 pa 500 Becquerel-ov/ kg. Našli so cel kup zelenjave, predvsem špinače, brokolija in cvetače, ki močno presega mejne vrednosti. Radioaktivno je tudi mleko, morski sadeži, ribe in še kaj (vsega niti ne sporočajo). Hudo…

 356. Bojan pravi:

  Ruski znanstveniki iz Vladikavkaza v Severni Osetiji so izdelali cepivo proti radioaktivnosti, kar je edinstven primer v zgodovini. Uporabljati naj bi ga začeli kmalu, da bi z njim nevtralizirali izpostavljenost radioaktivnosti pri tistih, ki bodo po jedrski nesreči v nuklearki Fukušima čistili teren. http://www.dnevnik.si/novice/svet/1042433075

 357. Nihon pravi:

  Mimogrede: oglejte si Kurusawin film DREAMS, ki prikazuje njegovih sedem sanj. Strašna stvar, še posebej ker ena od njegovih sanj prikazuje, kaj se zgodi v najslabšem primeru. Vzrok pa je enak kot v Fukušimi. Stari samuraj Kurusawa je stvar dokaj natančno predvidel desetletja v naprej. Naslednja sanja pa kaže kasnejše posledice. No, to ni več znanstveno, to je že tisto, preko roba … A dobro je pogledat in vzdignit glas proti nuklearni energiji oziroma k skrajni previdnosti.

  Prihaja čas fuzije, ko bodo elektrarne večje, nevarnost nična, dovolj pa bo ena taka za nekaj držav … zakaj šele čez 40 let? Ko bo še v Evropi počilo, bo ta proces precej krajši … Očitno se človeštvo največ nauči, ko teče kri?? Pa to ni nujno, le pametne je treba bolj poslušati.

 358. FFP pravi:

  Res ne moreš biti ravno srečen, da imaš radioaktivni jod v vodovodu, vendar zadeva ni tako strašna, saj ima jod razpolovno dobo 8 dni, kar pomeni, da se bo zelo hitro razgradil – pa že tako je doza relativno nizka. Bolj problematičen bi bil pojav cezija, vendar je tega glede na podatke izven območja elektrarne zelo malo.

  Včeraj je v oddaji Svet en možakar tudi dobro razložil, da se jod uparja od 80° naprej, ostali prisotni elementi pa pri bistveno višji temperaturi, kar pomeni, da sredica ni tako vroča, saj bi bilo sicer možno zaznati večje koncentracije težjih elementov.

  Ali kdo ve na kakšen način naj bi delovalo domnevno cepivo proti radiaciji?

  Če si prav razlagam, sevanje fizično poškoduje celice zaradi česar pride do njihovega propada – kako lahko to preprečiš s cepivom?

 359. Rok pravi:

  A se meni zdi, ali so novico o takozvanem cepivu umaknili? To je IMO nateg..

 360. Si. R. pravi:

  Bubašvabe, a si videl, kako so poročali Hrvati baje o zaustavitvi Krškega?

  http://www.ednevnik.si/entry.php?w=Stavenskovrhski&e_id=148226

 361. buba švabebuba švabe pravi:

  Itak, da je to o cepivu neumnost. Ne nasedat takim nebulozam in verjet, da ker je pisalo na internetu, potem pa že mora biti res. Če se ne spoznate na problematiko, raje vprašajte koga, ki se.

  @chef: Saj je ja očitno! :lol:

 362. buba švabebuba švabe pravi:

  @Si. R.: Sem mu pustil komentar. Ne vem, kaj bi še drugega rekel, saj po svoje moraš razumet paranojo človeka, ki pač ni v tej smeri izobražen, ampak nekateri res nimajo niti koščka zdravega razuma več… :-/

 363. Bojan pravi:

  Deajnsko je ta članek o cepivu na Dnevniku izpuhtel v neznano, se oproščam, tam običajno objavljajo resne članke, očitno so nasedli;)

 364. GV pravi:

  Najprej bi se rada zahvalila avtorju za izčrpne informacije, res z zanimanjem spremljam tole situacijo in tale blog zadevo zelo lepo opisuje. Tako da najprej hvala! Imam pa en komentar, saj se z nečem pač ne morem strinjati.

  Izjava Buba Švabe: ”Hitrost doze (sevanje) je še vedno povišano, vendar se znižuje in ne ogroža zdravja. V okoliških prefekturah so zaznali radioaktivne nuklide (jod I-131 in ceszij Cs-137) v mleku in listni zelenjavi v koncentracijah, ki presegajo dovoljene. To je pričakovano po izpustih pare iz reaktorjev, v katerih je poškodovano gorivo. Kakšen vpliv ima to lahko na zdravje ljudi, je težko napovedati, ker ne poznamo točnih številk, vsekakor pa od tega ne bo nihče direktno umrl. Podobno je bilo pri nas leta 1986 po nesreči v Černobilu.” S to oceno, da to ne ogroža zdravja ljudi, se nikakor ne morem strinjati. Res sicer, da od tega nihče ne bo direktno umrl, ampak vse premalo se zavedamo, kaj to dejansko pomeni… Zaradi I-131 sem pri 22 letih staknila raka ščitnice. Ja pravijo, saj je normalno, saj smo otroci Černobila…no morali bi nekaj narediti na tem, da to ne bi bilo tako normalno in samo po sebi umevno…ampak ne prosim pisat, da to ne ogroža zdravja ljudi. Ker ga ogroža! Gre za dolgotrajne posledice na zdravju ljudi. In rak ni ravno bolezen, ki bi si jo kdorkoli želel imeti…da ne govorim o tem, kakšne težave imam sedaj z očmi zaradi jemanja sintetičnega tiroskina, s kožo, krči zaradi pomanjkanja kalcija zaradi poškodovanih obščitničnih žlez pri operaciji ipd…skratka zadeva še zdaleč ni nenevarna. In povezava med I-131 in rakom ščitnice je znanstveno dokazana!

 365. Si. R. pravi:

  Dnevnik … nekoliko apologetsko poročajo o Ameriških poskusih zasnovati “zdravilo” … http://www.dnevnik.si/novice/aktualne_zgodbe/1042433398

 366. buba švabebuba švabe pravi:

  @GV: No, strinjam se, da je povezava med I-131 in rakom na ščitnici, to sem zgoraj nekje tudi napisal, in upam, da se ti zdravje čim bilj uredi. Koliko je tega na Japonskem v primerjavi s tem, koliko je bilo pri nas, pa še zdaj ne vem. V vsakem primeru pa so poročila taka, da zdaj je čez dovoljeno mejo, potem več ni, potem je spet, itd. Se pravi, da izmerjene vrednosti niso bistveno čez to dovoljeno mejo, ta pa je nastavljena precej konzervativno, tako da se zaradi Fukushime (zaenkrat) ni treba dosti bati. Seveda pa radioaktivni jod nikakor ne more biti dobra stvar, in če bo samo en človek, ki bi sicer bil zdrav, zaradi tega zbolel, bo preveč.

 367. Bojan pravi:

  Normalno, da pro-zahodni mediji molčijo o ruski vakcini, če so jih “rusi” prehiteli, nič novega (vidimo te dni, kako grdo samo lažejo in manipulirajo z mediji v zvezi z agresijo na Libijo!). Glas Rusije (Voice of Russia) je res poročal o učinkovitem cepivu proti radioaktivnosti:

  glej povezavo na orginalnem članku: http://english.ruvr.ru/2011/03/22/47803569.html,

 368. seamus pravi:

  Če ni to noro – včeraj hospitalizirana delavca nistra imela škornjev, ker v manualu ni pisalo, da bosta delala v vodi. To so pa samo Azijci sposobni nardit s svojimi pravili!!! Kot je bilo že enkrat nekje rečeon – raje harikiri, kot priznati napako.

  Electrical engineering firm Kandenko Co., for which the two hospitalized employees worked, said its workers were not required to put on boots as its safety manuals did not assume a scenario where its employees conduct work soaked in water at a nuclear power plant.

 369. Nihon pravi:

  Ste slišali za “radioaktivna dekleta”, kajne? Punce, ki so v tovarni s čopiči barvale kazalce ur z neko floroscentno zmesjo, ki je vsebovala radioaktiven element? Da so čopiče priostrile, so jih vsakič malo oslinile. Epilog; hude poškodbe čeljusti, zobovja in grla – večina jih je po velikih težavah umrla!

  Jesti radioaktivno hrano nekaj mesecev pa tudi ni dosti drugače, ali pač?

  Onadva delavca sta stopila v radioaktivno vodo zavestno, a ne vedoč, da je radioaktivna do te mere. Glede japonskih in nemških pravil: oboji imajo rigorozna, a Nemci se jih držijo vedno, če je treba ali ne, Japonci pa so bolj fleksibilni, življenjski, kar pa jih včasih nese.

 370. Bojan pravi:

  Prvič v zgodovini je bilo huje poškodovanih več jedrskih reaktorjev istočasno, zato nihče ne more z gotovostjo trditi, kakšne bodo posledice na okolje in življenje! Poškodovana jedrska elektrarna v Fukušimi ima 1760 ton svežega ali izrabljenega jedrskega goriva (od tega je poškodovan neznan del); černobilski reaktor je imel le 180 ton. Jedrska elektrarna v Fukušimi oddaja v teh dneh predvsem radiokativni jod in cezij v koncentracijah, podobnih tistim po nesreči v Černobilu leta 1986;avstrijski raziskovalci ocenjujejo na podlagi mednarodnih meritev, da se radiokativni jod I-131 dnevno sprošča iz Fukušime v 73% stopnji černobilske vrednosti; dnevne doze v okolje sproščenega cezija Cs-137 pa dosegajo 60% černobilske vrednosti. Razlika med obema nesrečama je trenutno v tem, da se je pri černobilski nesreči hipoma sprostilo vozračje veliko različnih radiokativnih elementov naenkrat; v elektrarni Daiichi pa se trenutno sproščajo največ hitro hlapljivi elementi, kot so žlahtni plini, jod, cezij, telurij ipd.. Toda ravno ti elementi so tudi v černobislki nesreči naredili največ škode na življenje v okolju. Natančna stopnja sevanja ni povsem znana, a se s pomočjo mednarodnega sistema merjenja skuša postaviti približno oceno, pravi dunajčan Gerhard Wotawa iz avstrijskega Inštituta za metereologijo in geodinamiko. Ocenjuje, da je prva 2 dni po nesreči v okolje vsak dan izšlo vsaj 1.2 do 1.3 × 1017 becquerela radiokativnega sevanja. V 10 dneh po eksploziji se je v Černobilu sprostilo v okolje 1.76 × 1018 becquerela joda-131, kar je samo 50% več, kot se ga je domnevno sprostilo v Fukušimi. Pri tem še ne vemo, kako dolgo bo na japonskem to stanje še trajalo in v kaj se še lahko nesreča razvije. Podobno je s cezijem-137, ki je na podobni stopnji kot v Černobilu (tam je bilo 8.5 × 1016 becquerela Cs-137). Zaenkrat so na japonskem poročali o relativno majhnih vrednostih v zemlji, vodi in hrani samo zato, ker je večino radiokativnega materiala odpihnil veter na Pacifik; a kaj bo, če se bo veter obrnil proti severozahodu? Glavna težava je tudi, da se ravno jod in cezij zelo hitro vežeta v človeška tkiva; jod v ščitnico; cezij se pri človeku veže v mišice, kjer pri njegovi razploovni dobi 30 let traja najmanj 10 – 100 dni, da se ga polovica izloči iz telesa. Radiokativni izotopi predvsem poškodujejo DNK; otroci, ki vdihavajo jod-131 razvijejo raka na ščitnici 10 ali več let po nesreči; odrasli ljudje so na srečo bolj odporni. Prejšnji teden je v ZDA izšla študija, ki ugotavlja, da se zaradi joda-131 še danes pojavljajo vedno novi primeri raka na ščitnici zaradi černobilske nesreče v nezmanjšanem obsegu v najbolj prizadetih območjih, kot so Ukrajina, Belorusija in Rusija (in celo širše v manjšem obsegu). Glede posledic cezija-137 si znanost ni enotna, a številni ugledni znanstveniki trdijo, da ta černobilski cezij-137 še vedno povzroča na tisoče primerov rakavih obolenj po celi Evropi! Ste vedeli, da je samo v drugi eksploziji vodika umrlo kar 11 delavcev v elektrarni? Da o 2 nesrečnikih, ki sta stala brez škornjev v radiokativni vodi in jima zdravijo opekline na nogah, ne govorimo? Po mneju nekaterih strokovnjakov bi v primeru, da sredica doseže temperaturo 4000°, lahko prišlo posledično do eksplozije reaktorja in do izpusta res ogromne količine številnih eksotičnih radiokativnih elementov v ozračje. Samo za dan 22. marec so ocenili (“izmerili”) sledeče količine radioaktivnega izpusta: - žlahtni plini: 2 × 10+18 Bq (izotopi kriptona Kr-83-88; ksenona Xe_133-138); - jod 2 × 10+17 Bq (izotopi: I-128, I-129, I-130, I-131, I-131, I-133, I-134, I-135); - cezij: 3 × 10+16 Bq (izotopi: Cs-134, Cs-136, Cs-137, Cs-138); - telurij: 9 × 10+16 Bq (izotopi: Te-125m, Te-134); - rubidij (izotopi Rb 88-89); - antimon (izotopi Sb 125-131): - brom (izotopi 83-84).

  Referenca: Information Report – IRSN publishes assessment of radioactivity released by the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant (Fukushima I) through 22 March 2011. http://www.rtvslo.si/blog/doba/fukusima-ali-ste-vedeli/56794

 371. marijaaa pravi:

  Tale jod ni tako nedolžen kot ga skušajo prikazati, še posebno zato, ker stvar “pušča” že več kot 14 dni. Na italianskih poročilih, kjer poročajo še najbolj “pošteno” je jasno povedalo, da tisti ljudje, ki so živeli do 20 km od elektrarne, ki so sedaj v zavetiščih umirajo. Če se človek le malo spomni še iz šole, kako deluje jod, postane takoj jasno. Me prav nič ne čudi, da so Japonci takoj izpraznili vse trgovine, saj nobeden ne želi uživati radioaktivne hrane. Kaj pa bo uvoženo k nam sam bog ve. Japonci so hladen narod, naučeni, da navzven ne kažejo čustev, porazov pa še manj. Radioaktivni oblak je dosegel Slovenijo. Italiani so jasno pokazali vedno večje kopičenje radioaktivnega zraka. Na slovenskih tv pa kažejo nekakšne strokovnjake, ki s svojo strokovnostjo menijo, da ni skrbi. Eden takih je Hojker. Iz izkušen, kot njegova pacientka povem, da ni vreden zaupanja. Zato sem včeraj šla v market in si na zalogo kupila predvsem sojo in riž, ki ponavadi prihaja iz tistih krajev. Če oblak radioaktivnosti ni nevaren, zakaj torej občutim bolečine v ščitnici že dva dni, ko pridem iz prostega domov. ?Ker že imam okvarjeno ščitnico negativnosti toliko bolj občutim.

 372. FFP pravi:

  V zavetiščih nobeden ne umira od radioaktivnosti, ker so doze prenizke. Posledice, če bodo, se bodo pokazale čez nekaj let.

  Kar se pa bolečin v ščitnici tiče – obžalujem tvoje težave, samo s Fukošimo pa zagotovo nimajo nobene veze, ker so zadeve komaj zaznavne z najbolj občutljivimi inštrumenti.

  Kar se pa varnosti nuklearke in verodostojnosti izjav tiče – dokler bo direktor NEK z družino živel 2 km od elektrarne, me ni strah za njegovo iskrenost.

 373. Mimoidoči pravi:

  Marijaaaa, kolikor vem, uvažamo riž iz Italije in Španije, EU ga pa največ uvozi iz Indije, Pakistana ter ZDA.

  No, ti še naprej živi v prepričanju, da ga uvažamo z Japonske … Mimogrede, Japonci ga imajo še zase premalo in ga tudi uvažajo (kako desetino svoje letne porabe ga uvozijo, ker imajo svojega premalo!).

  Vse drugo tudi – zganjanje panike in histerije. Morda bolje, da nisi napisala, pri katerih “italianskih poročilih” poročajo “še najbolj pošteno” – verjetno podobno, kot razni doomsday blog-portali …

  Tvoja ščitnica pa – a to si že kar občutila te neznatno majhne doze sevanja, ki so jih na Islandiji in v ZDA komajda zaznali z instrumenti?

 374. Marko pravi:

  @Bojan:Če že navajaš reference si jih vsaj preberi! Navajam tvojo referenco: “For purposes of comparison, these values represent on the order of 10% of the releases estimated during the Chernobyl accident”

  Torej 10% Črnobilske nesreče ne 73% niti 50 % ampak 10%. Res pa je da ne vemo kaj se bo dogajalo v prihodnje.

  Še vedno pa je aktualna primerjava z letalskimi in prometnimi nesrečami. Letalo je še vedno najvarnejše prevozno sredstvo, vendar kadar se zgodi nesreča umre večje število ljudi naenkrat zato je bolj senzacionalna. Trenutno se noben ne sprašuje koliko ljudi bo umrlo in zbolelo zaradi nesreče na naftni ploščadi, ki se je zgodila pred nekaj meseci v Mehiškem zalivu. Benzen, ki je le ena od zelo karcinogenih snovi v nafti je stekel v atlantik, samo tupi novinarji tega še niso vzeli in niso znali prestrašit celega sveta. Mogoče naslednjič!

 375. Bojan pravi:

  @Marko: hvala za pripombo; drži, a dejansko sem vzel te podatke iz več virov, 73% za cezij-137 in 60% za jod-131 je mislim da navajal tisti avstrijski strokovnjak iz Dunaja Gerhard Wotawa; 10 % iz poročila IRSN-ja očitno velja za celokupno primerjavo vseh teh naštetih radioaktivnih elementov.

 376. potrebno-zadostno pravi:

  marijaaa, spoštujem vaše počutje in imate pravico čutit, kot čutite, toda ni pošteno, da so Vam povedali, da je za Vašo bolezen kriv Černobil. Tisti, ki Vam je to povedal, tega ne ve za gotovo. Skušajte racionalno odmislit Černobil in Vam bo morebiti lažje zaradi tega. Za mojo bolezen jaz ne krivim Černobila.

  buba-švaba, vse skoz spremljam… hvala!

 377. jype pravi:

  Malo resneje o radioaktivnosti: http://www.bbc.co.uk/news/world-12860842

  marijaaa> zakaj torej občutim bolečine v ščitnici že dva dni,

  Radiacijskih poškodb (ščitnice ali drugega tkiva) ni mogoče občutiti kot bolečino, dokler ni že veliko prepozno (pojavijo se otekline, reakcija tkiva je podobna kot pri opeklinah, pogosto se pojavi nekroza – tkivo odmre). Količino sevanja za take učinke zelo težko absorbiramo zunaj zadrževalnega hrama.

  marijaaa> Na italianskih poročilih, kjer poročajo še najbolj “pošteno” je jasno povedalo, da tisti ljudje, ki so živeli do 20 km od elektrarne, ki so sedaj v zavetiščih umirajo.

  Po do sedaj znanih podatkih še ni nihče umrl, imajo pa zelo malo hrane, vode in goriva, pa zelo mraz je.

  marijaaa> Če se človek le malo spomni še iz šole, kako deluje jod, postane takoj jasno.

  Jod prav nič ne “deluje”. Edini mehanizem delovanja jodovih tablet je ta, da z njihovim zaužitjem ščitnica postane nasičena z jodom in se zato v njej ne veže morebitni radioaktivni jod iz okolja. Ker je razpolovna doba tega joda le dober teden, je po nekaj mesecih nevarnost popolnoma mimo.

 378. žiži pravi:

  @buba švabe: imaš mogoče kako razlago za tole: http://english.kyodonews.jp/news/2011/03/80539.html

 379. marijaaa pravi:

  Slovenska grda značilnost je ta, da če kdo ni istega mnenja se ga takoj napade. Kot vidim tudi sama. Zgleda, da je ta forum namenjen le temu, da se išče le tiste novice, ki trdijo da je vse ok. Recimo, trditev, da italija in španija proizvaja riž. Skoraj bi me pobralo od smeha. Kje pa so ta riževa polja v teh krajih? Tu nimajo niti najmanjših podnebnih pogojev za rast. Pa si poglej v kakšen atlas, tam lepo piše, da je največji in glavni vir proizvodnja riža. Da radioaktivnost vpliva na ščitnico, je pa znanstveno dokazano. Zaradi pisarije nekega laika prav gotovo ne morem spremeniti mnenja. Pa tudi vrabci že čivkajo, da ob Črnobilu imajo ljudje povečane težave s ščitnico, poleg ostalega. (rak) Kako se obnaša moja ščitnica pa zdrav človek, ki se ne spozna na medicino, seveda nikakor ne more vedeti. (Pogled v knige, kjer je le 1/10 napisanega ne pomaga veliko.) Tudi v Černobilu so ljudje umirali po 14 dnevih, zaradi radioaktivnosti. Ker radioaktivni jod se kopiči, ker ga telo samo ne more izločiti. Torej se ne gleda samo za posamezen dan koliko je radioaktivnosti v zraku, ampak se ta radioaktivnosti sešteva. Več dni ko si izpostavljen, večjim ali manjšim sevanjem, več možnosti je da zboliš ali umreš. To mislim, da je vsem jasno. In sedaj zaradi tega na Japonskem tisti ki so bili najbližje, umirajo!. Za vse nejevernike lahko napišem, da si lahko ogledajo sami poročila na RAI 1, RAI 2, ali na TG5.

 380. Mimoidoči pravi:

  Marijaaa, ti morda italijanskega riža v Italiji še nisi videla (kupiš pa ga v Sloveniji, seveda, pod kakšno slovensko blagovno znamko.)

  Malce branja priporočam – http://ressources.ciheam.org/om/pdf/c24-2/CI011095.pdf . Že na prvi strani dokumenta bodo zate morda naravnost osupljivi podatki.

  Sicer pa – morda je pa res cel svet zarota – kot sama pišeš, napisanega je itak samo 1 desetina dejstev … ;)

  In nihče te ni napadel – le tvoji pretirano paranoični postavitvi nasprotujemo z mnenji in dejstvi.

 381. GV pravi:

  Maarija: ” Ker radioaktivni jod se kopiči, ker ga telo samo ne more izločiti.” Tale izjava 100% NE drži. Radioaktivno jod se kopiči v ščitnici, vendar ga telo izloča. Večino skozi žleze slinavke in preko izločkov telesa (urin, blato, pot ipd). V tem času dokler je radioaktivni jod v telesu, pa seveda sevaš in to kar močno in si nevaren za okolico (posebej nosečnice, otroke in starejše, pa tudi za ostale vendar je škoda nekoliko manjša v tem primeru).

 382. jype pravi:

  marijaaa> Slovenska grda značilnost je ta, da če kdo ni istega mnenja se ga takoj napade.

  Če pojasnjujemo, čemu se motite, to ni nikakršen napad.

  marijaaa> Recimo, trditev, da italija in španija proizvaja riž. Skoraj bi me pobralo od smeha. Kje pa so ta riževa polja v teh krajih?

  http://www.wamis.org/countries/EU/Europe/eurrice20050.pdf

  Je narisan zemljevid z regijami, ki proizvedejo največ riža v EU.

  marijaaa> Da radioaktivnost vpliva na ščitnico, je pa znanstveno dokazano.

  Radioaktivnost vpliva na vsa biološka tkiva. Težava s ščitnico je njena tvorba hormonov in encimov, pri kateri je jod eden pomembnejših elementov, zaradi česar je večina joda, ki se nahaja v telesu, spravljenega v ščitnici. Jod je eden najbolj pogostih radioaktivnih elementov v aktivnem reaktorju in ob izpustu v okolje in posledičnem zaužitju hitro pride do ščitnice in se tam akumulira. Tako je ščitnica dalj časa izpostavljena radioaktivnosti tega joda, kar ji seveda škoduje. Na srečo ima jod razpolovno dobo približno 8 dni (polovica vsega radioaktivnega joda v 8 dnevih beta razpade v Ksenon, ki je nestrupen in interten žlahtni plin, zato je ob morebitni katastrofi v nevarnih koncentracijah prisoten le do nekaj mesecev.

 383. jype pravi:

  marijaaa> In sedaj zaradi tega na Japonskem tisti ki so bili najbližje, umirajo!

  To seveda nikakor ne drži. Na Japonskem še nihče od prebivalstva ni prejel večje doze sevanja. Najbolj obsevana sta bila nesrečneža, ki sta stopila v radioaktivno lužo znotraj elektrarne in so ju zaradi oteklin hospitalizirali, vendar tudi ta dva nista v življenski nevarnosti.

  Zaradi mene lahko na italijanski (ali katerikoli drugi) televiziji rečejo, da je radioaktivni oblak že nad evropo, ampak dokler moj domači števec ne pokaže povečanega sevanja, se ne nameravam odpraviti na drug planet.

  Če koga zanima trenutno stanje v Sloveniji, še enkrat povezava:

  http://www.radioaktivnost.si/ewsmambo/EWS/POZDRAV/MZO_gmaps1.html

 384. Si. R. pravi:

  Japonci pravijo, da so se zmotili, in je sevanje tam samo 100.000-krat višje kot običajno iz okolja …

  http://www.reuters.com/article/2011/03/27/us-japan-quake-idUSTRE72A0SS20110327

 385. potrebno-zadostno pravi:

  “Radiation in the water was a still worrying 100,000 times higher than normal, rather than 10 million times higher as originally stated, Muto said.” Kar pomeni 100 krat manj od sporočenega.

 386. Sara pravi:

  Bravo buba švabe za jasnost in jedrnatost, ki je lahko razumljiva tudi laikom kot sem jaz. Vse čestitke tudi udeležencem v pogovoru! Še nikjer nisem zasledila toliko zrelosti, strpnosti in radovednosti udeležencev o neki temi. Lepo se vas bere…Hvala!

 387. Nimam Pojma pravi:

  Pri vsem tem me moti, ko novinarji govorijo o sevanju IZ vode, kar je, po moje, nemogoče. Voda je lahko radioaktivna ja, seva pa ne, lahko je samo KONTAMINIRANA ( umazana ) z radioaktivnimi elementi. Naj me, prosim, popravijo tisti, ki vedo več o tem.

 388. buba švabebuba švabe pravi:

  No, vse, kar je kontaminirano z radioaktivnimi elementi, bolj ali manj seva. V kontaminirani vodi so delci, ki so radioaktivni in sevajo. Če prideš dovolj blizu, te to sevanje poškoduje (kot tista dva delavca brez škornjev), kar je začasen učinek, če pa to vodo dobiš v telo, si ga pa nasrkal, ker te potem to sevanje poškoduje od znotraj, in to kontinuirano ves čas, dokler se radioaktivni delci ne izločijo ali dokler v celoti ne razpadejo. Kar je pač prej.

  Problem s sevanjem, radioaktivnostjo in podobnim je v tem, da je zadeve težko razumet, ker ni nič za videt, vohat ali slišat. Pa celotno človeško védenje o tem je staro komaj dobrih 100 let in ni zakoreninjeno nekje globoko v splošni razgledanosti ljudi. Od tod tudi zmeda glede različnih enot in različnih načinov merjenja. Nekatere enote opredeljujejo fizikalne lastnosti, druge biološki vpliv itd. V bistvu je precej težko zadeve kvantificirati, zato toliko nesporazumov in napačnih interpretacij.

  Recimo tole, kar zdaj poročajo o 100.000x povišanju radiacije, je spet precej napačno razumljeno. Kakor jaz vidim, imajo v turbinski stavbi visoko radioaktivno vodo, ki je (po njihovem) prišla iz reaktorja (kar se sicer ne bi smelo zgoditi, ampak se je). Ta voda je samo znotraj elektrarne in jo nameravajo prečrpati v sisteme, ki so za to namenjeni. Sevanje zunaj elektrarne je pa do zdaj padlo že na vrednosti okoli 100μSv/h.

  Drug problem je pa tisto, kar je prek pare ušlo (in bo še ušlo) v ozračje in naprej v morje in preko dežja v površinsko vodo in podtalnico. Radioaktivni jod bo sicer dokaj hitro razpadel, ampak določen odstotek ljudi bo v vsakem primeru čutil posledice.

 389. Uroš pravi:

  Mene pa zanima, ali je res da gaigerjev števec ne meri plutonijevih izotopov ki so baje najbolj radioalktivni. Slišal sem tudi od strokovnjaka, da gaigerjev števec meri le del beta delcev, alfa pa sploh ne. Kako je potem objektivno izmerjena radioaktivnost na Japonskem, če velik del spektra sploh ne morejo merit z Gaigerjevim števcem. Hvala za odgovor.

 390. marijaaa pravi:

  Se zahvaljujem za link od riža. Ker ga proizvaja ena sama Italianska tovarna v pokraini Emilji romaniji, to ne pomeni, da se vsi prehranjujemo z njim. Saj ne zadošča niti za pol italije. Ostalo se ga pa uvozi. Pa smo spet na začetku. Za boljše razumevanje pa poglejte kaj imajo Italijanski marketi na policah.

  Glede obnašanja moje ščitnice, kar na daljavo in na slepo, povejte slovenskim doktorjem, kje ste se učili te “čudežne medicine” ker bi jim s tem prihranili miljone. Moja bolna ščitnica, je že pravilno reagirala. Tako kot reagira zmeraj kadar pride v stik z jodom. Pa naj bo v hrani, tabletah ali v zraku. Če poenostavim, kot revmatiki, ki čutijo dež v kosteh, pa ga v napovedniku še ne poročajo. Sicer pa ko si mlad in zdrav, razumem, da je težko razumeti.

  sicer pa so Japonci končno priznali nevarnost najvišje stopnje. Kar so to Italijani in Francozi storili že teden prej, in evakuirali vse svoje državljane nazaj v domovino.

  Naj popravim zgoraj trditev, da se jod izloča z znojem in sečem. Oziroma res se izloča, ampak samo v minimalnih količinah kar ga dobimo v naravnem okolju in s hrano (ribe, školjke..) in kar ga telo ne potrebuje. Sedaj pa je zaradi Fukušime naravni sistem porušen, in telo ni narejeno za sprejemanje in izločanje velikih količin joda, zato se kopiči. Najbolj v ščitnici, zato je ta najbolj na udaru. Ko se pokvari ščitnica, se pokvarijo tudi drugi organi. In se ni za hecat.

 391. Mimoidoči pravi:

  Marijaaaaaaaa, a vam še kar ni jasno, da riža z Japonske kupimo v Evropi zelo malo… Če že kateri ni iz Italije, je pa morda iz Indije in Pakistana (basmati) … ali celo iz ZDA.

  Stvar porekla je tudi, kako je označeno – včasih kje je pridelan, včasih pa, kje je pakiram …

  Vaši ščitnici želim sicer vse dobro, kljub temu pa me vznemirja dejstvo, da ste ena redkih, ki ima tako občutljivo, da že sedaj čuti v Sloveniji težave, povzročene s Fukušimskim jodom …

 392. jype pravi:

  marijaaa> Sedaj pa je zaradi Fukušime naravni sistem porušen

  Ta stavek žal ni smiseln. Zaradi Fukušime je kateri naravni sistem porušen? V vaši ščitnici? Izključno v primeru, da ste si zaradi senzacionalističnih televizijskih dnevnikov privoščili uživanje jodovih tablet, sicer pa ne.

  marijaaa> sicer pa so Japonci končno priznali nevarnost najvišje stopnje.

  Nevarnost kakšne stopnje? Saj ni nobenega dvoma o tem, kaj se dogaja:

  http://www.theregister.co.uk/2011/03/25/fukushima_scaremongering_debunk/

 393. sieagel pravi:

  Da podam še svoje mnenje od radioaktivnem jodu.

  Koliko sem zasledil o radiaktivnem jodu, ima ta razpolovno dobo 8 dni (mislim da se vsi tukaj o tem strinjamo). Predpostavka: Če bi vso paro, ki je ušla iz JE ušla zajeli (da se je ne bi nič izgubilo) in bi jo toliko časa “transportirali” čez ocean do Slovenije in bi jo tukaj brez vremenskih vplivov izpustili, da bi vsi delci neovirano in direktno padli na našo malo “kuro” (če se prav spomnim je radioaktivni oblak potoval vsaj teden dni), bi bilo efektivne radiacije pol manj. Po mojem logičnem sklepanju, se je ta para precej razpršila (gledano po kvadaraturi poti), vmes je precej radioaktivnih delcev padlo na tla (gravitacija dela če hočeš ali ne), upoštevaš čas potovanja, … in vse ostalo (radioaktuvnost eksponetno pada s časom – ne pozabimo da je razpolovni čas joda 8 dni), prišlo do Slovenije tako malo radioaktivnosti da je le ta (če bi zajeli celotno ozračje in ga kompresirali na majhen volumen) bilo manjše kot je radioaktivno sevanje iz JEK vsak dan. Tako da so to res zanemarljive številke. Pa tudi če bi vso atmosfero nad SLO zajeli jo komprimirali (stisnili) na en majhen volume, in se tej radiaciji izpostavili brez kakršni koli preprek, bi le ta bila res izmeljiva in relativno majhna oz velika glede na količino, a še vedno (po mojem logičnem sklepanju) manjša kot je radioaktiven dneven izpust iz JEK iz kakršnega koli sistema (voda v savo, sevanje v ozračje – sešteto skupaj) v roku enega dneva seveda. Tako da “povišano” sevanje gi ga bomo dobili v prihodnih recino tednih, mesecih in letih je tako zanemarljivo (od katerega koli radioaktivnega elementa), da nima smisla sploh govorot o kakršni koli povišani stopnji sevanja takšnega ali drugačnega.

  Marijaaa: Koliko pa si ti izpostavljenja dnevnemu sevanju radioaktivnega Ozona, radona, in ostalih pizdarij, (sori na izrazu), ki smo jih deležni vsak dan, in so dosti bolj nevarna kot prispela radiacija iz japonske. P.S. radioakriven ozon se tvori predvsem ob deževnih dneh ob prometnicah, zaradi avtomobilskih izpustov, radon pa v starih in starejših zgradbah, nepravilni gradnji novih hiš, ………, ……., itd, v glavnem ni da ni. Me prav zanima čemu je dejanski vzrok bolečine v tvoji ščitnici (pa spoštujem tvoje mnenje in tvoje težave z zdravjem, jih imam sam ker nekaj pri svojih 33 letih – tudi zaradi Črnobila in dežja ki me je takrat dobil) ja seveda imaš zelo povečano občutljivost ščitnice verjetno tudi na radioaktivnost, sam me zanima kater izotop pa je povzročil tole bolečino. Vem pa da je za preizkave ščitnice potreben radioaktiven jod, Koliko krat so te pa tako pregledali in koli so ti s tem poškodovali ščitnico, ki itak ni bila zdrava. Ne vse povprek krivit jod iz japonske samo zato ker imate mal več zdravstvenih težav.

  Ne pozabit da se spreminja podnepje, ki itak ni stabilno in v najboljšem primeru bi lahko rekli da je nestabilno. In s tem imamo vsi ki smo občutlivi na spremembe vremena povečane probleme povezane s tem.

  P.S. nekje sem prebral da je ZDA vojska kriva za potres na japonskem zaradi HARP-a Pa me zanima kaj vi mislite o tem. ter o tem, da po nekaterih alternativnih virih (ezoterika oz napredne veje le te) pravijo, da ker Japonci tolk pobijajo kite in delfine so se le ti umaknili iz bližine Japonske oz vsaj razrečili svojo prisotnost, in s svojim petjem oz spuščanjem glasov ščitijo naš planet pred takšnimi nevarnostmi (močnimi potresi, izbruki večjih vulkanov, in če že pride do takšnih naravnih nesreč, jih po svojih močeh zmanjšajo oz količino sproščene energije ki se mora sprostit razpotegnejo na daljše časovno obdobje, da je vrhunec recimo potresa manjši.

  pripombe, mnenja popravki so dobrodošli, dokler so konstruktivni in argumentirani.

  Lp Sieagel

 394. jype pravi:

  Smotan link.

  http://bit.ly/hILyiw

 395. sieagel pravi:

  P.S. A kdo ve koliko je bilo lani v Slovenijo uvoženo kakršne koli hrane – pridelane na Japonskem seveda?? Natančen podatek prosim. Koliko sem zasledil iz različnih medijev je bilo to okoli 2.5 tone večinoma soje in sojinih pridelkov ter rib – sušijev, … Prosim poravite me.

 396. jype pravi:

  sieagel> nekje sem prebral da je ZDA vojska kriva za potres na japonskem zaradi HARP-a

  HAARP je en eksperiment s par radijskimi antenami. Nimam pojma, kaj vse si pod tem ljudstvo predstavlja, ampak zagotovo to ne povzroča potresov.

  Nobenega dvoma ni, kaj povzroča pogoste potrese na japonskem:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Pacific_Plate http://en.wikipedia.org/wiki/Okhotsk_Plate http://en.wikipedia.org/wiki/Subduction_zone

 397. jype pravi:

  sieagel> P.S. A kdo ve koliko je bilo lani v Slovenijo uvoženo kakršne koli hrane – pridelane na Japonskem seveda?? Natančen podatek prosim. Koliko sem zasledil iz različnih medijev je bilo to okoli 2.5 tone večinoma soje in sojinih pridelkov ter rib – sušijev, … Prosim poravite me.

  Nimam pojma. Ker imamo naprave, ki lahko izmerijo tako nizek nivo radioaktivnosti, me reč ne skrbi. Dejstvo je, da radioaktivne izdelke, ki pridejo v Slovenijo, razmeroma hitro odkrijemo, če pa prihajajo iz področij, kjer je kontaminacija pričakovana, pa je še toliko manj razlogov za skrb.

 398. Uroš pravi:

  sieagel že kar nekaj let spremljam vse kar se dogaja okoli HAARPa in pred nekaj dnevi sem poslušal tudi direktorja pri vojski ZDA pod katerim je tudi program HAARP. Dejstvo je da to ni samo nekaj anten in transformatorjev ampak je to komplex sistemov in satelitov ki uporabljajo TESLINO tehnologijo. Tehnologijo poznajo in jo preizkušajo ter dopolnjujejo. Zaenkrat ne bi več, ker nimam vseh podatkov v glavi, je pa to ZELO RESEN VOJAŠKI PROGRAM. So pa natolcevanja, da so uporabili HAARP pri Japonskem potresu močno pretirana. Lahko ga uporabijo pa marsikje drugje. Tukaj je šlo bolj in v celem obdobju od izbruha 4. vilkanov, do potresa v Christavnu za Vvpliv na zemeljsko magnetno polje. Obstajata nekaj teorij kaj naj bi ta povečana dejavnost na magnetno polje vplivala.

 399. jype pravi:

  Uroš> ZELO RESEN VOJAŠKI PROGRAM

  Še vedno je samo 180 anten.

  Uroš> vpliv na zemeljsko magnetno polje.

  Vsak fizik ti bo znal zračunat, da je to nemogoče storiti drugače, kot da bi praktično po celem svetu začeli narobe kazat kompasi. Verjetnost, da česa takega ne bi nihče opazil, je infinitezimalna.

 400. žiži pravi:

  Bomo videli, kako bo na kaj vplivalo to, da so danes v Tokiu zacvetele češnje;-)

 401. bubašvabeAnonimnež pravi:

  HAARP-i, Chemtraile in se in se . Tud sam sem sicer pristas marsikatere od teh ti. “teotij zarote”, ker vidim kaj lahko rodi pohlep ze tu v SLO, pa nas je samo 2 mil., vendar kar povprek iskat slabosti, namesto da bi poiskali tisto, kar je dobrega in se trudili na tem graditi, se mi zdi pa vseeno mal pretirano.!!!, Tudi Marijaaa si se tolk zapela za to scitnico, da ti bo enostavno zbolelo se tisto, kar imas zdravega. Saj ni nobene potrebe, da dokazujemo svoj prav in pol zato v nebo povelicujemo svoj primer. Veseli se raje tega, kar stima na tebi in stori vse, kar je v tvoji moci, da si zdravje jacas, ne pa da se ustrahujes, kaj vse te bo unicilo !!! To nas od pamtiveka uci vsakovrstna oblast, a verjemi, moc je v tebi Marijaaa, ne pa v raznih Dr. in alternativcih!! Lahko ti pomagajo, resila se vos pa sama.!! Vendar ne s ponavlajnjem, kaj ti manjka, temvec s tem, cesar imas v izobilju!! In to seveda velja za vse nas. Karkoli se bo ze zgodilo z nami in okoli nas, vedno v vsaki situaciji lahko najdemo tisto , kar je najboljsega in na tem gradimo !! :-) Za zacetek smo lahko hvalezni da se nam ni zgodila ta katastrofa in lahko za te uboge duse vsaj namenimo kako dobro socutno misel in meditacijo !! Tudi to krepi zdravje !! Kar se pa delfinov in ostalih “od japoncev” umorjenih zivali tice, imamo pa tud na zahodu na milione podobno umorjenih zivali (pa ceprav nacrtno zato vzgojenih), katerih razkosane dele trupla pol vecina zauzije !! Torej se nam kaze morda zamislit tud nad tem in pocet, kar je dobrega.!?

 402. Dušan Trušnovec pravi:

  Aja. Se opravicujem. Prejle sem pozabil napisat svoje ime in sem postal “anonimnez”. To pa ni v moji naravi in zato popravljam ! :-)

  Dusan

 403. DITA pravi:

  Pozdrav vsem na liniji! Od vseh dogodkov te dni se mi občasno ježi koža. Se pa strinjam s komentarjem, da MORAMO gledati na obstoječe življenje Z OPTIMISTIČNIM DUHOM, ker brez pozitivnega poleta vse propade. Moramo ITI naprej, NAPREJ IN ŠE ENKRAT NAPREJ!!! z NOVIMI IZHODIŠČI, Z NOVIMI IDEJAMI, Z NOVIMI POSKUSI PREŽIVETJA. VSE BOMO ZMOGLI. NASMEJTE SE ZDAJ IN LAHKO NOČ. DITA

 404. jype pravi:

  Še vedno se ni zgodilo nič, kar bi zunaj evakuacijskega območja zdravje japonskega prebivalstva spravljalo v resno nevarnost.

  Oblasti in TEPCO ga vedno manj biksajo in vsaj za zdaj je videti, da je najhujše mimo, da topljenja sredic ni več in da se bodo, ko pregledajo vso napeljavo in črpalke, lahko posvetili dekontaminaciji.

  Nihče ne bo umrl, če ne naredijo kakšne katastrofalne napake.

 405. Bojan pravi:

  Zanimive navedbe v članku iz New York Times-a, ki kažejo, da mogoče Marijino “paničarjenje” glede joda-131 vendarle ni iz trte izvito: “A week after a nuclear weapons test in China, iodine 131 could be detected in the thyroid glands of deer in Colorado, although it could not be detected in the air or in nearby vegetation.” …? “…The soil contamination is really high. Soil found 40 kilometers away…. the levels on the soil were very high—in fact, a thousand times iodine, 4,000 times the cesium standard. And we just got a report from the Kyoto Research Reactor Institute, Dr. Tetsuji Imanaka, that said that—he had to look a little bit more into the sampling of the Japanese government, but depending on how the sampling was done, this level of contamination in the soil could be twice the amount that was compulsory evacuation for Chernobyl. Twice as high as Chernobyl already, and the disaster is likely to persist for months to come. Things are getting worse, much worse.

  http://www.informationclearinghouse.info/article27778.htm

 406. Bojan pravi:

  jype: to je dokaj ignorantsko, kar trdiš, preberi si recimo tale članek, ki prikazuje situacijo v bolj realni luči: Some May be More Dangerous Than Radiation – Deconstructing Nuclear Experts – By CHRIS BUSBY http://www.counterpunch.org/busby03282011.html

 407. Marko pravi:

  2,5 miljona ljudi umre vsako leto za posledicami zlorabe alkohola. Pa ga vsi še naprej veselo pijemo.

  Življenska doba v Sloveniji se je v zadnjih 20 letih podaljšala za 5 let. Verjetno zaradi tehnološkega napredka in ne zaradi čudodelne energije, ki bi prihajala iz vesolja.

  Torej je vprašanje ali se bomo vrnili v srednji vek, ko ni bilo jedrskih elektraren, tovaren, itd. Je bila pa pričakovana življenska doba 40 let. Ali bomo poskušali pametno ravnati s tehnologijo, ki jo imamo.

  Vsekakor je tragedija za tiste ljudi, ki so neposredno izpostavljeni nevarnosti. Vendar vsi vi tudi odpeljete otroka z virusno okužbo v vrtec oz šolo še preden se ta dobro pozdrav (5 dni po tistem ko izvenijo znaki okužbe) in s tem ogrožate življenja ostalih otrok v vrtcu. Pa nikome ništa, ker to ni vaš problem vi morate v službo.

 408. Dušan Trušnovec pravi:

  Ja. To je dobra primerjava in veliko pove o tem, kako smo ljudje vse preveckrat dvolicni!! A tud, ali pa ravno zato se kaze vprasat, je res edina kvaliteta zivljenja to, kar zivimo sedaj in ali je res mozno doseci visoko starost zgolj ob tehnoloskem razvoju?? Se zlasti, ko upostevamo kvaliteto tega dolgega zivljenja v neprestanem pehanju za se vec, skrbi, da ne propademo, pod stalnim stresom in priklopljeni na silne dosezke tehnologije, ki jo drzijo v rokah razni farma in podobni lobyji, medtem, ko nas prepricujejo, da brez njih nismo zmozni nicesar resit sami ??? No pa pustimo to. Enkrat sem jih ze slisal na tem forumu, da naj leta ostane kvaliteten vir informacij za konkretni dogodek na Japonskem !!

 409. jype pravi:

  Članek, ki ga je posredoval Bojan> The result: more than a million people have died between 1986 and 2004 as a direct result of Chernobyl.

  Zanimivo, da naj bi članki, v katerih je praktično vsak človek, ki v okolici Černobila umre, direktna žrtev nesreče, bli “bolj realni”.

  Černobil je bila velika katastrofa predvsem zato, ker ljudem nihče ni povedal, da v bližini gori reaktor, ki je tako in tako bil brez zadrževalnega hrama.

  Bojan citira> “A week after a nuclear weapons test in China, iodine 131 could be detected in the thyroid glands of deer in Colorado, although it could not be detected in the air or in nearby vegetation.” …?

  Radioaktivni jod v ZDA so našli po testiranju orožja na Kitajskem? Pa saj to je smešno:

  http://www.brookings.edu/FP/PROJECTS/NUCWCOST/TESTS.GIF

 410. Bojan pravi:

  jype: to ni smešno, ampak grozljivo. Preberi v članku (na katerega sem dal zgoraj povezavo), kako jedrski lobi kriminalno manipulira z resnico, javnostjo in zakaj.

  Najnovejše iz Japonske: Tokio – Več deset tisoč japonskih kmetov in ribičev, ki prihajajo z območji blizu Fukušime, so se začeli soočati z dejstvom, da se morda nikoli ne bodo mogli vrniti domov. Več kot dva tedna po uničujočem potresu in cunamiju se možnost za hitro rešitev težav v nuklearni elektrarni vse bolj odmika. V prsti, 240 kilometrov severno od Tokija, so oblasti odkrile plutonij, zastrupitev z radioaktivnim sevanjem pa je neizbežna. Po Japonski so se razširila ugibanja, da vlada razmišlja o nacionalizaciji družbe Tepco, ki je lastnik jedrske elektrarne v Fukušimi. Minister Kichiro Gemba je za Reuters dejal, da so dogovori o nakupu Tepca, katerega prihodnost po težavah v jedrski elektrarni ostaja pod vprašajem, verjetni.

 411. Bojan pravi:

  Tole je verjetno ključni odstavek tistega citiranega članka: “Since the IAEA data show that these levels of contamination, from 200,000 to 900,000 disintegrations per second per square metre, exist up to 78km from Fukushima, we can already calculate that the contamination is actually worse than Chernobyl, not 1% of Chernobyl as Wade states. For the area defined by a 78km radius is 19113 sq km compared to the Chernobyl exclusion zone of 2827 sq km. About seven times greater.”

 412. marijaaa pravi:

  Spet se oglašam, in bi svetovala raznim laikom, naj se ne smešijo s svojim “znanjem” o ščitnici. Znanje, ki se ga dobi od doma iz naslanjača, logično, da ni zadostno, in kot vidim vas samo zmede. Razložitev: Zgoraj pa sem govorila o vitaminskih tabletah, ki se jih dobi v lekarni, ki ponavadi poleg magnezija, kalcija, železa vsebujejo tudi jod, ki ga bolniki ne smemo. Jod v mini naravnih količinah pa je sicer potreben za normalno funkcijo telesa. (sol) KOt sem že povedala v prvem komentarju, sem šla v market kupiti predvsem sojo in riž. Japonska je ena glavnih pridelovalk soje.! Pa tudi riža. Pa če pride riž iz Kitajske, je zame še vedno rizično, saj kot lahko spremljate sami situacijo gre stvar vedno na slabše. KOt pa vidim, sovenčki zelo malo cenimo svoje telo. Kot je zgoraj opisan komentar od alkohola, rajši ne bom komentirala. Sicer pa tako kot vsak sam hoče. Rajši se vprašajte zakaj Japonske naprave za merjenje radioaktivnosti kažejo drugače od Francoskih.? In zakaj je Italija in Francija ustavila uvoz iz Kitajske, Slovenija pa ne. ?Če vlada poskrbi samo zase in ne za državljane, torej se moramo sami. To ni prav nobeno paničarjenje, pa si poglejte ukrepe teh držav.

 413. Tomaž pravi:

  Marija jaz razumem vašo skrb, ampak kolk je meni znano tako malo uvažamo hrane iz Japonske, da ni potrebe po tem…pa mislim, da riža in soje sploh ne uvažamo iz Japonske….Si predstvlajte kam bi prišli, če bi vsi ignorirali neka uradna in strokovna poročila ter meritve in verjeli tistim, ki pravijo, da na ščitnici že čutijo težave zaradi nesreče…Če realno pomislite si morate priznati, da to pač ni mogoče…seveda lahko imate težavo s ščitnico, za kar mi je zelo žal in upam, da se vam zadeva čimprej uredi, ampak sem pa prepričan, da krivite napačen vzrok za to težavo…S tem ne želim zmanjševati pomena nesreče, ki je definitivno velika, še posebej za tiste na Japonskem in pa v bližini elektrarne, tudi pa nisem pristaš razno raznih teorij zarot in pa povzročanja panike, na podlagi nečesa kar preprosto ni mogoče. Sicer pa v tem ne vidim nobenega problema, tisti, ki misli tako in verjame naj se pač skrije v stanovanje in se tušira, opere hrano, kupuje preverjena živila..tisti ki pa ne pa spet naj dela po svoje….dejstvo je pa tudi sledeče, da za svoje telo in um najboljše poskrbite, če razmišljate pozitivno in ne vidite v vsem problemov….upam da me razumete….glede na vaaše razmišljanje v povezavi z nesrečo in vašo ščitnico se namreč bojim, da imate vsak dan veliko težav, ki negativno vplivajo na vaše počutje…predvsem je pomembno da se človek ne obremenejuje preveč, razmišlja racionalno in logično ter živi v pozitivnem duhu….ne pa da želimo neko nesrečo narediti še večjo kot je v resnici….

 414. Nimam Pojma pravi:

  http://sl.wikipedia.org/wiki/Černobilska_nesreča preberite si malo stvari tu, preden to nesrečo v Fukušimi, primerjate z Černobilsko….

 415. marijaaa pravi:

  Bi prosila Buba Švabe, če ima čas in voljo, naj se spet kaj oglasi in pove kaj novosti, strokovno in pametno iz zaneslivih virov. Sicer je ta forum zelo izgubil na kvaliteti, ker se oglašujejo ljudje “pametjakoviči”, ki so cel dan na internetu, preberejo malo tu in tam, ter si mislijo, da so že strokovnjaki na vseh področjih. Žal. Ker zaključki niso realni. Ne preostane drugega kot presedlat na drugi forum. (Za informacije; moj um zelo ok. Na psihološkem testu sem dobila oceno-nadpovprečno inteligentna.) lep pozdrav

 416. glavca pravi:

  Pozdrav vsem skupaj!

  Ob upanju na kar najboljši možen razplet v deželi vzhajajočega sonca čestitke buba švabi za blog, komantarje in seveda vsem ostalim za sodelovanje.

  Mi pa je nekaj šinilo v glavo – misel namreč – ča bilo, bilo, ča bude, bude….Kar bo, ko bo in če bo priletelo iz Fukušime do nas, bomo pač staknili… k temu kej velik mi tle ne mormo, lohka sam filozofiramo v nedogled…. So pa druge reči, ki tud še kako vplivajo na naše zdravje vsak dan, kjer pa mi lahko še kako vplivamo… Npr. vsak dan na poti domov vidim kako veselo požigamo svinjarijo okol hiš (hit pomladi), eni veselo v pečeh pokurijo vse kar da vsaj malo energije, kupujemo v plastičnih in tetrapak embalažah tisto, kar se da kupiti v povratni embalaži in še nebroj podobnih neumnostmi sodobnega sveta sodi tu zraven – takšne, ki so popolnoma enakovredno zamenljive z okolju prijaznejšimi rešitvami, ki pa nam vseeno ne vračajo našega življenja v kameno dobo. Ne pravim, da moramo tja. In nočem tja, da se razumemo. Tud JE načeloma zagovarjam, je pa res, da se mi zdi lokacija naše NEK zarad prelomnice, ki gre tam mimo, malo čudno izbrana. Mogoče pa je zdaj pravi čas, da sami pri sebi potuhtamo, kaj lahko naredimo, da si ne svinjamo okolja pred nosom do te mere, kot ga sedaj… mogoče je zdej pravi čas, ko smo se mal prestrašil za lastne riti, da vsak sam pri sebi pomisli in naredi tisto, kar lahko, da se zbudimo v lepši jutri.

  Po eni strani se bo marsikomu zdelo, da je ta komentar grdo zašel iz teme – morda … ali pač?

 417. jype pravi:

  marijaaa> strokovno in pametno iz zaneslivih virov.

  Kdo pa so to? Jedrskim fizikom več kot očitno ne morete verjeti, ker delajo za industrijo, zdravnikom tudi ne, ker so jih kupila farmacevtska podjetja, samo še tistim lahko verjamete, ki se strinjajo z vami.

  marijaaa> Ker zaključki niso realni.

  Kadarkoli se pogovarjamo o realnih zaključkih je treba posredovati številke, sicer lahko navajamo popolne izmišljotine, ki jih nihče ne more preveriti.

  Na primer zgoraj uporabnik Bojan trdi, da so po jedrskih poizkusih na Kitajskem radioaktivni jod našli v ščitnici divjadi v Koloradu (v ZDA). Meni se zdi ta insinuacija absurdna. Ne le, da radioaktivni jod zelo hitro razpada in je v praksi nemogoče, da bi v znatnih količinah z vremenskimi pojavi prišel s Kitajske do ZDA, tudi dejstvo, da so ZDA daleč največji izvajalec atmosferskih in podzemnih jedrskih poizkusov na svetu nam da vedeti, da je jod precej bolj verjetno tja prišel od precej bližje kot s Kitajske.

  Zdi se, kot da se je pozabilo na mnogo reči, zato bom tule opisal tiste, ki so pomembne za razvozlavanje paničnih opisov v tisku:

  Radioaktivnost se v naravi pojavlja neodvisno od delovanja človeka, včasih tudi v količinah, ki so za življenje nevarne (sevanje radioaktivnih izotopov plina radona, ki se v zaprtih prostorih lahko nabere v večjih koncentracijah in zaradi svoje radioaktivnosti lahko poviša tveganje za nastanek rakavih obolenj na dihalih).

  Z napravami za merjenje radioaktivnosti (geigerjev in scintilacijski števec) lahko merimo izjemno majhne količine sevanja (bistveno manjše od naravnega ozadja), zato stavkov kot “v kraju XY so zaznali dvakrat višje sevanje kot običajno” ali pa “sevanje je preseglo mejno opozorilno vrednost” ne smete pograbiti kot pozivov k evakuaciji. V Sloveniji imamo precej široko mrežo števcev, vključenih v omrežje, ki ga lahko ves čas spremljate na naslovu http://www.radioaktivnost.si/ewsmambo/EWS/POZDRAV/MZO_gmaps1.html in dokler so vrednosti pod 500 nanosieverti na uro, je kakršenkoli strah, da to sevanje na znaten način vpliva na naše zdravje, odveč. Kontaminirana hrana sicer lahko pride v Slovenijo mimo te mreže, ne more pa mimo števcev, ki jih inšpekcija uporablja za analizo živil s problematičnih področij.

  V tisku se pogosto omenja, da “so bili zaznani posamezni delci” ali pa “ugotovljena je bila prisotnost”, kar je običajno prevod iz “trace levels”, kar pomeni, da naprava lahko potrdi prisotnost snovi v vzorcu, nikakor pa to samo od sebe ne pomeni, da je reč nevarna. Japonske oblasti so odsvetovale, da dojenčki pijejo vodo, v kateri so našli dvakrat višjo koncentracijo radioaktivnega joda od mejne vrednosti. Pri tem je tisk pozabil, da je mejna vrednost tista, pri kateri lahko dojenček celotno otroštvo pije vodo s tolikšno vsebnostjo joda. Ker je razpolovna doba opaženega radioaktivnega izotopa joda 8 dni, je nemogoče, da bi izpostavljenost sevanju za čas v katerem ta jod razpada na stabilnejše elemente (in nivo je zdaj že spet pod mejno vrednostjo) prinesla izmerljivo zdravstveno tveganje. Oblasti so torej ekscesno previdne in zaradi tega morda kdaj povzročijo strah med ljudmi, ki številk ne znajo interpretirati – nekateri pravijo da po nepotrebnem, sam sem pa prepričan, da je obveščenost v takih primerih na prvem mestu, potem šele lahko pridejo skrbi o morebitno napačno razumljenih podatkih.

  Nivo sevanja v elektrarni je nevaren zdravju, vendar še nihče od delavcev ni dobil večje doze, kot je dovoljena za delavce v taki situaciji, zato akutne nevarnosti za njihovo zdravje ni – se jim pa z višanjem doze vsekakor viša verjetnost za nastanek rakavih obolenj (pri dovoljenih dozah je ta verjetnost npr. precej nižja od verjetnosti kadilca, da bo zbolel za rakom – 2 odstotka za delavca in 20 odstotkov za kadilca).

  Sevanje, izmerjeno v drugih državah (ne na Japonskem) še nikjer ni preseglo vrednosti, ki jo občasno povzročajo naravni dejavniki. Povišano sevanje so v atmosferi zaznali že praktično povsod okoli Japonske, a to ne pomeni, da so posledice za zdravje na kakršenkoli način verjetne.

  In zadnji pomislek – ljudje, ki razmišljajo kot znanstveniki, nikoli ne bodo rekli, da je nemogoče, da se zaradi nesreče v Fukušimi razvije rakavo obolenje pri enem ali več ljudeh – ker je to nemogoče napovedati. Vse, kar znanstvenik, ki se ne laže, lahko napove je le to, da porast rakavih obolenj ne bo statistično ugotovljiva, kar v slovenskem jeziku pomeni, da bo povečanje števila obolenj zaradi sevanja in zastrupitev kot posledica izpustov iz elektrarne premajhno v primerjavi z drugimi razlogi za nastanek rakavih obolenj, kot je npr. izpostavljenost rakotvornim strupom (kajenje, nezdrava prehrana).

  V debati zgoraj so že podani vsi viri, tako da jih ne bom našteval še enkrat, vsekakor pa lahko vsak pojav poskusim še bolj podrobno in poljudno razložiti, če koga zanima, kot sem prepričan da tudi kdo drug, ki bere te prispevke.

 418. Mimoidoči pravi:

  Marijaaa – laikom svetujete marsikaj, niste pa še navedli svojega strokovnega naziva (s področja delovanja žlez ali jedrske fizike).

  V pričakovanju odgovora vas pozdravljam!

 419. Mimoidoči pravi:

  Bojan, prebral sem članek, prebral sem pa tudi, kdo je avtor tega tvojega članka – ta Chris Busby … je kar “kerlc”, ti rečem … http://junksciencewatch.wordpress.com/

  :-)

  Skratka – šarlatani vpijejo “the end is near” ter “vsi lažejo”.

  Itak, kaj pa drugega …

 420. Bojan pravi:

  Mimoidoči, saj ravno ta članek navaja sam Busby;) Avtor je seveda ta, za katerega Busby meni, da bi moral končati na sodišču, saj ima na vesti miljone nedolžnih žrtev zaradi zavajanja! Povsem značilno je, da ima kritik jedrskega lobija “kritike”, ki ga skušajo razvrednotiti. Preberi si o njem kaj raje še tule: http://en.wikipedia.org/wiki/Christopher_Busby

 421. scuffydog pravi:

  marijaaa, vsekakor se strinjam, da je tale forum izgubil kvaliteto. tudi po vasi zaslugi. sem prebral tisto vaso izjavo, da “cutite” jod v luftu, ki naj bi prisel iz japonske. pa sem si rekel, ok, naj bo tako. samo, da pa zdaj obtozujete druge, kako nimajo pojma in da se vsi po vrsti smesijo z znanjem o scitnici pa res ne morem biti tiho. a vi ste zdravnica, po moznosti specialistka nuklearne medicine/interne m.? Kot sem razbral niste. Imate žal bolezen ščitnice in ste verjetno prebrali mnogo mnogo stvari o tej stvari in se pac imate za “strokovnjaka” na tem podrocju. Vendar se vedno hodite na oddelke za bolezni ščitnice in vas tam zdravijo tisti, ki o tem vejo največ je tako? Verjetno se ne zdravite sami, tudi diagnosticirate se ne? Seveda veste, kdaj se vam stanje scitnice slabsa, kdaj je ok, vse to vi cutite, kar mi ne, ker teh tezav (se) nimamo (evtiroticni hashimoto v mojem primeru). Ampak to, da je kriv radioaktivni jod iz zraka, ki je priromal vse od Japonske, za to, da se vam je stanje poslabsalo? Dajte vprasat zdravnika naslednjic, ko boste na pregledu. Me prav zanima, kaj vam bo povedal. Pa preverite kolicino joda v vasi soji, ki ste jo kupili na zalogo (mislim, da je tisti, stabilni jod tu vecji problem za vaso scitnico). Morda pa je tam tista razlika, ki jo sedaj cutite. Ali pa je zadeva psihosomatska (kar bi mi bilo se najbolj logicno, vendar si te ocene ne bom privoscil). Je pa pohvalno, da ste opazili, da v nekatere vitaminske pripravke dodajajo jod, ki ljudem z boleznimi ščitnice lahko povzrocijo mnogo tezav, ce na to niso pozorni.

 422. jype pravi:

  http://junksciencewatch.wordpress.com/ sem prebral, pa je na strani predvsem zmerjanje, manj pa je objektivnega vrednotenja njegovega dela.

  Samo zato, ker nekdo raziskuje možnost obstoja nam neljube hipoteze, ga seveda ne smemo ignorirati – a članek, ki ga je linkal Bojan, je poln kritik pisanja pro-jedrskih novinarjev, pa nobene kritike, ki bi postavila pod dvom to, kar trenutno vemo o Fukušimi – da je nesreča resna, da pa zaradi nje niso ogrožena življenja ljudi (razen potencialno tistih, ki tam delajo), pa tudi vplivov na zdravje ne bomo sposobni statistično ovrednotiti, ker jih bo premalo (če ne pride do novih okoliščin).

 423. enslehernik pravi:

  Bojan pravi: 24.03.2011 08:14 : … torej otroci ne smejo več piti vodovodne vode!

  V občini, kjer delam, so v pitni vodi prisotni nitrati (nad 50 miligramov na liter vode predstavlja resen zdravstveni problem za dojenčke in nosečnice) že 20 let, mesečno pa se je njihova vrednost gibala od 70 do 80 miligramov na liter vode (v duhu senzacionalističnega pisanja bi torej lahko zapisal, da je bila izmerjena vrednost “skoraj dvakrat višja od dovoljene”). Šele s 1.1. letos (trenutno, podatki s 24.3.11, je vrednost nitratov 40 mg/l) je občina prenehala z dodeljevanjem predpakirane pitne vode. Osnovnošolcem je pitje vode iz vodovoda v šoli še vedno močno odsvetovano.

  Pa nikom ništa …

 424. ApolloApollo pravi:

  Kvaliteta zapisa ni padla, komentarji pa so predvsem znak strahu pred nepoznanim – jedrska tehnologija je z nami komaj 100 let in že smo uspeli razviti instinktivni strah pred njo, podobno kot pred kačami. Pomislite kaj bi šele bilo, če bi Američani po Hirošimi in Nagasakiju dovolili objavo dokumentarnih posnetkov Japoncev in svojih lastnih snemalnih ekip? http://bit.ly/SkrivanjePosnetkov

  In glavca sploh nisi zašel iz teme, kot pravi tudi enslehernik in navsezadnje tudi povezava do grafa jytpa o številu atmosferskih in podzemnih eksplozij jedrskih bomb zgolj v testne namene – zastrupljamo to prostrano zemljo tako, da imajo komaj rojeni otroci že toksine v sebi z (ne)zavestjo, da bomo morda tako razvili genetske odpornosti na presežek onesnaževanja. A brez ironije, tako kot ima ludizem iluzijo zlate dobe, tako ima futurizem vero v biotech, ki bo rešil vse probleme. Naša prihodnost pa leži nekje vmes.

  Veliko ljudi čuti, da bo treba pospešiti to spreminjanje sveta, a se tega tudi najbolj boji. Kot je pokazal primer interneta, se lahko grozno kompleksne stvari zgradijo s preprostimi pravili in osupljivo malo centraliziranosti, ki bi vsiljevale svoje vrednote. Le-te se namesto tega dosegajo z izbiro, kar jim popolnoma spremeni njihovo naravo in poslanstvo. Še več, sam proces gradnje mreže vseh mrež ni idealiziral demokracije, ampak je stavil na grobi konsenz, ki se je vsaj na tehnološkem področju izkazal za superiornejšega (skupaj s težavami).

  Gotovo jedrske energije razen ponovne jedrske katastrofe ne more ustaviti nič v tej permanentni energetski krizi našega sveta – protesti bi morali biti neznansko veliki, bodo pa seveda upočasnili njeno razširjanje in tudi prekomerno zanašanje na en vir – vendar vse to ni niti pljunek v morje – na Kitajskem so protesti vsakodnevni pojav v provincah že desetletja – pa to ne spremeni veliko – ena najbolj onesnaženih držav na svetu je vsako leto boljša v neverjetnih statistikah.

  Če so pred leti odprli zgolj eno termoelektrarno na teden, so pred dvema letoma to popravili že na tri in so zdaj že blizu odprtju vsak dan nove. Tudi v Evropi in Sloveniji imamo eksplicitno onesnažena območja, kjer se sploh ne bi smelo živeti, če to ne bi bili domovi desetih generacij družin. Petrokemična revolucija petdesetih let je sprožila eksplozijo novih kemikalij, katerih se še zdaj nihče ni lotil regulirati, pa nam jih prodajajo v mičnih embalažah in subverzivnih reklamah v skoraj vsej kozmetiki, hrani in obleki. Seveda to ne pomeni, da je vse zastrupljeno, a če že imamo lestvice sprejemljivosti strupov in smo blizu Miki Mustrovemu stripu, kjer Zvitorepec potuje v onesnaženo prihodnost, bi mogoče kaj naredili za to, da vsaj novih strupov ne bomo tako navdušeno zlorabljali in dodajali k tistim, ki bi se jih končno znebili, vsaj zadnjih 60 let – ne pa da smo ali kot vsega navajeni prebivalci že davno zastrupljene doline, kjer pač moremo kaj malo storiti glede tega, še najmanj pa paničariti – ali pa smo spaničarjeni.

  Ko pa je lažje odpreti oči in videti malo dlje od MTV gliterja bleščeče embalaže življenskega zavarovanja in ceno, ki jo odloženo terjamo sami od sebe. In tudi to prihaja. Vsak eksces prinese svoj antipol v obstoj.

  Evo toliko za kvaliteto yungovskega ”the big spying machine” internetnega komentarja.

 425. DITA pravi:

  Strinjam se z Apollo: Zelo široko gledanje. V resnici smo vsi na tej kuglisoočeni z dejstvom, da nam je šlo iz rok. Kaj? Moderne “igrače”. In Japonci so sedaj preprosti NEMOČNI. IN MI VSI Z NJIMI VRED. Hdo NAM “POMAGAJ”? Bog? Ta je že vzignil roke nad nami! Ampak sedaj se raje nasmejmo, življenje gre naprej. Jutri pa bo novi dan. Pomlad je BOŽANSKA. dITA

 426. Spletno Naročanje in Dostava Hrane pravi:

  Dobro napisano, da lahko še laiki razumemo. Upam pa, da bodo seveda čim manjše posledice te katastrofe.

 427. Bojan pravi:

  Kot je sporočila japonska agencija za jedrsko varnost, so v vodi v bližini prvega reaktorja jedrske elektrarne izmerili že kar 3.355-x višjo vrednost radioaktivnega joda od dovoljene (pred dnevi je bilo 1.850-krat več od dovoljene stopnje). Pri opazovanju vplivov na okolje je treba biti še posebej pozoren na tiste elemente, ki imajo mnogo daljšo razpolovno dobo od joda 131 (8 dni). Med njimi je poleg urana omembe vreden cezij, ki se zlahka znajde v rastlinah in živalih in ga vdihnemo skozi prašne delce, pa tudi rutenij, stroncij in plutonij.

 428. Surfer pravi:

  Pa vseeno, ko berem strani z novicami tudi tuje ni vse tako preprosto ce se tali sredica, plutonij v vodi kar nakazuje na lahko zaradi mene majhno iztekanje,…

  Resnica je po moje nekje vmes med mirnim blogom bube in natolcevanjem medijev.

 429. Bojan pravi:

  V Černobilu je večina radioaktivngea izpusta padla na Belorusijo, ki je bila redko poseljena: ~40 prebivalcev / kvadratni kilometer; tu na Japonskem pa je naseljenost 800 – 1200 prebivalcev / kvadratni kilometer. V obeh primerih gre za 7 stopnjo INES 7 ( tu na Japonskem gre celo za 3 x INES 7, tako velik je izpust radiokativnega joda 131 in cezija 137)*.

  Kakšne bodo potemtakem posledice na Japonskem, si ne upam niti pomisliti?

  • = The total amount of radionuclides iodine-131 and caesium-137 released since the start of the accident until March23rd, as reported by the two institutes require the Fukushima accident to be reclassified to the same level as the Chernobyl nuclear disaster twenty five years ago in April 1986. In fact so high are the releases that they are amount to three INES 7 accidents. http://www.nirs.org/reactorwatch/accidents/ines7march25th.pdf
 430. Bojan pravi:

  buba švabe, mislim da bil bi čas glede na resnost situacije, da posodobiš (“updejtaš”) zgornji zapis v blogu.

 431. jype pravi:

  Bojan> Kakšne bodo potemtakem posledice na Japonskem, si ne upam niti pomisliti?

  Podobne kot pri nesreči na otoku treh milj. Umrl ne bo nihče, bo pa določeno območje okoli elektrarne treba dekontaminirati, kar bo zelo drago, pa elektrarna bo dolgo časa (do 100.000 let) ostala zapečatena.

  Ker noben od reaktorjev ni eksplodiral, so izpusti elementov v okolje bistveno manjši kot so bili v Černobilu, prav tako nikjer v elektrarni ni bilo požara, ki bi radioaktivne snovi nosil v atmosfero – najhujši incidenti so bile eksplozije vodika, ki bi lahko povzročile hudo kontaminacijo okolja (pa so zadrževalni hrami zdržali in so izpusti minimalni, tako da je nevarnost za zdravje ljudi zunaj evakuacijskega območja majhna).

 432. marijaaa pravi:

  Nekaterim svetujem, naj si ogledajo kakšen tuj blog, kjer bodo lahko ugotovili kaj pomeni IZMENJAVA MNENJ. Kot zgleda so nekateri slovenčki tako zelo osebno zafrustrirani, da takoj ko se pojavi kdo z nasprotnim ali drugačnim mnenjem, ga dobesedno napadejo, (zgleda da zelo manjka zdrava osebna inteligenca, ker marsikaj kar ste zgoraj napisali spada že pod osebno žalitev.) Info si nabirajo na internetu, nato pa pišejo o ugotovitvah, ki so večkrat izkrivljena. Če samo pogledam zgoraj kaj vse je napisanega o ščitnici. Kakšen laik ki to prebira, bi lahko vzel še zares. Nisem niti popravljala, ker to ni forum od ščitnice. Ta je drugje. Potem pa se vprašam, ali so tudi druge napisane teme tako izkrivljene in podane kot strokovno mnenje.? Svetujem, da svojo ozkogledost razširite tako, da se odpravite po svetu, kjer se v praksi lahko marsikaj naučite, kar vam računalnik nikoli ne bo mogel dati. Če pa bo kdo za 1 maj hotel na Japonsko mu pa tega jaz prav gotovo ne bom branila.

  Naj sppomnim nekatere, da je to forum od Fukušime in ne raziskovanje mojega osebnega profila. Če pa koga to zanima naj pove telefon, da mu bom lahko osebno karkoli razložila.

 433. Swahili pravi:

  Marijaaa, ne ga sračkat.

 434. domovoj pravi:

  Jaz glede na dosedaj videno in slišano zaenkrat ne vidim nobenega tehtnega razloga za odpoved mojega potovanja na Japonsko v mesecu juliju (res pa je, da priletim v Tokio in grem potem samo še južno – Kyoto, Osaka, Hiroshima, Nagasaki – in se kaj bližje kot 200 km od Fukushime ne mislim gibati). Kot že omenjeno, sem bil pred leti tudi že slabih 50 km od Černobila, pa še vedno tlačim tole ljubo zemljico – brez večjih zdravstvenih težav, hvalabogu zaenkrat, kljub letom :)

  Če pa kdo hoče doma zgraditi jedrsko zaklonišče, ga naponiti z zalogami jodovih tablet in tamifluja in v njem prestrašen preživeti preostanek življenja, mu pa tega prav gotovo ne bom branil.

 435. Mimoidoči pravi:

  Marijaaaa, vaš prav je edini prav v tej zgodbi, kajne?

 436. DSušan Trušnovec pravi:

  Bravo Domovoj. Morda ni ravno strokovna ugotovitev, je pa definitivno zelo zivljenjska. Ze tako se na vsakem koraku bojimo lastne sence, saj so nas oblast in “strokovna javnost” zdribljali skozi desteletja in vec. Zivi in koristi vse kar je poizitivnega in ne povelicuj, kar je slabo!!! Za svoj prav vse slabo vlec na sebe res ni nobene potrebe, odlocitev pa je seveda nasa saj smo edini ki jih lahko spremenimo…MI SAMI !!! .-)

 437. danielle pravi:

  Lepo pozdravljeni, lepo prosim, če ignorirate tale stvor od Mariaaa, kateri, z odgovori, samo napihujete jadra!

  Krasne in konstruktivne debate so na tem blogu, torej, res ne rabite posiljevati tipkovnice z nesmisli.

  Lep dan vam želim, danielle

 438. scuffydog pravi:

  marijaaa, se enkrat hvala, ker ste mi kot strokovnjakinja razlozila delovanje scitnice. definitivno vam bolj verjamem kot vsem, ki so me na faksu in v sluzbi o tem ucili..

  :)

 439. potrebno-zadostno pravi:

  Spoštujmo se medsebojno…, dajmo se držat osnovne teme. Pri fizikalnih pojavih ni abstrakcij. Emocije naj zadržimo zase.

 440. jype pravi:

  V branje od (jasno, plačanih za to da delajo z reaktorji) kolegov na IJS:

  http://www.ijs.si/~r4www/faq.html

 441. buba švabebuba švabe pravi:

  Mislim, da ni potrebno, da še sam karkoli dodajam k tej debati, ker je tu dovolj inteligentnih ljudi. Kar se tiče situacije v Fukushimi in na Japonskem na splošno, se tudi od takrat, ko sem se nazadnje oglasil, ni nič bistveno spremenilo, bom pa zapis vseeno posodobil. Vpliv na okolje ni nezanemarljiv, nikakor pa ni in skoraj zagotovo tudi ne bo prišlo do katastrofe apokaliptičnih razsežnosti, kot se marsikdo pod vplivom pisanja senzacionalističnih medijev neupravičeno boji.

 442. Bojan pravi:

  jype, z vsem spoštovanjem do naših fizikov, a tule je po moje cel up prikrivanja in uporabe “uradnih” podatkov, ki so daleč od resničnega stanja. Recimo stopnja nesreče po INES ni 5, ampak 7 (o tem sem zgoraj že pisal). Ocena dejanske nevarnosti je po moje sploh povsem zgrešena, upam sicer da se motim jaz in ne oni.

 443. Dušan Trušnovec pravi:

  Ja vse bolj se oglasamo tisti, ki kaj dosti pojma nimamo, a vseeno zelim dodat se tole. Ce pogledam, kaj vse pocnemo v vsakdanjem zivljenju. Telefoniramo kar naprej in visimo ob PC jih. Jemo hrano, ki je bistvu s strupi prepojeno in v lepo zapakirano smetisce. Vecino dneva smo pod stresom, farmacija nas fila s kemijo, kolkor se da, unicujemo naravo okol sebe, kot nori, vdihavamo zrah, ki smo ga totalno degradirali, voda je vse slabse kvalitete itd. , da se mi zdi to, kar bo “pripotovalo” iz dezele “vzhajajocega sonca” po zraku okrog te nase krogle in ob vseh vetrovih, ki to razpihnejo, vseeno nepotrebno strasenje sebe in drugih!?. Zunaj je namrec kljub vsemu se polno cudovite narave, nekateri izviri so se cisti, potocki se bistro zuborijo, se Soca tu blizu mene “razen poleti” drzi tisto lepo smaragdno barvo, ki jo hvalijo vsi, ki jo ugledajo. Zunaj sije jutranje sonce. Skozi okno vidim oddaljen zasnezen Kanin.(sem iz Slapa ob idrijci in ti hribi me 24h/dan rajcajo, da si jih poblize ogledam) Ob stali me cakajo konjici, da jim vrzem se mal sena, preden gredo past “ta frisn futr” . V njivi, sadovnjaku in okol bajte mam cel kup cudovito sproscujocega dela itd….. In zdaj? Naj se cel dan tresem, kdaj mi bo kak atom joda priletel za uho!? Mogoce naj telefoniram ves cas na “pristojne sluzbe” , ki so “odgovorne za nase zdravje” ( ne mi torej? ), kdaj mi bo priletel se kak se za ta drugo uho !? Najbrz mi ne bodo rekli, da sem se s telefonom, ko sem jih klical, obseval mnogo bolj, kot pa mi bo iz Japonske priletelo?! Saj se bo ze naslo v farmaciji kako kemijo, ki bo “ozdravilo ta moj -telefonski sindrom” :-) Dajmo no. Saj je prav, da smo informirani in Buba svabe je to na res na primeren nacin za najsirso publiko storil. Vendar pa sedaj en drugemu dokazujemo svoj prav, namesto, da bi pustili “golim informacijam” da pridejo!? Pojdimo ven, na sonce. Ce ste v pisarni, pa na dorisce, namesto na kavo !!! :-)

 444. Bojan pravi:

  buba švabe, mali dodatek k tvoji posodobitvi podatkov: včeraj so vsi mediji objavili, da je v morju pri Fukušimi že za 3355-krat povišana vrednost radioaktivnega joda 131 in ne 1850-krat, kot navajaš. Številke žal naraščajo.

 445. buba švabebuba švabe pravi:

  @Bojan: Klasifikacija nesreče po INES je trenutno 5 v blokih #1, #2 in #3 elektrarne Fukushima I in 3 v bloku #4 iste elektrarne. Verjamem, da so v Greenpeacu čisto fajn ljudje, ampak vseeno se mi zdi njihovo resnico jemati za edino pravo in merodajno malo nespametno.

 446. Surfer pravi:

  Glede na vcerjasnji prispevek na rtvslo z Bergantom kjer je govoril nas strokovnjak res ni neke panike. Jod v morju naj bi bil spran iz reaktorjev ko so spricali od zunaj, plutonij pa se ne vejo ce je sploh posledica te nesrece in ni od testiranj atomskih bomb. Drugih indicov, ki bi morali obstajati zaradi plutonija ni in kot razumem zato stroka ne verjame v izpust.

 447. buba švabebuba švabe pravi:

  Številke se spreminjajo, malo gor, malo dol. Oziroma precej gor, precej dol. Prej je bila največja vrednost 1850x, potem naj bi se znižalo, zadnja meritev je pa, kot sem slišal 4350x dovoljena vrednost. To je seveda ogromno, ampak ta meritev je narejena točno ob izpustu vode v morje, par kilometrov stran se pa že tako razredči, da se skoraj ne pozna več. Tako da te številke same po sebi niso zaskrbljujoče. Ampak dejstvo je, da v morje spuščajo kontaminirano vodo in to se bo slej kot prej nekje moralo poznati. Pa jod, ki ga mainstream mediji tako poudarjajo, sploh ni problematičen zaradi kratke razpolovne dobe.

 448. Bojan pravi:

  Posodabljam stanje v morju: vrednost radioaktivnega joda v morski vodi v bližini poškodovane japonske jedrske elektrarne Fukušima je še narasla in je sedaj že 4.385-krat večja od običajne.

 449. Dušan Trušnovec pravi:

  Torej, ce se vrnem na to, cemur je ta blog namenjen, pol ponovno vprasam. Torej drzi, da obstaja moznost, ki bi v primeru slabega scenarija nesrece v nasi NEK zaradi kakrsnegakoli vzroka, kontaminirana voda odtekala tudi v Savo, podobno, kot sedaj na Japonskem v morje in ne zgolj izparela v ozracje!? Ce da, pol je najbrz jasno da za povodje in okolico struge reke tja do izliva Crno morje to pomeni precej vecje tveganje in posledice, kot pa ce se razprsi v masi morja !!??

 450. marijaaa pravi:

  Kot vidim, mi noben ni poslal tel številke za razlago. Rajši ne napišem kaj si mislim. Za info glede ščitnice, naj vseeno povem, da je za mano 4 let študija in raziskovanj o delovanju ščitnice, njenega vpliva na telo in delovanje organizma. Če štejem k temu še osebne izkušnje, menim, da mi prav nič ne manjka. Tudi glede primerjave z ostalimi zdravniki ne, smo že naredili test!! (mislim, da tudi s tem nekateri ne bodo zadovolnji) Mimogrede, o očitkih joda v soji. Tudi v vodi je jod(naraven). Glede ostale hrane sem pa že pisala.

  Nove info o radioaktivnosti. Včeraj je prišla v luko Koper prva tovorna ladja iz Japonske. (toliko o uvažanju!) Kitajska je iz svoje luke že zavrnila Japonsko ladjo, ker so na njej odkrili sevanje na zunanjih kontejnerjih. Ta ladja je plula iz ZDA mimo Japonske v Tokio. Enako so storili v Ruskem Habarovsku.

  Na Japonskem je sevanje najvišje stopnje. Večje kot v Černobilu.! In stanje ni še končano. Praktično je mesto okoli Fukušime že odpisano. To so preverjene info, (da mi spet ne bo kdo kaj očital.)

  Sicer pa sem dobila forum na italianskem spletu, kjer je nivo kakovostnejši. Tudi francoski ni slab, če bi koga slučajno zanimalo.

 451. primoz pravi:

  marijaaa, zbogom :) Morda kdo ve, iz česa pravzaprav izhaja radioaktivni jod in zakaj je eden prvih razcepnih produktov, ki uide v zrak? Kolikor se spomnim iz černobila, je bil tudi takrat najprej na tapeti jod, kasneje pa še cezij. Pa gre za precej drugačno tehnologijao

 452. buba švabebuba švabe pravi:

  @Dušan: Točno tako! Čeprav po drugi strani je pa res, da je pri nas takšna nesreča veliko veliko manj možna. Konec koncev Sava ne more narediti cunamija, kaj drugega bi se moralo tako hudega zgoditi, si pa tudi ne predstavljam.

 453. Bojan pravi:

  primoz: prvi izhajajo v ozračje žlahtni plini (izotopi kriptona Kr-83-88; ksenona Xe_133-138), ker so bolj hlapljivi; nato sledi jod in cezij in telurij, ker so ti elementi tudi bolj hlapljivi, hitro izparljivi od drugih, tudi težkih kovin…

 454. Mimoidoči pravi:

  Marijaaa, zakaj bi ti pa morali telefonsko dajati – da boš potem fanatično še po telefonu rinila svoj prav? Saj imamo tukaj čisto simpatičen debatni krožek in zaenkrat nisi imela nobenih argumentov, le svojo ugotovitev, da že čutiš težave zaradi fukušimskega radioaktivnega joda. Tudi jaz ob tem raje ne zapišem, kaj si mislim …

  Tvoj “študij in raziskovanje” pa – hja, verjetno bolj laično, ali si nemara to študirala na fakulteti? Aja, verjetno uradnim izobraževalnim ustanovam ne zaupaš, kaj?

  Zanimiva je tudi tvoja izjava “mimo Japonske v Tokio” – hmmm … torej dejansko se je izognila Japonski, vendar je vseeno pristala v Tokiu? Na tole moram pa res dodati: “Svašta!”

  Glede tujih forumov – ja, tam je več lunatikov, se hitreje ustvari kritična masa …

 455. buba švabebuba švabe pravi:

  @primoz: Ko se cepi jedro urana, plutonija in drugih cepljivih elementov, poleg energije in prostih nevtronov nastaneta iz enega atoma dva manjša. Katera dva točno, ni napovedljivo na nivoju vsake posamezne cepitve, ampak je napovedljivo samo statistično. Po domače povedano, pri cepitvi nastajajo raznorazni lažji elementi, enkrat eden, enkrat drugi. Statistična porazdelitev elementov, ki nastajajo pri cepitvi, je odvisna od elementa, ki se cepi in od hitrosti nevtronov, ki povzročijo cepitev.

  Torej od množice elementov, ki nastajajo pri cepitvi, so nekateri bolj pogosti, drugi manj, največ pa se omenjajo izotopi joda in cezija iz samo enega razloga. Ne zato ker bi bili ti izotopi najobilnejši, ampak enostavno zato, ker so za človeka najnevarnejši. To pa zato, ker jih človeško telo skoraj 100% absorbira. Jod se nabira v ščitnici, cezij pa v mišicah in ostalih tkivih. Tretji nevaren element je stroncij, ki se nabira v kosteh.

  Se pravi cepitvenih produktov je veliko in marsikaterih je dosti več, jod in cezij pa sta najbolj “zanimiva” s stališča vpliva na zdravje ljudi.

 456. jype pravi:

  primoz> Morda kdo ve, iz česa pravzaprav izhaja radioaktivni jod in zakaj je eden prvih razcepnih produktov, ki uide v zrak? Kolikor se spomnim iz černobila, je bil tudi takrat najprej na tapeti jod, kasneje pa še cezij. Pa gre za precej drugačno tehnologijao

  Jod in cezij najhitreje uideta zaradi svojih kemijskih lastnosti.

  marijaaa> Na Japonskem je sevanje najvišje stopnje.

  Kaj naj bi pa to pomenilo? Vi niste prebrali prispevka v katerem opozarjam, da je treba biti previden in jasno izražati reči v standardnih enotah in se potruditi, da možnosti za napačno interpretacijo ni prav mnogo, vašo trditev pa lahko razložimo kot bi jo 24ur: “Na Japonskem so že vsi mrtvi.”

  marijaaa> Praktično je mesto okoli Fukušime že odpisano. To so preverjene info, (da mi spet ne bo kdo kaj očital.)

  Preverjene? Vendar moramo verjeti na vašo besedo (ki ji vedno manj zaupamo) in nismo vredni povezave na vir, iz katerega je to očitno?

 457. Dušan Trušnovec pravi:

  Ja Marija. saj si omenila sam, da “ti nic ne majka”. Zivi s tem zavedanjem v sebi ! Ce menis da je smiselno, oz. si zelis. Evo tule je moja st. 040 661 290. Ostali pa: ….No tud ce izgleda da visim na PC sem vecino zunaj in obcasno pofirbcam, kaj dogaja ! :-) Zato bom raje drzal kako orodje v roki in ne tel. :-)

 458. Sveta Smak pravi:

  marijaaa> Predlagam Buba švabi naj začne brisat, kar ne spada pod Fukušimo in njene posledice.!

  Se strinjam. V prvi vrsti naj izbriše vse marijaaaine poste.

 459. buba švabebuba švabe pravi:

  Evo, narejeno. No, vsaj zadnja dva, prejšnji pa ostanejo zaradi konsistence. :)

 460. danielle pravi:

  @Sveta Smak pravi: 31.03.2011 13:01

  Se strinjam. Verjetno so jo že zbrisali iz vseh “tujih – nadpovprečno inteligentnih forumih”, da se sedaj tukaj izživlja in smeti forum!

 461. potrebno-zadostno pravi:

  Če upaš pomagat, pomagaj, če ne, pusti stat.

 462. Primoz pravi:

  Buba švabe, torej so plutonij v tleh zaznali v sledeh (trace levels)? Jedrski poskusi v 20. stoletju so v okolje sprostili kake 4 tone plutonija, lahko je torej tudi od tega, kajne?

  Kaj pa praviš na novejše novice, da naj bi upravitelj elektrarn, Tepco, ne bil dovolj pripravljen? ALi gre za navadno iskanje krivcev ali očitki utegnejo biti utemeljeni? http://www.siol.net/svet/novice/2011/03/v_fukusimi_povsem_nepripravljeni_na_veliko_nesreco.aspx Koliko jod in drugi kratkoživi razcepni produkti v okolju sprožijo nove radioaktivnosti pri sovjem razpadu – ali npr. radioaktivni jod povzoroči tudi povečano radioaktivnost vode, soli itn., ko sam će razpade?

  Kako pa se shranjuje oz. obdela radioaktivna voda?

 463. Bojan pravi:

  Na spodnji povezavi so avionske fotografije, posnete iznad poškodovane jedrske elektrarne Fukishima Dai-ichi: http://photos.oregonlive.com/photo-essay/2011/03/fukushima_dai-ichi_aerials.html

 464. Dušan Trušnovec pravi:

  Joj Marija. Blagor nam, ko bomo dosegli tvoj nivo, a zal bomo do takrat zgolj “butnskalarji” ! :-)

  Buba S. Hvala ti za odgovor. Kolk smo ljudje dvolicni, kaj !? Najprej zagovarjam pozitivno razmisljanje, pol te pa sprasujem, kaj bo, ce nam kdo NEK “razfrsola” do te mere, da bo slo “vse skup po Savi ” ! :-) Ma sem ravno pomisli,l kako so bli eni v strahu med osamosvojitveno vojno, ko smo sem par tednov mal po hosti, pa karavlah podili, kaj bo ce se komu med Jugo generali zrola in nam zravnajo NEK s zemljo. !?? No in ker je ti. “tretji svet” milo receno dokaj nezadovoljen z vtikanjem in izigravanjem “razvitega zahoda” v njihovih dezelah, se kaj kmalu lahko najde kak norec, ki bi svoj prav dokazal podobno kot 9/11 se na kaki od JE !? Ravno dans je bla oddaja na valu202, kjer so raziskovali, kak odnos do JE imajo po EU in je nek nemski strokovnjak iz tega podrocja izjavil, da v Nemciji niti ena JE ni tako zgrajena in organizirana, da bi “zdravo” prenesla usmerjeni teroristicni napad ” !! ?? Tezko verjamem, da je nasa NEK na kaj boljsem !? No pa dosti o tem. Zunaj je se dan in grem malo tec gor na Ponikve. Pa naj bo v zraku, karkoli ze !? :-)

 465. Bojan pravi:

  Kako bo s kasnejšim zdravjem najetih “samurajev”, ki herojsko rešujejo elektrarno Dai-ichi, je lepo nakazano v temle članku: Japonske oblasti razmišljajo, da bi s presaditvijo celic pomagale delavcem v Fukušimi http://www.dnevnik.si/novice/zdravje/1042434835

 466. Bojan pravi:

  Dušan Trušnovec, dobra pripomba o nevarnosti terorističnega napada na JE: glede na aktualne nepravilčne “križarsko – imperialistične” vojne (recimo Libija) na Bližnjem vzhodu, bi kakšni fanatiki oz. teroristi lahko izbrali za tarčo jedrske elektrarne po Evropi, take grožnje so celo že bile izrečene, tako da ta nevarnost nikakor ni zanemarljiva. Naša JE jim je geografsko celo ena najbližjih glede dosega daljinsko vodenih raket, tako da…

 467. Exposed2Radiation pravi:

  Marijaaa – trol … enim to ne bi blo jasn tud če bi z transparentom naokol hodil-a.

 468. buba švabebuba švabe pravi:

  @Primoz: Plutonij, ki so ga zaznali, je bolj kot ne v enakih koncentracijah kot vsepovsod drugod, se pravi, da se ne da reči ali je od jedrskih poskusov v preteklosti ali od nesreče v Fukushimi. Verjetno pa od prvega.

  To, da Tepco ni bil pripravljen, ni nič čudnega. Navsezadnje gre za popolnoma privatno firmo. Kapitalizem in svobodni trg v svojem najboljšem izdanju…

  Fisijski produkti razpadajo z beta in gama razpadom. Najprej je beta razpad, pri katerem se en nevtron spremeni v proton in elektron (beta žarek). Rezultat je element, ki je v periodnem sistemi za eno mesto višje od elementa, ki je razpadel (recimo jod z beta razpadom postane ksenon). Ampak ta ksenon je v t.i. vzbujenem stanju, zato zelo hitro (skoraj v trenutku) preide v nižje energijsko stanje s tem, da odda gama žarek. Gama sevanje je v bistvu samo zelo visokofrekvenčno elektromagnetno sevanje (tako kot recimo vidna svetloba, radijski valovi ali rentgenski žarki) z visoko energijo. Beta in gama žarki (kot ionizirajoče sevanje nasploh) vplivajo na snov tako, da z različnimi mehanizmi spreminjajo atomsko strukturo snovi, ko nanjo prenesejo svojo energijo. Po domače povedano, dobiš opekline in radiacijsko bolezen. Ne povzroči pa nobenih novih radioaktivnih snovi. Ko recimo jod razpade v ksenon, je ta ksnenon čisto navaden, neradioaktiven.

  Kar se pa tiče radioaktivne vode, se jo pa načeloma procesira tako, da se loči navadna voda od radioaktivnih snovi v njej. Čista voda potem ni več nevarna, ostalih snovi je pa volumsko relativno malo in se skladiščijo kot radioaktivni odpad.

  @Bojan: Zanimivi linki. Kar se tiče delavcev, zaenkrat sicer ni še nihče umrl (čisto na začetku sem napovedal, da bodo verjetno kar vsi tisti, ki so od začetka tam, pa zgleda ne bo tako hudo), jih bo pa verjetno kar nekaj imelo posledice.

  @Dušan: Ja, to je realno lahko največja skrb. Ne nesreča, ampak napad. Leta 91 sicer verjetno ni bilo kritično, saj menda ja vsi vedo, kam Sava teče, zdaj je pa že malo drugače. Sam zadrževalni hram je v NEK sicer tako močno grajen, da vzdrži marsikaj, se pa da drugače naredit veliko škodo. Recimo zelo natančen napad na stikališče in tanke z dizelskim gorivom hkrati, pa smo mrzli…

 469. Dusan Trusnovec pravi:

  No. Vsaka rec pravijo je za nekaj dobra, ali potrebna!? Upajmo, da potreb po takem scenariju vseeno ne bo!! Tud 91- tega najbrz ni bla odlocilna smer toka Save, ampak so “usijane glave ” vseeno ostale zadosti “trezne” :-) Zato ja, dajmo vsak trenutek zivet polno,(ne strasimo se s prihodnostjo in ne objokujmo, ali obzalujmo preteklosti, ko pa s tem izgubimo priloznost uzivat ta moment) in dajmo se se naprej informirat, da bomo vseeno vedeli, kako se vest s ciljem, da bomo take trenutke dozivljeli do “naravnega zakljucka” te igre – ciklusa, ki ji pravimo zivljenje !! :-)

 470. Andrej pravi:

  Mene pa zanima to, ko govorijo da je vrednost vode prekoračena za xkrat. A ima kdo informacije, kaj to pomeni? Kakšna je začetna vrednost? koliko je začetna pod pragom nevarnosti in koliko je povečana nad/pod pragom nevarnosti?

 471. FFP pravi:

  Zanimive so fotke na zgoraj narejenem linku, kjer se vidijo luknje na strehi ene od stavb.

  Stavbe posameznih reaktorjev so bile poškodovani v eksplozijah vodika – to je jasno. Zanimivo bi bilo izvedeti od kod luknje v strehi spremljajoče stavbe enote 3 – na ostalih enotah takšnih poškodb ni.

 472. buba švabebuba švabe pravi:

  @Andrej: No vidiš, kaj potem nastane, ko novinarji ne znajo razumljivo napisat (saj še sami ne razumejo, ampak prepisujejo), potem pa ljudje še to narobe preberejo. Kot prvo, “vrednost vode” je nesmisel, gre za količino radiaktivnih izotopov v vzorcih morske vode. Vzorce vzamejo v nekem trenutku in v njih izmerijo koncentracije različnih radioaktivnih izotopov. Predvsem so zanimivi I-131, Cs-134 in Cs-137. Vsaka država ima zakonsko določeno, kakšna koncentracija je še sprejemljiva za zdravje ljudi.

  Te meje so posebej določene za zrak, pitno vodo, morje, zemljo, hrano. Enote, v katerih se to meri, so odvisne od tega, kakšen vzorec se meri, in sicer so to Bq/l, če gre za vodo, Bq/m2, če gre za zemljo, Bq/m3 če gre za zrak in Bq/kg, če gre za hrano.

  Ti alarmantni podatki, ki so jih mediji tako z veseljem pograbili in senzacionalistično o njih poročali, se nanašajo na to, za kolikokrat je izmerjena vrednost koncentracije joda I-131 presegla zakonsko določeno mejo. Kako imajo te omejitve postavljene na Japonskem, ne vem, ampak se verjetno da hitro poiskati.

  Konkretno pa so absolutne izmerjene vrednosti 30.3.2011 tik ob izpustu iz blokov 1-4 bile naslednje:

  I-131: 130.000 Bq/l

  Cs-137: 32.000 Bq/l

  Cs-134: 31.000 Bq/l

  Istočasno so v merilnih postajah 30km stran od elektrarne izmerili naslednje vrednosti:

  I-131: 30 Bq/l

  Cs-137: 20 Bq/l

  To je pa že pod mejo. Tudi za večino vzorcev pridelane hrane, vode in zemlje so ugotovili, da je kontaminacija pod zakonsko določeno mejo. Ampak o tem mediji ne poročajo.

 473. buba švabebuba švabe pravi:

  @FFP: Tisto zraven so turbinske stavbe. Luknja tam po moje ni ne vem kako zaskrbljujoča. Od kod je prišla, ne bi vedel, ampak vse, kar gre gor, mora tudi dol. Mogoče je kak kos betona padel točno na tisto mesto, ko je prišlo do eksplozije v reaktorski stavbi. Je pa zanimivo videti, kako močno so uničene reaktorske stavbe…

 474. ivan pravi:

  buba, tako kot praviš “kos betona je padel točno na tisto mesto”. (iz poročil na japonski TV)

 475. mm pravi:

  bubasvabe, tvoj prvi blog točka 12 in 13 nakazujeta, da je do eksplozije prišlo ob izpustu pare.

  Ali je kakšen razlog, da se para v takem primeru ne spušča večkrat v manjših količinah? Verjetno bi več manjših eksplozij povzročilo manj škode kot ena velika.

  Po slikah bi rekel, da je do eksplozije prišlo znotraj bloka (modra kocka, ki ji je odpihnilo streho), sicer ne bi moglo odnesti kos betona na sosednjo stavbo.

  Po drugi strani, pa bi bilo logično, da se para spusti ven, na prosto in je do eksplozije prišlo izven bloka.

  Možno pa bi bilo tudi, da je bila primerna koncentracija vodika za eksplozijo znotraj in zunaj bloka.

  Lahko bi se vodik sproščal tudi iz bazenov z izrabljenim gorivom, v tem primeru bi bil izvor eksplozije znotraj bloka. Eden od blokov ima odprtino v steni, mogoče da se bolje zrači.

  Kje je torej prišlo do eksplozije?

 476. Damir pravi:

  buba švabe: Kar se pa tiče vpliva nesreče v Fukushimi na okolje pri nas, pa bi bil presenečen, če bi kdajkoli lahko sploh izmerili kakšno spremembo. Do zdaj ni še nihče zaznal kakršnih koli vplivov.

  Razen marijaaa ;)

 477. intelektualciintelektualci pravi:

  Mogoče se bodo kot posledica sevanja začeli rojevati hecni človečki in zaokrožile bodo fotografije. Pa se bomo lahko zgražali……

 478. igor pravi:

  Šele včeraj sem zasledil ta blog. Na žalost. Je pa neverjetno, kako ste že prej predvideli, da bo mesto pri jederski elektrarni odpisano. Buba svabe ali Marjan? Pohvale. Oprostite, ker se na hito imena ne spomnim. Danes sem namreč v Primorskih novicah prebral, da je Japonska vlada odredila iz trenutno obstoječe evaukuacije iz mesta odredila trajno evakuacijo.

 479. Nimam Pojma pravi:

  @Damir So izmerili so, samo vrednosti so tako niske, da je škoda besed!! Po svetu pa “tekmujejo”, zaradi prestiža, kateri institut bo lahko, in kateri, ne detektiral te mejne vrednosti……! V Sloveniji so “najdli” Jod v Ljubljani, Dobovi in Nek!!

 480. Si. R. pravi:

  Zanimivo, kaj želijo narediti s 7000 kubiki radioaktivne vode … nabasali jo bodo na “splav” in … http://gizmodo.com/#!5788202/fukushimas-radioactive-water-to-be-pumped-into-mega+float

  Pa še največje mašine za brizganje betona na svetu – na poti na Japonsko. Prvotno jih želijo uporabiti za zalivanje z vodo … http://www.boingboing.net/2011/04/02/giant-pumps-airlifte.html

 481. Bojan pravi:

  http://izklop.com/link_enc.php?id=69373

 482. seamus pravi:

  Bi jih dal j***t za tole šlamastiko. Ravno nazaj s sosednjega otoka, kjer so dobro razložili zakaj tako – nihče si ni upal narediti nič (tam so ljudje kazensko odgovorni za naupoštevanje pravil in takoj izgubiš službo), navodil pa ni bilo (tole z navodili sem potem na avionu videl, da so potrdili tudi cajtngi). Operaterji si niso upali poklicati nikogar, ki bi lahko pomagal, ker to ni bilo v skladu z navodili. Zadeva bi se odvila čisto v drugo smer, če bi gasilci prišli v elektrarno že takoj, ne šele po nekaj dneh. Vodo bi izčrpali takoj in kmalu bi imeli vzpostavljene vsaj za silo delujoče črpalke. Ko so gasilci prišli v elektrarno je bilo že vse v razsulu.

 483. vijola pravi:

  @seamus: “Bi jih dal j***t za tole šlamastiko.” Tudi jaz. Sedaj si pa predstavljaj, da je tako v vsaki drugi nuklearki. Glede na to, da niso vse na potresnem območju (kot NEK, recimo), bo vsake toliko izšlo malo cezija, pa malo joda, po možnosti pa tudi hladilne vode z ostanki plutonija, urana ali pa drugih radioaktivnih elementov z dolgo razpolovno dobo. Vsekakor obstaja veliko elektrarn, ki so novejše od Fukušime, veliko takih pa, ki so enako stare ali pa starejše. Seveda se lahko tolažimo s tem, da so vse varne, ker nas o tem prepričujejo nuklearni strokovnjaki. Nuklearni strokovnjaki? Ali sploh veste, da se le malo ljudi spozna na tehniko iz 70-tih let, v katerih je bila zgrajena večina “modernih” nukleark? Ali veste, da je ljudi, ki obvladajo to tehniko, vse manj in jih bo tudi vse manj? Ne, tega ne veste in tudi ne morete vedeti, ker niste nuklearni strokovnjaki in tudi ne strokovnjaki, ki bi jih to zanimalo.

 484. bubašvabeAnonimnež pravi:

  5e-4 Bg/m3, pri pretoku zraka cca 500m3 v enem tednu, so detektirali joda v NEK!

 485. seamus pravi:

  @vijola – pomoje je vsaka ta druga malo prehuda cifra. Zahodni sistem temelji na drugačnem načinu razmišljanja, ki dovoli tudi zdravorazumske poteze. Včasih to ljudi pelje v kontra smer (Černobil), načeloma pa pusti več prostora za improvizacijo.

 486. Puma pravi:

  http://fairewinds.com/updates

 487. Bojan pravi:

  Unlearned lessons from Chernobyl and Fukushima http://www.latimes.com/news/opinion/commentary/la-oe-shukman-chernobyl-20110403,0,1898317.story

 488. powered pravi:

  @seamus

  Žal je tako, da so pač nezmožni improvizacije in jih rešujejo napisana pravila (vsaj kadar je situacija normalna), kar pa v izrednih razmerah ne velja!

 489. vijola pravi:

  @seamus, seveda je vsaka druga pretiravanje, vendar pa je tudi to potrebno, če nočeš, da ljudje vse vzamejo na lahka pleča. Nisem noben fatalist, ampak saj vidiš, da nesreče nimajo pod nadzorom in je nikoli ne bodo imeli. Tepco ima denarne težave, kar priča o dosegu podjetja za pridobivanje energije. Ne, ni še nihče umrl direktno zaradi sevanja, vendar pa bodo, nekateri tudi po letih. Tudi njihovi otroci bodo imeli težave zaradi poškodovane genske zasnove. Nikjer, prav nikjer še niso rešili vprašanja varnega skladiščenja jedrskih odpadkov, niti niso poskrbeli za varno zaprtje kake jedrske elektrarne, katere zaustavitev lahko traja leta in stane ravno toliko kot graditev nove. Misliš, da bodo pri takih opravilih ravno tako skrbni kot so ob obratovanju? Glede na to, kakšna malomarnost nastaja že ob obratovanju, si je lahko predstavljati jedrska pokopališča. Žal mi je, da toliko ljudi poveličuje atomsko energijo, ki je le slepo črevo pridobivanja energije in ima v naslednjih 80 letih, za kolikor je še urana na svetu, veliko možnosti za vnetje.

 490. Bojan pravi:

  Če koga zanimajo prave razsežnosti te veletragedije, dodajam en pretresljiv članek v angleščini: Radiation Support for Your Immune System: We are under invisible siege http://globalresearch.ca/PrintArticle.php?articleId=24101

 491. Bojan pravi:

  Pri krizi v Fukušimi je pravzaprav posebno zaskrbljujoče to, da vladni uslužbenci in mediji ne podajo dovolj jasnih informacij o količini radioaktivnih delcev v zraku in tleh. Količina sevanja, ki ga prejmete od radioaktivnega delca, namreč postaja veliko manjša, bolj kot se oddaljujete od njega. Če bi bili denimo v velikem prostoru z majhnim delcem plutonija, ga vaš Geigerjev števec verjetno sploh ne bi zaznal. Toda če bi ta delec vdihnili, bi se namestil poleg vaših celic, ki bi tako prejele ogromno količino sevanja, sploh glede na svojo siceršnjo maso. Kadar obstaja nevarnost, da se lahko zastrupimo z radioaktivnimi delci, bi nas oblasti morale natančno obveščati, koliko radioaktivnosti je v zraku in tleh: koliko je cezija, plutonija in drugih delcev. Ni dovolj, da vemo samo, kolikšna je količina sevanja.

 492. FFP pravi:

  Očitno je, da je radioaktivnost bolj kot ne lokalno omejena in da v širši regiji ali celo globalno ni za pričakovati zaznavnih vplivov, tako da ne vem, kaj te ima za skrbeti obveščanje japonske vlade o točnih podatkih glede tega iz katerega vrta lahko ali ne smejo jesti solato – je pa to verjetno zelo moteže za tam živeče prebivalstvo.

  Nočem nikogar opravičevati, ker Japonci očitno potrjujejo stereotipe o zaprtosti in formalističnem pristopu k reševanju težav, ampak njihove aktivnosti in obveščanje je potrebno ocenjevati ob upoštevanju skrajnih okoliščin katerih so se zanašli in v katerih novinarske konference verjetno niso na vrhu njihovih prioritet.

  Če jih primerjamo z američani po Katerini potem so carji – američani so imeli v tem času na prizadetem območju totalno brezvladje in kaos tako, da je imela še vojska težave pri urejanju razmer – na japonskem pa so zadeve bistveno bolj urejene ne glede na Fukošimo.

  Po drugi strani pa ne nasedam teoriziranju o delcu plutonija, ker realno ni možno, da je v sobi ali na solati samo en delec plutonija. Jih je relativno veliko (in so radiološko zaznavni) ali pa ga pač ni. Pri nas se v industriji uporablja bistveno več bolj toksičnih snovi, ki sicer niso radioaktivne, so pa kljub temu izredno nevarne (razne težke kovine, cianidi …..) pa se o njih zelo malo govori.

 493. Nimam Pojma pravi:

  @Bojan, to že meji na paranojo! Ljudje sploh ne bodo zaznali kakšna svota sevanja, je tam zapisana ali napisana, ampak bodo samo slišali besedo kontaminacija in sevanje, ter začeli “paniko” zganjati.

 494. Uroš pravi:

  Bi se kar strinjal z Bojanom, ker sem tudi že poslušal tuje medije na to temo. Ni potrebno, da sploh zaznamo radioaktivnost, če pa takšen delec ki je v zraku in je lahko kjerkoli v svetu ter ga človek vdihne, bo pa dobil verjetno kakšno rakavo obolenje, krivo bo pa vse drugo. Pravih razsežmnosti katastrofe ne bo nikoli mogoče izmeriti. Posledice mnogih obolenj se se tudi ne bojo dale pripisovati tej zadevi. Vendar pač bomo živeli še naprej, saj ne vemo kaj vse nas zastruplja. Od nečesa pač moramo umret. Zdrav umret bi bilo pa res malo kritično.

 495. Uroš pravi:

  Imam pa eno vprašanje za bubo. Kako bojo sedaj “pospravili ” ves ta radioaktivni “material ” v reaktorjih. Kaj bojo kar delavci prišli in ga “pomeli” v kante za smeti. Nimam podatka, kako so sicer to naredili na otoku treh milj. Kako je sploh možno tako stvar v takih količinah na stotine ton sanirat z minimalnimi posledicami za človeka in okolje. In ali ne bi bilo bolše iz primerov do sedaj skladišči radioaktivne odpadke izven območja NEK. Se bojo naši kaj naučili iz tega in našli kmalu to rešitev ? Strinjam se, da je večja nevarnost teroristični napad na JE v Evropi kot pa kaj drugega. In tudi pri nas, če bomo spustili NATO v Cerklje. Zame je popolnoma logično, da se bojo proti NATU in okupatorjem borili z napadi na JE. VSi bi tako naredili. Mi tudi, če bi bil še enkrat fašizem in nacizem. Zdaj je pa to NATO in Evropa. To so malo kritične zadeve. Vhvala za odgovor.

 496. buba švabebuba švabe pravi:

  Saj vidiš, če malo spremljaš. Nizko radioaktivno vodo so spustili v morje, ker jim je zmanjkalo prostora v tankih (mimogrede, tiste visoke vrednosti izmerjene ob obali so bile zaradi puščanja, ki so ga danes končno zaustavili). Čez same reaktorje bodo pa verjetno naredili t.i. sarkofage.

 497. bubašvabeAnonimnež pravi:

  Prvo morajo ugotoviti, kaj je sploh v reaktorskih posodah, in šele potem se odločiti kako in kaj. Na otoku treh milj, je situacija bila malo drugačna, tam so takoj vedeli, da imajo goščo v reaktorski posodi, in so počakali, da se ta gošča zadostno ohladi, sedaj pa so se odočili, da bodo to elektrarno ponovno osposobili. Sedaj delajo Robote, ter “kante”, kateri bodo to goščo, iz reaktorske posode, pobrali in pospravili v te Sode.

 498. sonček pravi:

  “Očitno je, da je radioaktivnost bolj kot ne lokalno omejena in da v širši regiji ali celo globalno ni za pričakovati zaznavnih vplivov, tako da ne vem, kaj te ima za skrbeti obveščanje japonske vlade …” FFP- če dovoliš, se s tvojim komentarjem ne strinjam. Stanje v Fukušimi je še vedno skrajno resno, ki pa ga ne čuti samo lokalno prebivalstvo. Radioaktivni jod se je razširil povsod in je tudi pri nas detektiran s čisto pravimi merilniki. Se še spomniš marijeeee? Kdaj je že ona pisala o jodu, pa smo se ji vsi smejali. Ampak naj bi ljudje z obolelo ščitnico take stvari res zaznali. Edina dobra stvar vsega je , da so se tile novinarji malo umirili, in nas več toliko ne bombardirajo z njihovimi polizdelki. Kar pa se japonske vlade tiče, ji ni bilo nikoli za verjeti glede njenega poročanja o resničnem stanju na kraju dogodka, dozah, kontaminaciji… So že od prej znani po tem, da radi določene stvari zamolčijo. Ne gre vsega pripisati ljudski paranoji. Neke stvari se tudi v resnici dogajajo. Tako pač je!

 499. jype pravi:

  sonček> Ampak naj bi ljudje z obolelo ščitnico take stvari res zaznali.

  Zaznajo samo placebo zaradi lastnega psihičnega doživljanja tistega, s čimer se seznanijo skozi neodgovorno pisanje medijev.

  Nobene možnosti ni, da bi človek lahko zaznal radioaktiven jod v kakršnikoli obliki ali koncentraciji, dokler ne bi bilo že veliko prepozno za katerokoli zdravljenje.

  Glede na to da smo že razložili, kako se radioaktivni jod obnaša, zakaj je tveganje ob izpustih za oddaljene kraje majhno in zakaj se prisotnost joda povsod natančno meri, je skrajno neodgovorno in neolikano še naprej podajati neresnice o tem, ne da bi za to navedli preverljive vire. S takim natolcevanjem lahko pridemo samo do zaključka, da je v interesu nekoga vzbujati strah in odpor do tehnologije, ki dejansko omogoča udobje, v katerem živimo vsi, vključno z vsemi, ki bi se radi tehnologije znebili (udobja pa seveda ne).

 500. sonček pravi:

  Jype: “Zaznajo samo placebo zaradi lastnega psihičnega doživljanja tistega, s čimer se seznanijo skozi neodgovorno pisanje medijev.”

  Saj pravim, ne vem nič o tem. Lahko pa, da je kaj na tem. Tudi alternativna medicina ni priznana od uradne, pa ne pomeni, da ne obstaja in da ni učinkovita. Nasprotniki alernative pa , tako kot ti, pravijo, da je vse v glavah. Po drugi strani pa tudi komercialna zdravila nimajo takšnih učinkovin, kot nam jih prikažejo v reklamah, pa se ljudje kljub temu pozdravijo. Kaže, da je moč uma zopet prisotna. Kdo bi vedel? Da skrajšam, sem prejle hotela le povedati, kako je ženska imela prav.

  “S takim natolcevanjem lahko pridemo samo do zaključka, da je v interesu nekoga vzbujati strah in odpor do tehnologije…”

  Nikdar in nikoli… Me res nisi razumel. Virov ti na nažalost ne smem izdati, so pa pravilni in preverjeni. Lahko samo povem, glede tega izmerjenega joda pri nas, da gre za tako nizke koncetracije, da na naše zdravje ne more in ne bo imelo nobenega vpliva.

  Čisto druga zgodba pa je na Japonskem. Ah, ubogi ljudje. Vse kar jim je lahko šlo narobe, jim je šlo…

 501. Si. R. pravi:

  Lahko pa, da je kaj na tem. Tudi alternativna medicina ni priznana od uradne, pa ne pomeni, da ne obstaja in da ni učinkovita.

  Lahko pa, da je alternativa navaden nateg. Čeprav ni priznana od uradne, to še ne pomeni, da je učinkovita ;-)

 502. sonček pravi:

  Si.R. – :) … temu se drugače reče šlampavost – po domače… Bi bil pa dober lektor…

  Se pravi:

  “Čeprav ni priznana od uradne, to še ne pomeni, da NI učinkovita!”

 503. Si. R. pravi:

  Predvsem pa: čeprav se nekaterim zdi, da učinkuje, za to ni empirično preverljivih dokazov …

 504. Si. R. pravi:

  PS: Dober lektor sem pa že.

 505. danielle pravi:

  Lepo PROSIM bubo švabo, da zbriše smetje:

  @sonček 6.04.2011 16:29 in @sonček @6.04.2011 18:39

  Lepa hvala v upanju, da ta krasen blog ostane na svoji prvotni temi.

  @sonček lahko z lahkoto poišče šamanske forume na internetu!

 506. ApolloApollo pravi:

  Vidim, da še vlada zanimanje za to temo.

  Tudi Adam Curtis je pred leti posnel dokumentarec o znanosti in politiki – en del obravnava tudi atomsko energijo. Vsekakor priporočam ogled, saj prikaže da je jedrska energija daleč od tega, da bi bilo samo znanstveno vprašanje.

  Ekonomski pritiski in znanstveni prestiž držav sta prisilila velesili in druge, da so tekmovali v postavljanju teh reaktorjev in pri tem zelo zanemarili varnost. Reaktorji prve generacije so tudi v Fukušimi. Javnost se je kmalu zavedla, da slika, kot jo rišejo možje v belem, ni bila takšna, ampak so nesreče pokazale drugo plat. Zato je dandanes ob Fukušimi toliko nezaupanja in tudi paranoje – napačno je misliti, da zaradi nevarnosti in nezmožnosti obvladovanja te tehnologije, ampak zaradi zgodovine njenega uvajaja.

  Dokumentarec je postavil na svoj blog, skupaj s krajšim zapisom:

  http://bbc.in/AisforAtom

 507. jype pravi:

  sonček> Saj pravim, ne vem nič o tem. Lahko pa, da je kaj na tem.

  No, jaz o tem vem precej, med drugim tudi to, da ne more biti nič na tem. Če želi kdo dejansko s svojimi čutili bodisi zaznati razliko med navadnim in radioaktivnim jodom, bodisi zaznati jod nasploh, bo to lahko zgolj če bodo količine, ki jim je izpostavljen, ogromne (večje od tistih znotraj delujočega reaktorja).

  Čeprav razumem skepso na podlagi dejstva, da gre pri proizvodnji jedrske energije v glavnem za kovanje dobičkov in je varnost le strošek, ki bi ga vsak kapitalist verjetno raje prihranil, so tako nadzor kot tehnološki napredek na tem področju stvar političnih odločitev in če se je kaj pokazalo v Fukušimi, potem se je to, da je nasprotovanje gradnji sodobnejših elektrarn skoraj neizogibno povezano s podaljševanjem življenske dobe starih, slabših in manj varnih elektrarn.

  Seveda pa lahko trajno ugasnete električne porabnike (luči, računalnike, pralne stroje in hladilne skrinje), pa lahko stare elektrarne zapremo in ne gradimo novih. Nasprotniki gradnje jedrskih elektrarn morate to storiti prvi, jasno, za zgled ostalim.

 508. buba švabebuba švabe pravi:

  @danielle: Ne bom nič brisal. “Sonček” se spozna na zadeve in ne piše neumnosti. Mislim glede joda, sevanja, radioaktivnosti in teh zadev, ne glede alternativne medicine. Je že zgoraj en “Anonimnež” napisal, da so v NEK zaznali radioaktivni jod in glede na IP naslov, s katerega je prišel komentar (in ki ga vidim samo jaz), mu gre verjeti. ;) Lahko pa verjamemo tudi “sončku”, ki pravi, da so količine popolnoma neškodljive. Stvar je v tem, da so ti merilniki zelo zelo zelo (in še tisočkrat zelo) občutljivi in zaznajo praktično vsak prahec.

 509. primoz pravi:

  Glede na kratko razpolovno dobo radioaktivnega joda je verjetno edini izvor nek nedavni izpust razcepnih produktov. Je to prišlo z japonske, morda malo pušča Krško, ali pa so kaj polili v Podgorici je pa verjetno nemogoče dokazat. Z vsem spoštovanjem do znanosti, kakor izgleda reaktor v Podgorici me čudi, da kakšni razcepni produkti večkrat ne “pobegnejo”

 510. seamus pravi:

  MEne pa tole zanima – zakj vbrizgavajo dušik v No1, če je itak brez strehe in če imajo zadevo v nekem kolikor toliko stabilnem stanju.

 511. wajs pravi:

  Še nekaj slik za firbce –> http://acidcow.com/pics/18879-fukushima-daiichi-nuclear-power-plant-60-pics.html

 512. Ljudina pravi:

  Super blog. Lepo napisano. Skrajni čas je da v Slo zgradimo novi blok NEK 2. NEK je prihodnost in je zakon!

  SALVE

 513. Dusan Trusnovec pravi:

  JA ni kej, “Ljudina”. Je treba proizvajat in to cim vec…je treba trosit in to cim vec…..je treba delat v raznih SCT -jih, MURA-h, in to cim vec. In ce se le da, za cim manjse place !! Je treba met cim bolj “kul” avto, pa bajto vsaj od sosedove boljso, pa kako jahto, al vikend…..To so zagotovo stvari, ki nas “globoko ” osrecujejo….in zato seveda: NEK je zakon, potreba in prihodnost. Cimvec naj jih bo, kajne, da bomo se naprej lahko zagotavljali sreco sebi in vsem okol nas, ko bomo trosli in delali do onemoglosti. Klinc gleda naravo, pa nase zdravje, pa nase pocutje, pa nase potomce…..pa naso vest. SAMO, DA SE TROSI….Zivela NEK !!! :-)

 514. seamus pravi:

  Aha, gorivo v No1 je zopet na suhem, to je razlog da filajo dušik v reaktor.

 515. jype pravi:

  Dusan Trusnovec> To so zagotovo stvari, ki nas “globoko ” osrecujejo…

  Jaz si ne lastim niti bajte, niti avtomobila, elektriko pa seveda potrebujem, da lahko delam reči, ki lajšajo življenje tisočim. Napredek ni samo napredek potrošništva, temveč tudi napredek za vse tiste, ki bi brez njega umrli ali trpeli.

 516. mm pravi:

  Ko se zdi, da se stanje normalizira, pa spet nekaj novega.

  1. Po predvidevanjih naj bi bilo v No1 poškodovanih 70% palic
  2. V No1 se je pričela samodejna verižna reakcija, citat iz http://fairewinds.com/updates: Recent press reports have discussed the possibility that Fukushima Unit 1 may be having a nuclear chain reaction. New data released by TEPCO indicates that even though Fukushima Unit 1 was shut down during the March 11 earthquake, it appears to have “gone critical” again without human intervention. The detection by TEPCO of short-lived radioactive isotopes substantiates the existence of this inadvertent criticality.
  3. Ob zaustavitvi zaradi potresa, so v reaktor porinili vse kontrolne palice, vsaj tako sklepam. Dodatnih torej ne morejo vstaviti.

  Kako lahko z dušikom hladijo reaktor, razlog?

  Kaj sploh lahko naredijo, poleg tega, da čakajo?

 517. bubašvabeAnonimnež pravi:

  Jype. Pa res verjames, da je za to, kar ljudje resnicno potrebujemo v imenu varnosti, zdravja, pa tudi udobja, potrebno uporabljat tako, kot se vidi, lahko tudi zelo nevarno tehnologijo !? Sam verjamem, da brez te brezglave pohlepne narave sedanje druzbe lahko povsem zadostno in kvalitetno kot civilizacija prezivimo in hkrati napredujemo v vseh pogledih kvalitete zivljenja. In to brez tovrstnih avantur in iger z vsodo civilizacije in planeta!! Seveda pa v tem primeru mora biti vizija v napredku, raziskovanju in rasti v vseh pogledih in nikor ne v KOVANJU DOBICKA ZGOLJ POSAMEZNIKOV.!!??

 518. ivan pravi:

  Z dušikom reaktorja ne hladijo ampak vpihujejo dušik namesto zraka zato, da ne dovajajo kisika, ki bi z vodikom v reaktorju povzročil eksplozijo. Dušik dovajajo zato, da izpihavajo vodik, ki se je nabral v reaktorju.

 519. potrebno-zadostno pravi:

  Najbrž, da vse ki vztrajamo v tem blogu, tare kopica enakih skrbi le da niso le te enakomerno razporejene pri vseh. Delimo se še na tiste, ki počno in tiste kateri ne, namreč ki ne tlačimo preostale s svojimi prepričanji. Vzamemo iz bloga informacije, ki nas zanimajo oz. potešijo našo skrb ali radovednost – gradimo sebe in ne matramo drugih. Ta blog je o Fukushimi.

 520. Dusan Trusnovec pravi:

  Se strinjam. v mojem imenu se opravicujem za te moje “izven tematske vpade”. Ocitno mi moj ego ni dopustil, da bi ostal tiho in ne “dokazal svojega prav”. Verjamem, da me v prihodnje ne bo vec zaneslo! In hvala za umestno pripombo. :-)

 521. Martin pravi:

  @mm: fairewinds.com in avtor gospod Arnie Gundersen mogoče ni najboljši vir informacij. V članku http://atomicinsights.blogspot.com/2010/02/is-arnie-gundersen-devious-or-dumb-or.html avtor predstavi “agendo”, ki jo omenjeni gospod bojda ima v spregi z industrijo, ki živi od “zapiranja” jedrskih elektrarn. Prav tako so omenjena njegova “ekspertna” pričanja po naročilu in proti plačilu, kjer bojda ni poznal niti velikostnih redov veličin, o katerih je govoril.

  Lahko pa je seveda tudi vse skupaj zgolj poskus diskreditacije dejanskega strokovnjaka. Ampak dokler takih informacij ne potrdita vsaj še ena ali dve NEODVISNI instituciji, vsa stvar zelo smrdi.

 522. LJUDINA pravi:

  Zaradi izpuhov termoelektrrn obolevajo in umirajo miljoni, zaradi nukleark ji umre peščica.

  Jederska energija je zakon. Ko bodo ljudje umirali od lakote zardi pomankanja fosilnih goriv bodo še prosili da naj se sezida kak nova jederska elektrarna.

  Zelena energija pa živi na račun subvencij in ni konkurenčna. Ko postavimo propeler še doplačamo kakšni jederski ali termo elektrarni, da ga vrti.

  In če pogledamo koliko radioktivnega pepela izpuha kakšna termoelektrarna je še fukušima uboga.

  SALVE

 523. LJUDINA pravi:

  Kako razmišlja hinavski slovenski ekolog:

  Termoelektrarna ne. – CO2

  Hidroelektrarne ne – moti ribe

  Vetrnice ne – moti ptice

  Solarni paneli – so predragi

 524. LJUDINA pravi:

  In da ne rečete, da se nekaj zmišljujem, vam še podajam ultimativni dokaz, da so slovenski ekologi megahinavci.

  Ko se hoče postavit, kak nov center za predelavo in reciklažo odpadkov, se ne najde večjih borcev proti temu, kot so naši ekologi.

  Naši ekologi so očitno zato, da se odpadki ločeno zberejo in nato se pa skupaj vržejo na smetišče. Torej imamo ekologe, ki se bojujejo proti recikliranju.

  Če to ni neumno in hinavsko pa res ne vem kaj je.

  SALVE

 525. tamau pravi:

  Lep pozdrav Vse pohvale avtorju clanka.. se tak laik lahko ugotovi kaj se dogaja na japonskem. V enem izmed prejsnih komentarjev sem opazil da je bilo govora o zakonski dolocitvi koncentracije joda 131 in cezija 137. pa me zanima ali kdo ve koliksne so te meje ? lp

 526. marina pravi:

  Ščitnica in jod. bo pa kar držalo. Lani sem namreč zbolela za hipertirozo in mi je zdravnik že pri prvem obisku rekel, da naj se izogibam vseh pripravkov z joda. Vseh dodatkov, tablet vitaminskih in raznih alg v tabletah. Kar sem na sredi zdravljenja pozabila. in sem uživala vitaminske pripravke.To se mi je pa takoj poznalo na počutju, ker so se mi pričeli pojavljat vsi znaki, ki so pokazatelji za oboleo hipertirozio. Tudi na laboratoriskem izvidu se mi je pokazalo, saj napredek zdravljenja se je naenkrat poslabšal. Ko pa sem ukinila te vitaminske tablete, ki je bil noter tudi jod, se mi je zdravlje spet spravilo v normalni pot k ozdravljenju. Tako, mislim, da zdravniki marsikaj vedo, to o ščitnici, jod in marsikaj, pa ne povejo. Vsaj ne vsega kar vejo.

 527. potrebno-zadostno pravi:

  Draga Marina Na tem blogu je zelo ne zaželeno pisati o lastnem (fizičnem) zdravju – nekateri so zelo proti . Če boste pisala o lastnem razmišljanju (mentalnem zdravju), to lahko. Namreč prispevki od Marijaaa na katere ste naleteli so okrnjeni, ker je bila skenslana. Berite se naprej in mislite si svoje.

 528. Nina pravi:

  Zdi se mi, da nuklearka še dolgo ne bo pod kontrolo … Čeprav srčno upam, da se motim. In predvsem sem trdno prepričana, da ne obstaja nobena varna meja, pod katero je človek še lahko izpostavljen sevanju. Čudi me, da je med trenutnimi najpomembnejšimi novicami na prvem mestu želja po Gadafijevem sesutju – če bi imeli veliki svetovni voditelji v svojem dometu še kaj več, kot le denar, bi vse sile usmerili v preprečevanje izpusta radioaktivnih snovi iz Fukushime. Japonci se kljub vsej svoji tehnologiji tu sami ne znajdejo. Slovenski strokovnjaki pa se glede količine izpustov in posledic zanašajo samo na uradne tuje vire. Ali pa mogoče kdo preverja tudi stanje pri nas?

  Mogoče bi kdo dodal še kakšen komentar na tole predvidevanje poti radioaktivnega oblaka:

  http://www.weatheronline.co.uk/weather/news/fukushima?LANG=en&VAR=euradsfc&HH=0

  Rezultati testiranj hrane, vode in zraka, ki jih izvajajo na univerzi Berkley: http://www.nuc.berkeley.edu/ucbairsampling

  Pa še link do javnega foruma: http://www.nuc.berkeley.edu/forum/218 z veliko zanimivimi vprašanji in debatami.

 529. Nina pravi:

  To je pa še Modell validation ZAMG (drug model poti radioaktivnega oblaka) s prve spletne strani, ki sem jo navedla zgoraj http://www.weatheronline.co.uk/weather/news/fukushima?LANG=en&VAR=zamgvalidation

  Žal s predvidevanji niso tako močno brcnili temo …

 530. jype pravi:

  Nina> Žal s predvidevanji niso tako močno brcnili temo …

  K sreči pa ta oblak ni nevaren za zdravje ljudi, saj vsebuje izredno malo dolgoživih radioaktivnih izotopov, ki so razredčeni prek ogromne površine.

 531. Dušan Trušnovec pravi:

  Zdravo klapa

  Danes sem dobilo mail s tole vsebino. Verjamem, da bo marsikomu od nas, ki ne vemo kaj dosti o tej tematiki, koristna informacija. !’ Upam, da sem s tem popravil vtis “prenasalca vsebin, ki ne sodijo v kontekst tega bloga ” !? :-) )

  Dusan

  Posredujem poučno pojasnilo:

  Pozdravljeni!

  Glede na to, da po spletu krožijo sporočila, ki širijo paniko zaradi radioaktivnega oblaka iz Japonske sem se odločil, da napišem nekaj kar temelji na mojem poznavanju radioaktivnosti kot tudi zgodovine, jedrskih nesreč in nenavsezadnje tudi biologije.

  Sem uni. dipl. ing. strojništva, zaposlen sem v “naši edini” nuklearki, vsake toliko časa delam v območju sevanja in sem zato o teh zadevah zelo dobro poučen, za kar gre zahvala delodajalcu.

  Prvo bi rad zelo, zelo na kratko in na preprost način razložil kaj pomenijo naslednje besede:

  SEVANJE ali RADIACIJA: gre za elektromagnetno valovanje visokih energij. Elektromagnetna valovanja so npr. tudi: vidna svetloba, GSM signal, radijski valovi,… Sevanje, kot posledica radioaktivnega razpada lahko povzroči poškodbe tkiv, če je seveda zadosti močno in prisotno zadosti časa (vsaj nekje1Sv-Sievert efektivne doze, da se sploh pojavijo prvi vidni učinki radiacijske bolezni). Pred sevanjem se lahko zaščitimo na princip ČAS RAZDALJA ŠČIT. Čas-v območju sevanja se gibljemo hitro, se ne zadržujemo brez potrebe. RAZDALJA-jakost sevanja pada s kvadratom razdalje, to pomeni da se z nekajmetrsko razdaljo od vira sevanja jakost bistveno zmanjša. ŠČIT-sevalni vir je mogoče zaščititi s svinčenimi ščiti, kar zmanjša hitrost doze (jakost). Delavci v nuklearki ne nosimo posebnih oblek, ki bi nas ščitile pred sevanji, ker pač takšnih oblek ni (le kdo je tako močan, da bi nosil 20 cm debelo obleko iz svinca?), pri delu v nuklearki se le ščitimo pred kontaminacijo, ki je razložena naprej v besedilu.

  KONTAMINACIJA: gre za fizične delce (npr. prah), ki vsebujejo radioaktivne delce, torej delce, ki sevajo. Če se kontaminiramo, spravimo nekaj (pač določeno količino) teh delcev na telo ali v telo, ti delci zaradi radioaktivnega razpada sevajo, sevanje pa lahko poškoduje tkiva. Problem kontaminacije je, ker je sevanje neposredo na površini telesa ali celo v telesu samem. Delavci v nuklearki se z različno obleko in zaščitnimi maskami ščitimo pred kontaminacijo. Na slikah iz Japonske, kjer ljudem z nekimi instrumenti “svetijo” po glavi merijo morebitno kontaminacijo, ne pa prejeto sevanje. Količino prejetega sevanja merimo z dozimetri in jih je potrebno nositi v času izpostavljenosti sevanju. Mislim, da vam zdaj že postaja jasno, da bi radioaktivni oblak lahko potemtakem vseboval delce, ki sevajo zaradi radioaktivnega razpada.

  RADIOAKTIVNI RAZPAD: nestabilni atomi razpadajo na stabilne in pri tem oddajajo energijo v obliki sevanja. Na hitrost razpadanja ne moremo vplivati, lahko pa določimo RAZPOLOVNI ČAS, to je čas v katerem razpade polovica neke radioaktivne snovi. S pretekom vsake razpolovne dobe se količina “nevarne” snovi zmanjaša za polovico. Po preteku kakšnih 7 razpolovnih časov je količina preostale “nevarne snovi” praktično zanemarljiva. Npr. razpolovni čas za JOD 131 znaša 8 dni, po 8 dneh ga obstaja še 50%, po 16 dneh ga je samo še 25% prvotne količine, po 24 dneh le še 12,5%, po 32 dneh pa le 6,25% in tako dalje… Če ima nek delec kratek razpolovni čas, bolj hitro razpada in zaradi tega tudi bolj intenzivno seva. Daljši razpolovni čas, pomeni počasnejši razpad in manj intezivno sevanje-takšna snov je manj nevarna.

  TAKO NEKAKO SEM POIZKUŠAL RAZLOŽITI OSNOVNE POJME NA KARSEDA PREPROST NAČIN.

  Za branje svetujem: http://www.icjt.org/tech/meje/meje.htm

  ++++

  Radioaktivna zelenjava in sadje

  Vsak živ organizem za svojo rast potrebuje hrano, torej snovi iz okolja. Rastline potrebujejo sonce, vodo, mineralne snovi…, živali jedo rastline itd… Tako se po prehrambeni verigi prenašajo snovi. Seveda, lahko neka rastlina pri svoji rasti “posrka” radioaktivne delce v svojo tkivo, nakar to rastlino poje človek in se ta delec znajde v človeškem telesu in če razpade odda sevanje, lahko pa se tudi s prebavo izloči, odvisno od snovi. To je povsem običajno, na tak način je navsezadnje možno radiokarbonsko določanje starosti v arheologiji. Radioaktivni ogljik (C 14) nastaja v okolju in se vgrajuje v žive organizme v določeni količini, ko nek organizem umre, se ne prehranjuje več, v mrtvo telo se ne vnaša hrane in s tem C 14, preostali C14 (ki se je tekom življenja nakopičil v telesu), pa razpada z določenim razpolovnim časom. Če izmerimo aktivnost preostalega C 14, je možno izračunati starost tega telesa (oziroma natančneje čas smrti). Na tak način določajo starost okostij, mumij itd.

  Ko delajo mediji pomp iz Japonske radioaktivne špinače, to v tem primeru pomeni, da je stopnja radioaktivnosti v špinači “šele” na taki stopnji, da če bi nek človek vsak dan jedel špinačo, bi v enem letu prejel dovoljeno letno dozo sevanja. To je izračunano glede na vrsto radioaktivnih delcev na njihov razpolovni čas in na količino, ki jih najdejo v špinači. Jaz osebno ne vidim nobene ovire, da ne bi jedel takšne špinače, saj je navsezadnje ne jem vsak dan:) Podobno je recimo s količino svinca v solati v zgornji Mežiški dolini, pa jo ljudje še vedno gojijo in z veseljem jedo.

  Vse skupaj velja jemati z zdravo kmečko pametjo. Potrebno je poznati na kakšen način se določa škodljivost živil. Tudi razlikovati je potrebno med besedama kot sta škodljivo in smrtno nevarno :) . Ali je neka hrana nevarna ali ne je predvsem odvisno od vrste in količine radioaktivnih snovi v njej ==> Če bo kakršnokoli tveganje za zdravje bo to objavljeno na primeren način v sredstvih javnega obveščanja in nikakor drugače!

  PRIMERJAVA – ČERNOBIL

  V Černobilu se je leta 1986 zgodila doslej najhujaša (res kar huda) nesreča z velikim vplivom na okolje. Prišlo je do eksplozije zaradi vodne pare (in ne jedrske kot v atomski bombi), ki je raznesla delujoč reaktor. Pri tem je šlo v atmosfero kar nekaj ton jedrskega goriva s cepitvenimi produkti (to so večinoma radioaktivni elementi kot posledica jedrske cepitve; gre za plinaste delce, in za trde delce), stolp vročega dima s temi delci kontaminacije se je dvigal več kilometrov visoko, nakar se je zaradi vetra “raznesel” po Evropi in navsezadnje po vse Svetu… Količina kontaminacije je bila relativno visoka, ampak pri nas v Sloveniji smo vseeno tisto leto jedli vso sadje in zelenjavo…ter pili vino. Res smo “pojedli in popili” nekaj več radioaktivnih snovi kot običajno, ampak količine so bile vseeno tako nizke, da praktično ni bilo kakšnega negativnega vpliva. Poudariti velja, da je Černobil, relativno blizu in, da nas je oblak dosegel že po nekaj dneh in v samo nekaj dneh razpade manjša količina nevarnih snovi kot pa v daljšem času.

  FUKOŠIMA

  Situacija v jedrskem kompleksu Fukošima je zelo resna, vendar pa bodo posledice na okolje dosti, dosti manjše kot v Černobilu. Tu ni prišlo do eksplozije reaktorja in raztrosa jedrskega goriva v okolico. Je pa prišlo do poškodbe goriva in pri tem so v ozračje “ušli” radioaktivni plini (plinska faza cepitvenih produktov) npr. Ksenon, Kripton, Jod, Cezij in drugi….količino teh plinov je skoraj nemogoče primerjati z ogromno količino snovi, ki je šla v zrak med Černobilsko nesrečo. Karkoli je že šlo v zrak iz Fukošime, mora prečkati Tihi ocean, Severno Ameriko, Atlantski ocean…preden pride do nas se že zelo, zelo razredči poleg tega pa potuje cca 2 tedna, kar pomeni, da v tem času razpade veliko delcev s kratkim razpolovnim časom, ki najbolj sevajo in so zato najbolj nevarni. V tem času razpade približno 75% vsega joda 131, ki je lahko nevaren za ščitnico.

  ZAKLJUČEK

  Skratka, karkoli nas bo doseglo, bo to v tako majhnih količinah, da jih bo dejansko težko izmeriti. Lahko vam svetujem, da redno spremljate podatke iz strani NEK ( http://www.nek.si/sl/aktualni_podatki/ ), kjer se redno objavljajo podatki o sevanju znotraj elektrarne, kot tudi v Krškem. Lahko spremljate, če se bodo vrednosti v naslednjih dneh kaj povečale. Gre za zelo majhne vrednosti (o nano-Sievertih na uro; to je ena miljardinka Sieverta na uro)….tipične vrednosti sevanja, ki je prisotno zaradi kozmičnega sevanja, sevanja okolja…znaša okrog 70 nSv na uro (70 miljardink Sieverta na uro).

  V Republiki Sloveniji običajno prebivalec zaradi naravnih sevanj prejme dozo okrog 2,5-3 mSv na leto (3 mili Sieverta…3 tisočinke sieverta), delavci, ki delamo v “sevalnem okolju” pa lahko prejmemo zakonsko 20mSv, v NEK je to še zmanjšano za polovico, torej na 10mSv. Zraven vira, ki seva z jakostjo 1 mSv na uro (tisočinka Sieverta na uro je tisočkrat večja enota kot miljardinka Sieverta na uro) bi moral stati 10 ur, da bi dobil letno dovoljeno dozo.

  Kar hitro so lahko številke nekaj tisoč nečesa…treba je gledati kakšne so enote; lahko rečem da imam 1000ml vode ali pa 1l…razumete poanto z enotami? Mediji dostikrat objavijo “velike številke” določenih vrednosti, ki pa dejansko ne pomenijo nič kaj velikega.

  Upam, da sem vam vsaj malo razširil obzorja. Radioaktivnost tudi ni vedno nek bavbav kot pogosto napihujejo mediji, pravzaprav je z nami že od nastanka vesolja in je povsod okrog nas, največji problem je, da je večina ljudi o tem zelo slabo poučena.

  Lep pozdrav,

  Lenart Pušnik

 532. Bojan pravi:

  Japonska je povečala resnost jedrske krize v Fukušimi s pete na najvišjo, sedmo stopnjo, kar pomeni, da je stopnja nevarnosti enaka, kot je bila v najhujši jedrski nesreči v Černobilu leta 1986. V družbi Tepco, ki upravlja z jedrsko elektrarno, pa so že posvarili, da bi lahko v naslednjih mesecih prišlo do novega povečanja sevanja, ki bi tako lahko preseglo tisto v Černobilu.

  http://www.rtvslo.si/svet/fukusima-in-cernobil-dve-sedmi-stopnji-a-nesrec-ni-mogoce-enaciti/255191#comments

  Osebno me izjemno moti, da se omalovažuje posledice te nesreče, češ da je večino radiokativnosti spralo v Tihi ocean! Kot da življenja v Tihem oceanu pa ni škoda, kar kaže na izjemno nizko ekološko osvešečnost raznih “strokovnjakov”, ki na veliko trosijo take cvetke.

 533. Bojan pravi:

  Okoljevarstvena organizacija Greenpeace je zvišanje stopnje nesreče v Fukušimi označila kot “žalostno pozno” in spomnila, da k razglasitvi sedme stopnje nesreče pozivajo že tri tedne. Vodja enote za podnebje in energijo pri nemškem Greenpeaceu Thomas Breuer je obenem spomnil, da so japonske oblasti kljub večkratnim pozivom šele v ponedeljek napovedale razširitev območja evakuacije okrog nuklearke, in ocenil, da je odziv oblasti pač “konstantno pomanjkljiv”. “Zgodovina jedrske industrije je nasmetena s prikrivanji in podcenjevanji posledic jedrskih nesreč,” je še dodal.

 534. potrebno-zadostno pravi:

  Hvala Dušanu Trušovcu, da je priskrbeli konstruktivni prispevek.

 535. ivan pravi:

  Fukušima je res sedma stopnja, vendar je izpuščenih radioaktivnih snovi (trenutno) desetkrat manj kot v Črnobilu.

 536. buba švabebuba švabe pravi:

  @Dušan: Hvala za ta prispevek. Lenart je dobro to napisal, bi bilo dobro, da bi bilo še kje objavljeno. :)

 537. Gogi pravi:

  @ bojan – poanta, da ne delajo neke panike je, da gre v glavnem za radioaktivni jod katerega razpolovna doba je 8 dni – povedano drugače – po osmih dneh je radioaktiven samo še polovico, po 16-ih četrtino, po 24-ih osmino po enem mescu šestnajstino…

 538. hollywood pravi:

  LEP POZDRAV!

  Najprej pohvala za odličen blog, ki ga spremljam že kar nekaj časa!

  Zanima pa me, kako daleč so raziskave z ANTIMATERIJO in ali je v tem prihodnost proizvodnje energije?

 539. Nina pravi:

  Mogoče kakšen komentar na tale članek

  http://www.infowars.com/nuclear-nightmare-getting-worse-yet-propaganda-continues/

 540. hollywood pravi:

  V starih “cajtih” smo nekateri gledali ENTERPRISE vesoljsko ladjo ( znanstvena fantastika ), pa so se nekateri norca delali, češ da gledamo pravljice!

  Danes pa se zdi, da tehnika in razvoj gresta nekje v tej smeri in nekatere stvari, npr. antimaterijski pogon ni več samo fantastika!

  Še več – avtor te serije je pravzaprav dobro predvideval prihodnost!

  Če si takrat komu omenil ANTIMATERIJO, te je imel za neprištevnega! Če danes komu omeniš ANTIMTERIJO kot alternativni vir energije prihodnosti pa…?

 541. buba švabebuba švabe pravi:

  @hollywood: To z antimaterijo v teoriji vse lepo špila, v praksi pa verjetno ne bo nič iz tega. Verjetno.

  @ciril: Malo lepše bi lahko pisal. Sploh velike črke niso za nikamor. :roll:

  Kar se pa tiče teh “vetrovnikov”, ja, veliko alternativnih načinov je bilo že predlaganih, v praksi pa še nobenemu ni uspelo naredit česa vsaj približno koristnega in vprašanje, kdaj komu bo. Še najbolj izvedljiv predlog je dimnik, ki je dovolj visok, da je naravni vlek tako močan, da lahko poganja uporabno veliko turbino. Edini problem je v tem, da mora tak dimnik biti visok več kilometrov.

 542. Dusan Trusnovec pravi:

  Ciril. Ce pustiva ob strani slovnico ( sem tud sam blizu, vem :-) ) ), pol bi kot laik rekel, da naravne burje v taki moci, ki bi koncentrirano v tunelu sicer, imela dovolj moci, da zamenja gorivne celice, najbrz ne bos nasel. Se zlasti pa ne v Krskem! Ce pa bi tak veter ustvarjali, bo pa jasno slo vec energije za to, kot pa jo pridobimo. !? (Tu blizu so pred kratkim nardili crpalno elektrarno Avce – ponoci crpajo vodo na hrib, ko je elektrika cenejsa, cez dan jo pa spuscajo v trbine, ko je drazja in s tem zasluzijo !!?? Jasno da s tem vec energije izgubijo, kot pridobijo, torej je povsem neekoloska!!, a dobicek pac izkoristi vsako priloznost, pa cetudi je zgolj birokratska in ne tehnicna ) Imet nekaj kilometrski dimnik, da bi s tem ustvaril zadostni padec in tako moc vetra, pa najbrz ni ravno niti funkcionalna ( najmanj zarad potresov in vetrov – statika), niti estetska resitev ! Po drugi strani mislim, da je jasno, da smo v celotnem stvarstvu obkrozeni z energijo, ki se caka, da jo odkrijemo. In glede na to, kako hitro se v zadnjih desetletjih vse skup spreminja (tako na fizicnem – tehnoloskem nivoju, kot tudi na – “hoces noces” duhovnem ? ), morda niti ni tako zblojena znanstvena fantastika pricakovat, da v naslednjih letih , ali desetletjih komu, ali pa “nekaterim” kapne kaka ideja, ki je danes umu povsem nesprejemljiva in nedoumljiva. Tega je bilo v nasi zgodovini ze toliko, da je milo receno : zelo naivem tisti, ki bi trdil da je obsojece znanje na svojem vrhuncu in zato ni pricakovati se kakih revolucionarnih spoznanj !!?? A do takrat se bomo pac bodli z ravnotezjem med tem, koliko energije kot clovestvo res potrebujemo in kaj je potemtakem sprejemljivejse( TEŠ ali NEK na pr. !? :-) ) Med tem, koliko je zarad pohlepne potrebe po trosenju se sprejemljivo tvegat podobne tragedije in svoje zdravje , ali mogoce najti vrednote se kje drugje, razen v potrosnistvu !!?? No pa sem spet “zasajtal” iz smeri, kajne ? :-) Vse dobro zelim Dusan

 543. igor pravi:

  @Dusan:

  Črpalne (akumulacijske) elektrarne se gradijo zato, da kompenzirajo razliko v porabi energije, ki je ponoči manjša kot podnevi. S tem nič ne zaslužijo (najbrž). Ponoči, ko je v omrežju presežek energije, s tem presežkom spravijo vodo nekam višje, podnevi pa, ko v omrežju primanjkuje energije, to vodo porabijo za proizvodnjo le te. Kot bi ponoči polnil akumulator, podnevi pa bi to energijo vračal v omrežje. Energija je ponoči cenejša zato, da se porabnike spodbuja k temu, da svojo porabo prilagajajo proizvodnji.

 544. Dusan Trusnovec pravi:

  Aha. Hvala Igor. Ta razlaga ima ze mnogo bolj logocno osnovo, ja ! Da pa “najbrz nic ne zasluzijo” s tem, bi blo pa v sedanjih casih prvovrstna novica in le stezka jo bom “prezvecil” :-) .

 545. potrebno-zadostno pravi:

  D. Trušnovec:…crpalno elektrarno Avce – ponoci crpajo vodo na hrib, ko je elektrika cenejsa, cez dan jo pa spuscajo v trbine, ko je drazja in s tem zasluzijo !!?? Jasno da s tem vec energije izgubijo, kot pridobijo, torej je povsem neekoloska!!, a dobicek pac izkoristi vsako priloznost, pa cetudi je zgolj birokratska in ne tehnicna )…” Zadeva je veliko bolj kompleksna, toda če poenostavimo in zamislimo, da so na svetu le dve elektrarni, ene močnejša, ki lahko obratuje le takrat, ko je (hidro energije dovolj) na razpolago, denimo podnevi, po noči pa manj in druga pa so Avče. Kaj, ko rabimo energijo tudi ponoči? Hitro pridemo do zaključka da se s ceno stimulirana poraba energije po dnevi (višja in nižja tarifa) ne izkaže zadostna. Zato žrtvujemo izgubo energije zaradi življenjskega standarda. Unificirana cena kWh že sodi v cenovno politiko…, kot tudi to da sok od Fructala enako stane v Ajdovščini, kot na Ptuju. Ekološko vprašanje je ali sploh rabimo tolik energije, a birokracija ima zgolj majhen vpliv na zadevo?

 546. Bojan pravi:

  A team led by Dominique Boust, director of the French Institute of Radioprotection and Nuclear Safety (IRSN) in Cherbourg, is now predicting the level of contamination in marine organisms and sediments using estimates of the quantity of radioisotopes released from Fukushima, and the ratios of those isotopes calculated from available seawater measurements.

  The team calculates that about 50 radio­isotopes contribute to an overall concentration of roughly 10,000 becquerels per litre in the sea water within 300 metres of Fukushima. Before the accident, caesium-137 concentrations there were about 0.003 becquerels per litre, and iodine-131 was not detectable. On the basis of these figures, the IRSN researchers suggest that sediments in the region could now contain 10,000–10 million becquerels per kilogram; fish could carry 10,000–100,000 becquerels per kilogram; and algae, some of which are particularly susceptible to iodine uptake, could contain up to 100 million becquerels per kilogram. Japan has legal limits of radioactivity in fish for human consumption of 500 becquerels per kilogram for caesium-137, and 2,000 becquerels per kilogram for iodine-131. http://www.nature.com/news/2011/110412/full/472145a.html

 547. Bojan pravi:

  @ Nina pravi: 13.04.2011 22:55

  Bojim se, da je vse to res!

  http://www.infowars.com/nuclear-nightmare-getting-worse-yet-propaganda-continues/

 548. Ljudina pravi:

  Zanjimiv podatek za vse uranoljubce:

  Če se napolne olimpijski bazen z morsko vodo, se v njem nahaja okoli 7,5 Kg urana.

  SALVE

 549. Sajmon pravi:

  Bojan in ostali – gospod govori o “iodine deficiencies” – a ne veste, da imamo sol totalno prejodirano (vprašte Staneta Sevčnikarja, hehe), in da je zatorej že samo to ena navadna laž? Kaj šele vse ostalo, česar ne moremo tako enostavno “identificirati” …

  Staneta sem navedel zato, ker je zelo blizu teoretikom zarote in zato izpostavljam ta konflikt informacij …

  Tisto glede CT-jev pa – hja, nedavno sem v bolnišnici potreboval CT, da so mi identificirali pljučno embolijo … brez CT-ja bi jo zelo težko potrdili in bi lahko na meni le eksperimentirali z zdravili …

  Menim, da so portali, kot je ta INFOWARS, škodljivi, saj sejejo paniko in preplah, vse pa z enim namenom – zdravljenje frustracij avtorjev …

 550. Sajmon pravi:

  Ljudina – katero morsko vodo? Dvomim, da s to iz Jadranskega morja …

  Nehite že enkrat, paranoiki. Samo škodo si delate …

 551. Ljudina pravi:

  Pardon narobe zračunano:

  na 1 m3 morske vode je 3 mg urana.

  V bazena je: 50m X 25m X 2,5 m = 2500 m3

  masa urana = 2500 m3 X 3 mg7m3 = 7500 mg = 7,5 grama.

  Torej se v olimpiskem bazenu najde 7,5 g raztopljenega urana.

  SALVE

 552. Ljudina pravi:

  V zemnji pa je urana povprečno 2.8 ppm U.

  Tako če vzamemo 1 kubik zemlje z vrta v njej najdemo

  2500 kg zemlje. = 2 500 000 g ramov zemlje.

  Masa urana = 2 500 000 g X 2,8 ppm / 1000 000 = 7 gramov

  Super v kubiku zemljice v katero sadimo solato je 7 gramov urana, ki je tam se znašel POPLNIOMA PO NARAVNI POTI.

  SALVE

 553. Ljudina pravi:

  PS

  Če bi napolnili olimpijski bazen z zemljo bi v njemu bilo 17,5 kg urana.

  Super pa ljudje sploh ne vedo, da hodijo po uranu in to po megatonah naravno!!!!! prisotnega urana.

  :)

  SALVE

 554. Ljudina pravi:

  Ponavljam skrajni čas je za JEK 2!

  JEK je zajkon!

  SALVE

 555. jype pravi:

  Bojan> Japonska je povečala resnost jedrske krize v Fukušimi s pete na najvišjo, sedmo stopnjo, kar pomeni, da je stopnja nevarnosti enaka, kot je bila v najhujši jedrski nesreči v Černobilu leta 1986.

  To nikakor ne pomeni tega.

  Bojan> V družbi Tepco, ki upravlja z jedrsko elektrarno, pa so že posvarili, da bi lahko v naslednjih mesecih prišlo do novega povečanja sevanja, ki bi tako lahko preseglo tisto v Černobilu.

  Ne, niso tega posvarili.

  Berite originalne tekste, ne tega kar nekompetentni novinarji zapišejo!

  INES 7 pomeni da je količina radioaktivnih snovi, izpuščenih v okolje, že presegla neko referenčno vrednost. V treh tednih, ne v nekaj sekundah, tako kot v Černobilu. Prav tako gre za izpuste precej bolj kratkoživih izotopov – težke reči so glede na meritve za zdaj ostale v reaktorju.

  Ker se hlajenje nadaljuje, voda ki izpira reaktor pa iz enega reaktorja odteka (v bazen, ki je bil počen, pa so ga potem zamašili), obstaja možnost da bo v naslednjih mesecih količina izpuščenih radioaktivnih snovi zaradi incidenta presegla količino izpuščenih v Černobilu.

  Trenutni verjetni scenarij je da bo čiščenje trajalo več kot štiri leta in stalo več kot je vredna TEPCO, po zaključku operacije pa bo evakuacijsko območje spet varno za prebivalstvo.

 556. Bojan pravi:

  Japonska vlada je danes sporočila, da so v zelenjavi in ribah iz okolice poškodovane jedrske elektrarne v Fukušimi izmerili visoko stopnjo radioaktivnosti. Po podatkih ministrstva za zdravje so v kilogramu zelenjave izmerili 12.500 bekerelov, kar je 25-krat nad dovoljeno ravnjo, pri ribah pa 12.000 bekerelov oz. šestkrat več od omejitev. Carina na ruskem Daljnem vzhodu pa je danes ustavila uvoz 50 rabljenih vozil iz Japonske, ker so na njih izmerili šestkrat višje sevanje od dovoljenih vrednosti. Na avtomobilih so zaznali sledove radioaktivnih izotopov cezija 127 in urana 238. http://www.dnevnik.si/novice/svet/1042438208

 557. buba švabebuba švabe pravi:

  Vse spoštovanje do invalidov, takih in drugačnih, ampak kar je preveč, je pa preveč. Zadnje Cirilove komentarje bom brisal (in vse, ki se nanje nanašajo tudi). :)

 558. domovoj pravi:

  Mogoče se bo zdelo komu zanimivo – iz mojega julijskega planiranega potepanja po Japonski bo zgleda nastal še stranski (pogojno) uporaben projektek. S sabo namreč nameravam vzeti ročni digitalni dozimeter, s katerim bom v različnih japonskih mestih meril radiacijo in fotke ažurno objavljal na svojem blogu. Avgusta pa morebiti celo še Černobil …

 559. jype pravi:

  Bojan, citira dnevnik> Japonska vlada je danes sporočila, da so v zelenjavi in ribah iz okolice poškodovane jedrske elektrarne v Fukušimi izmerili visoko stopnjo radioaktivnosti.

  Ježeštana, kdo bi si mislil, da se bodo po več tednih uhajanja zaradi takih poškodb pa radioaktivni elementi znašli v okolici?

  A nismo že povedali, da bo verjetno minilo vsaj pet let, preden bo okolica dekontaminirana?

  Če ne bo kdo (v nasprotju z ukrepi oblasti) redno užival solate, nabrane v okolici elektrarne in rib, nalovljenih v bližini elektrarne, zdravstvenih posledic ne bo čutil.

 560. Dusan Trusnovec pravi:

  Anonimni Ciril. Ce imas prav, imas pac prav. Zato se ti v imenu vseh ki se na tvoje “dobronamerne in prijetne prispevke” zaljivo odzivajo, iskreno opravicujem……………………………………………sicer pa. Ce ne prej,. pol ko bodo vsi pomrli od sevanja, bos pa takrat imel mir. Le eko fasistov se izogibaj!!!

 561. scuffydog pravi:

  glede na to, da je to blog od bube, je cisto v njegovi domeni, kaj in kako bo imel urejeno. ce je mnenja, da pac nekdo smeti po njegovem blogu, hvala bogu pobrise komentarje. zdej, ce pa zarad tega nekdo joka in rata depresiven, je pa cist njegov problem.

  haha, buba, pazi, greenpeace ti bo zbrisal blog. sem mislil, da so oni bolj usmerjeni v resevanje sveta, kot pa v ilegalno vdiranje v racunalniske sisteme (razen, ce seveda niso lastnik siola, kar pa po mojem vedenju niso:).

 562. robi pravi:

  Dusan Trusnovec: Tu blizu so pred kratkim nardili crpalno elektrarno Avce – ponoci crpajo vodo na hrib, ko je elektrika cenejsa, cez dan jo pa spuscajo v trbine, ko je drazja in s tem zasluzijo !!?? Jasno da s tem vec energije izgubijo, kot pridobijo, torej je povsem neekoloska!!

  Mislim, da je treba biti previden pri trditvi, da črpalna elektrarna ni ekološka. Elektrika je nekaj, kar težko shraniš. Če je ne moreš uporabiti v tistem trenutku, ko jo imaš, jo boš pač izgubil. Da bi uporabil TE ali NE za črpanje vode je res malo sporno. Če pa imaš v bližini hidroeletrarno in ta v nekem tčasu (npr. ponoči) proizvaja več elektrike, kot jo rabiš, potem ni slabo, če z njo takrat črpaš vodo navzgor. To ni ekološko nič spornega.

  No, v praksi je črpalna elektrarna malo bolj kompleksna in izkorišča (kolikor jaz razumem) trenutne viške energije, ki bi se drugače izgubili. Če recimo poraba za kratek čas pade, je zelo težko v električnem sistemu takoj zmanjšati proizvodnjo elektrike (TE in NE ne morete kar v 5 minutah ohladiti, pri hidroelektrarnah pa tudi nima smisla vsakih 5 minut dvigovati in spuščati zapornic). Torej v praksi ob kratkotrajno zmanjšani porabi ne prilagodijo proizvodnje, pač elektriko enostavno “mečejo stran”. Če pa imamo v sistemu črpalno elektrarno lahko to odvečno elektriko hitro izkoristimo za dvigovanje vode.

  Sicer pa je to blog o jedrski energiji, zato sem že preveč napisal…

 563. Bojan pravi:

  Who to trust on nuclear? http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/apr/13/nuclear-power-sustainable-energy

  Vredno branja!

 564. Dusan Trusnovec pravi:

  Hvala se enkrat za razumljivo razlago. :-)

 565. seamus pravi:

  Robi – nekaj zelo netočnih podatkov, tako da te moram popraviti. Črpalna elektrarna uporablja dnevne viške in ne tenutne viške. Torej viške iz velikih TE in NE, ki vozijo v pasu – območje energije, ki je konstatna – pas. Avče potebujejo kar nekaj časa za obrat delovanja – motor v generator. ZA hitro reakcijo na potrebe v sistemu se uporabljajo navadne HE in to tiste, ki imajo izkoristek skozi celotno območje delovanja (kaplanov tip turbine je pri nas zelo popularan za to) in lahko vozijo z rortirajočo rezervo (vozijo na recimo 40% moči, 60% pa čaka na morebitne potrebe). Če se le da, pa za to ne dvigaš spuščaš zapornic, ker s tem izgubljaš energijo, ki je shranjena v jezeru. Regulacijo pretoka opravi turbina in to delo opravi zelo hitro – rang sekund za dvig na maks moč.

  Glede ekologije – v tujini poznam primere, ko ponoči osvetljujejo avtoceste, da porabijo odvečno energijo z elektrarn. Kot rečeno, veliko bolj učinkoviti je dejansko shraniti energijo nekje visoko na hribu.

  Kljub malo spremembi teme, se nisem mogel zadržati ;)

 566. hollywood pravi:

  Kje dobijo jedrsko gorivo za elektrarne, oziroma kako ga pridobivajo?

  Kaj je hladna fuzija?

  Hvala! l.p.

 567. vijola pravi:

    Recimo, da smo dobili pravšnji odmik od začetnih dogodkov. Normalnost se je povrnila v naravni tek. Fukušima ni več v centru pozornosti. Ali še veljajo postavke o nenevarnosti jedrske energije? Kdaj bo možna poseljenost okolice Fukušime? Kdaj boste jedrski fiziki (in njihovi zasledovalci) sposobni priznanja zmot? Po razpolovni dobi urana? Heh …  

 568. Nimam Pojma pravi:

  @vijola

  Ali še veljajo postavke o nenevarnosti jedrske energije? DA ; Kdaj bo možna poseljenost okolice Fukušime? Leta 2012 ; Kdaj boste jedrski fiziki (in njihovi zasledovalci) sposobni priznanja zmot? VEDNO ; Po razpolovni dobi urana? V okolju Fukošime ga ni v takih količinah!.

 569. paxman pravi:
  Kdaj boste jedrski fiziki (in njihovi zasledovalci) sposobni priznanja zmot? Po razpolovni dobi urana? Heh …

  V 60 nanosekundah, torej.

 570. Yanmar pravi:

  Ker vidim,da je tukaj precej razgledanih energetikov,bi imel vprašanje:Zakaj hočemo(država)na vsak način zgraditi TEŠ6,če bo cena njene elektrike 70-80€/MWh,imamo pa možnost jedrske elektrike za 20-30€? In še:zakaj v tem obdobju z viški elektrike v tujini le-te enostavno ne kupujemo zunaj(20€/MWh)in začasno ustavimo TET(60€/MWh) in TEŠ,da nam ne smradi s to predrago elektriko,ki jo moramo uporabniki še subvencionirati?

 571. nekdo pravi:

  Ko prebiram in gledam ta blog, ne morem mimo dejstva, da je postavljen tako, da poje hvalnico jedrskim elektrarnam, kar pa so njene negativne posledice, škoda in uničena življenja ljudi se jih pa kar skencla, oziroma zbriše. Prva je na to opozarjala Marijaaa (“odpisano” mesto Fukušima, radioaktivni tovor na ladji, najvišja, sedma stopnja jedrske ogroženosti,..) nato Marina, Ciril,.. Mislim, da ste na tem blogu namerno nastavljeni nekaj “jedrskih mož”, ki vztrajno zavaja ljudi! Brez zamere pa lep pozdrav.

 572. Dušan Trušnovec pravi:

  Hja Nekdo. Malo stvari v tem stvarstvi je zgolj crno belih in najbrz tud ta situacija sedaj ne ! Teorij zarote, katerih mimugrede se tud sam ne izogibam ( ce se ze v mali 2 milionski SLO dogaja, kar dozivljamo, pol ni treba bit prevec brihten, da tin uzge, kako je potem sele svetu mogocnih posameznikov in organizacij, katerim je uspeh, moc, vpliv, torej denar glavna vrednota ). A eno je biti nastavljen, da pojes hvalospeve, drugo pa to, da imajo “vsake oci svojga malarja” !! Ce imas vizijo povsem drugacne druzbe, temeljece na povsem drugacnih vrednotah, kot so v veljavi sedaj, potem so JE brca v meglo in zlocin proti vsemu, kar je ! A ce si take druzbe se ne predstavljas v bliznji prihodnosti, pol to pac sprejmes, kot zlo, za katerega je treba ugotovit, koliko je glede na nase potrebe in zelje sprejemljivejse od ostalih “slabih opcij” opcij. In to sam razumem, kot glavno vodilo teh, ki situacijo opisujejo iz svojega zornega kota na tem blogu!? Seveda pa so v primeru, ce res gre za “nastavljene ljudi” sami sebe uvrstili v tisto skupino ljudi, ki v tej civilizaciji VEDE delajo zbrko. In ker vse stvarstvo, ne le ta svet deluje na principu “akcija – reakcija, lahko pricakujejo sebi primerno reakcijo, oz. odziv Stvarstva na njihovo delo. Skratka, kar na brzino koga metat v isti kos, je lahko prenagljeno, nepotrebno in za koga morda tud zaljivo ! :-)

 573. vijola pravi:

    Razpolovna doba urana 232 je 68,9 let. To pomeni, da paxman verjetno ne bo doživel, da bi uran 232 razpadel do 3/4 svoje radioaktivnosti (posebej zato ne, ker pada po funkciji e^-x, torej eksponencionalno). Če bi uran razpadal tako, kot si predstavlja paxman, bi ta bil za jedrske procese popolnoma neuporaben.

  Kar se pa tiče komentatorja “Nimam Pojma”, bo ta verjetno samo skomignil z rameni, ko bo prebral vmesno notico, da so japonske avtoritete popolnoma zaprle 20-kilometrski pas okoli Fukušime. Le zakaj? Saj je jedrska energija tako nenevarna …  

 574. ivan pravi:

  Kratko in jedernato: http://www.sciencenews.org/view/generic/id/71900/title/Japannukeaccidentseenfrom_Seattle

 575. Nimam Pojma pravi:

  @vijola Sam pogruntaj zakaj so ga morale zapreti za 12 mesecev, za PREBIVALSTVO, in ne za stroko, ki bo območje dekontaminirala, oziroma pripravila za ponovno naselitev!

  @nekdo tebi in tebi podobnim pa v razmislek tale članek http://www.rtvslo.si/gospodarstvo/rantznova-za-mmc-francosko-nemski-vlak-ni-nekaj-realnega/255890

 576. vijola pravi:

  @Nimam Pojma,

  kako naj sam pogruntam, če mi pa odgovor serviraš na krožniku?

  Stroka bo pripravila območje za ponovno naselitev? Verjetno tako, kot že 25 let traja dekontaminacija Černobila. Pripjat je poln življenja, kajne?

 577. paxman pravi:
  Razpolovna doba urana 232 je 68,9 let. To pomeni, da paxman verjetno ne bo doživel, da bi uran 232 razpadel do 3/4 svoje radioaktivnosti (posebej zato ne, ker pada po funkciji e^-x, torej eksponencionalno). Če bi uran razpadal tako, kot si predstavlja paxman, bi ta bil za jedrske procese popolnoma neuporaben.

  Ajaaaaaa, o uranu 232 govorimo. Sem mislil, da gre za uran 220. :rolleyes:

  Če bi uran razpadal tako, kot si predstavlja paxman, bi ta bil za jedrske procese popolnoma neuporaben. Tudi uran 232 je za jedrske procese dokaj neuporaben, pa še v izrabljenem gorivu dela štalo.

  Verjetno tako, kot že 25 let traja dekontaminacija Černobila.

  Nikakor ne.

  Pripjat je poln življenja, kajne?

  In zakaj ne bi bil:

  Despite what many people believe, the Chernobyl Exclusion Zone is not a radioactive desert but, due in part to the lack of human intervention, is a beautiful, thriving ecosystem where nature flourishes. In a sense, the Zone has become a wildlife sanctuary; home to turtles, wolves, Przewalski’s horses, wild boars, birds, etc. Despite all the rumors, there are no known wildlife mutations in the Zone.
  Ljudje tam živijo, furajo biznis, turizem cveti. In ja, tut slovenci gredo tja</a<.

 578. vijola pravi:

  Nikakor ne.

  Preprosta argumentacija. Res je, polno stvari, ki si jih naštel, poznam. Da v Pripjat vozijo turistični avtobusi, sem videl celo na TV. Pri tem so morali podpisati izjavo, da organizatorja ne morejo tožiti za morebitne posledice. In verjetno tudi ni nevarno, če se tam zadržuješ dan ali dva. Verjetno pa je priporočljivo živila prinesti s seboj.

  Ni čudno, da se živali tam dobro počutijo, kjer skoraj ni ljudi. Ja, okoli 500 jih res živi tam. Zanima me samo, zakaj se ne vrne tistih 150.000, ki so jih izselili.

  Midva sva precej narazen, kar se teh stvari tiče. Sicer verjetno ti mene ne boš prepričal in jaz ne tebe. Resnica je verjetno na polovici poti. Iz Fukušime in Černobila se lahko tudi kaj naučimo. Mogoče bomo celo Hrvate prepričali, da spremenijo ustavo in sprejmejo polovico jedrskih odpadkov, LOL. Mogoče bomo tudi imeli srečo, da ob Krškem ne bo večjega potresa, česar se tako bojijo Avstrijci (glej zgoraj 0,3 g). Mogoče …

  Pa lep pozdrav, se slišimo spet čez 25 let.

 579. bubašvabeAnonimnež pravi:

  Se kdo kdaj vpraša kaj pa če so potresi krivi za exprimente? ;)

 580. ROK pravi:

  Kaj pomeni lomljen magnetizem? Kaj je kozmicna energija? Kako valovi oscilirajo? Kaksna je fotonska frekvenca valovanja? Kaj je magnetna gravitacija?

  Hvala za odgovore.

 581. ROK pravi:

  STIOP-Nuclear, ti si en tak skupek besed, ki nimajo smisla. :)

 582. potrebno-zadostno pravi:

  C, c, c, c, Ciril. STOP-Nuclear.

 583. Si. R. pravi:

  Ciril, vzami kakšno pomirjevalo, tile interneti ti močno škodujejo.

 584. Si. R. pravi:

  Ciril, s Sonca je vidno, da si neuravnovešen. Žalostno.

 585. Nimam Pojma pravi:

  @ vijola 25.04.2011 12:57

  Še zmeraj mešaš zelje in banane, kaj ? A ti je treba res narisati razliko med enim in drugim, saj je že ne vem kolikokrat bilo povedano, da ne gre za enake zadeve.

 586. hollywood pravi:

  Svetoval bi vsem “zelenim”, ki sodelujejo na tem blogu, naj začnejo pri osnovnem onesnaževanju:

  stres – največji ubijalec

  avtomobili – cele dneve mi smradite pod nos – tudi vi zeleni seveda ( že zdavnaj bi lahko prešli na električne avtomobile )

  z mobiteli ste si prežarčli že vse možgane ( jih sploh ne potrebujemo )

  oceane nam prečiščujejo z nafto…

  pragozdove nam zelo veselo sekajo ( vsak dan… )

  itd.

  VSE ZGORAJ NAŠTETE ZADEVE, BI BILO MOŽNO HITRO NADOMESTITI ALI UKINITI, PA JE ZGLEDA DENAR SVETA VLADAR! ( PA NI VOLJE IN NE POBUDE ZELENIH )

  PROTI VSEMU TEMU JE JEDRSKA ELEKTRARNA KAPLJICA V MORJE – PA ŠE VELIKO ELEKTRIKE NAM DA

 587. buba švabebuba švabe pravi:

  Vse komentarje od Cirila (nekateri so bili pod imenom STOP-nuclear, nekateri so bili anonimni, vsi pa z istega IP-ja) sem dal pod spam. A kdo ve, če se da kje to v nastavitvah permanentno blokirat? Če ne, bom moral vklopit moderacijo komentarjev, tega pa jaz ravno ne maram. :-/

 588. testni1 pravi:

  Za blokiranje: na levi strani klikneš Nastavitve, potem še Diskusija, in potem imaš spodaj dve veliiiki polji. Eno je tako, da ti komentarje daje v seznam za moderiranje (torej – lahko te, ki so izfiltrirani, selektivno potrdiš), drugi jih meče v spam. V ti polji lahko vpišeš tudi e-mail, username, besedo ali pa IP ….

  LP S.

 589. bubašvabeAnonimnež pravi:

  haha, si ga dal na sonce! dobra poteza. :)

 590. potrebno-zadostno pravi:

  buba švaba in testni1 prosim vaju, ali lahko ta filter namestimo tudi mi, ki smo le bralci. Namreč ne najdem nakazane poti. Imam Mozilla Firefox, pa tudi manj potrpljenja do čira-čara prispevkov.

 591. buba švabebuba švabe pravi:

  @testni Simon: Hvala, narejeno. Upam, da bo zaleglo. :)

  @potrebno-zadostno: Nisem prepričan, da te čisto razumem. Če misliš komentarje na ta prispevek, ki jih dobivaš na mail, upam, da zdaj ne bo več neumnosti, vsaj ne s strani Cirila. Sicer pa se lahko komot odjaviš od obvestil na mail. Klikni povezavo “uredi naročnine”, ki je spodaj. Itak zdaj nima več kakega hudega smisla spremljati te objave. Če pa misliš na moteče prispevke na splošno, pa jih pač ignoriraj…

 592. potrebno-zadostno pravi:

  buba švaba in testni 1 – želim ostati na blogu, dokler bo Fukushima rešena (?). Nisem pristaš “pozabljanja” pomembnih stvari le zato, ker dolgo trajajo – ni pošteno do žrtev. Rad bi bil racionalen in postaviti lasten filter na avtorje nekaterih postov. Vesta, za ignorirati post ga je treba najprej prebrat (in izgubiti čas) ter za tem “ignorirat”. Upam, da sem bolj jasen, sicer obvladovanje brskalnika ni tema tega bloga in nič zato če ne dobim odgovora. LP

 593. buba švabebuba švabe pravi:

  Hja, imaš prav. Sigurno obstajajo dodatki in skripte za kaj takega, ampak se jaz ne spoznam dosti, da znal povedat kako in kaj.

  Se bo pa to reševalo verjetno dlje časa, kot bo tale blog sploh obstajal. Černobil še po 25 letih ni niti približno rešen.

 594. Matej pravi:

  Pozdravljeni! Od začetka že prebiram tale post in izrekam čestitke buba švabi in ostalim ki predajajo informacije o Fukushimi in jedrski tehnologiji. Rad bi pa, da tema ostane taka, kot je bila prvotno začrtana. Žal sem nekaj dni bil odsoten in nisem prebiral zadnjega dogajanja tukaj (ciril….pa to). Le tako naprej! Prosim za kako informacijo, kaj se dogaja oz. kakšno je stanje sedaj v Fukushima Daiichi – vas, ki nam, bolj ali manj laikom znate razložiti zadeve. Hvala!

 595. Matej pravi:

  Se opravičujem: blog in poste v njem.

 596. buba švabebuba švabe pravi:

  Haha, spam filter deluje. :) Zdaj mi pa Ciril teži, da so mu hekerji vdrli v računalnik in da pišejo v njegovem imenu. Eh ja. :lol:

  @Matej: Nič takega se ne dogaja, da bi bilo treba vsakodnevno poročati. Situacija je seveda še vedno resna, ampak načeloma je pod kontrolo. Vse tri problematične reaktorje še naprej hladijo, bazene za iztrošeno gorivo tudi. Temperature so že precej padle in nič več ni kritično. Dokaj velik problem jim predstavlja voda, ki je zalila turbinske stavbe in je precej radioaktivna. 70.000m3 naj bi je bilo, in tega nimajo kam dat. So pa rešili vse izpuste v okolje (zrak, morje), tako da se je sevanje v okolici že zelo znižalo, v večini krajev na nivo, ki je naravno prisoten.

 597. Robert pravi:

  Ko vse to prebereš, se ti zdi predavanje Bogdana Puclja zelo domače…

  http://videolectures.net/kolokviji_pucelj_cernobil/

 598. Bojan pravi:

  Tretja smrt v poškodovani elektrarni Fukušima http://www.rtvslo.si/svet/tretja-smrt-v-poskodovani-elektrarni-fukusima/257483

 599. Sajmon pravi:

  Original plan to cool Fukushima nuclear reactor to be scrapped TOKYO, May 15, Kyodo

  An adviser to Prime Minister Naoto Kan indicated Sunday that a plan to flood and cool the No. 1 reactor’s containment vessel at the crippled Fukushima Daiichi nuclear plant with water will be abandoned as holes have been created by melted nuclear fuel at the bottom of the pressure vessel.

 600. Bojan pravi:

  TOKYO, Japan, May 13, 2011 (ENS) – Tokyo Electric Power Company, operator of the damaged Fukushima Daiichi nuclear power plant, revealed Thursday that nuclear fuel at one of the reactors is in a state of “meltdown.”

  TEPCO officials said that most of the fuel rods in the Unit 1 reactor have melted and fallen to the bottom of the reactor. They said cooling water in this reactor has fallen to a level that would expose those fuel rods that are still intact. Holes have been created by melted nuclear fuel in piping at the bottom of the reactor’s pressure vessel, allowing tons of water the company has been spraying into the reactor to cool the fuel to escape.

 601. Apollo pravi:

  Evo tri mesece pozneje prihajajo ven podatki o resničnem obsegu nesreče.

  TEPCO announced that the accident probably released more radioactive material into the environment than Chernobyl, making it the worst nuclear accident on record.

  Al Jazeera, Fukushima: It’s much worse than you think http://english.aljazeera.net/indepth/features/2011/06/201161664828302638.html

 602. Bojan pravi:

  Nuclear fuel has melted through base of Fukushima plant

  The nuclear fuel in three of the reactors at the Fukushima Dai-Ichi nuclear plant has melted through the base of the pressure vessels and is pooling in the outer containment vessels, according to a report by the Japanese government.

  Scientific Experts: Fukushima Potentially Worse Than 20 Chernobyls – Governments Hiding The Truth http://blog.alexanderhiggins.com/2011/06/16/scientific-experts-fukushima-potentially-worse-20-chernobyl-governments-hiding-truth-28221/

 603. jype pravi:

  http://www.theatlanticwire.com/global/2011/07/meltdown-what-really-happened-fukushima/39541/

  Vse kaže, da elektrarna ni čakala na cunami, preden je popolnoma odpovedala.

  Še ni nobenih podatkov o zdravstvenih učinkih na prebivalstvo, niti nihče ne piše o preseženih dnevnih koncentracijah zunaj evakuacijskega območja (letne pa so bile nekaj dni presežene tudi več kot tristo kilometrov daleč).

 604. ApolloApollo pravi:

  Strašljivo.

  Kar pa se manjkajočih podatkov tiče, pa so subvertingarji oz. upravljavci percepcij že na delu:

  http://www.guardian.co.uk/environment/2011/jun/30/british-government-plan-play-down-fukushima

 605. domovoj pravi:

  O “preseženih dnevnih koncentracijah zunaj evakuacijskega območja” se lahko vsak teh nekaj dni sproti prepriča na mojem blogu. Radiacija v Tokiu in Kyotu ni prav nič višja kot v Sloveniji.

 606. jype pravi:

  http://jciv.iidj.net/map/

  Vsekakor je na območju okoli elektrarne še vedno ogromno sevanja. Zemljevid na povezavi zgoraj nazorno kaže, kje in koliko so izmerili.

  Največji zločin Fukušime je v komunikaciji – vse ostalo je mogoče razmeroma hitro spraviti v normalne okvire, izgubljenega zaupanja v upravljalce z jedrskimi elektrarnami in oblasti pa ne bo mogoče povrniti še dolgo časa.

 607. domovoj pravi:

  Se popolnoma strinjam, ampak mislim da je to še v evakuacijskem območju. Mimogrede, na letalu domov (11 000 m višine) sem izmeril radiacijo 1,93 μSv/h, kar je na zemljevidu (me veseli, da uporabljava istega) označeno s 6. stopnjo (oranžna).

  Tudi s tvojim drugim odstavkom se strinjam, čeprav sam največji greh Fukušime vidim v medijih, ki so o tem pisali polresnično, senzacionalistično in paranoično – “3x višja radiacija od običajne” (recimo 0,3 μSv/h namesto 0,1) še vedno ne predstavlja prav nikakršne nevarnosti, lahko pa s tem stavkom krasno prestrašiš ljudi …

 608. Apollo pravi:

  Javnost je nezaupljiva že od prej -> zgodovina izrabe atomske energije.. A je za atom: http://iatromantis.blog.siol.net/2011/04/06/a-je-za-atom/

  S 1. avgustom so tako sicer priznali smrtonosno sevanje v bližini elektrarne: http://www.bloomberg.com/news/2011-08-02/tepco-reports-second-deadly-radiation-reading-at-fukushima-plant.html

 609. Apollo pravi:

  Če še kdo zajadra na to temo, je tukaj preveden blog operaterja robotov v Fukushimi:

  Fukushima Robot Operator Writes Tell-All Blog

 610. jype pravi:

  http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-16212057

  Tudi po najhujši nesreči v zgodovini jedrske industrije je ogromna škoda še vedno le materialna – število mrtvih in pohabljenih je v primerjavi z drugimi oblikami pridobivanja električne energije absurdno nizko, čeprav je šlo za več kot štirideset let staro tehnologijo, ki bi morala biti upokojena že pred več kot desetletjem.

  Zemljevid pravi, da bodo nevarne količine radioaktivnega sevanja vztrajale še dolgo časa, vprašanje pa je tudi, ali si bo Japonska privoščila procesiranje radioaktivne prsti na velikem kontaminiranem območju – brez tega bodo v tla izprane radioaktivne snovi še zelo dolgo sevale.

  Zanimivo je tudi, da v Tokiju od nesreče naprej zaznavajo povišana sevanja zaradi lokalnih virov, ki so včasih ostali neodkriti, ker prej nihče ni tako natančno meril, na primer http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-15285843

 611. ApolloApollo pravi:

  How the Yakuza went nuclear

  Zanimiv članek o tem, kdo pravzaprav vodi posle v japonski jedrski industriji: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/japan/japan-earthquake-and-tsunami-in/9084151/How-the-Yakuza-went-nuclear.html

 612. domovoj pravi:

  Kaj porečejo ob obletnici nesreče vsi tisti paničarji, paranoiki in medijski opranoglavci, ki so me takrat vztrajno prepričevali, da bo zaradi sevanja v Fukušimi umrlo na milijone ljudi?

 613. ApolloApollo pravi:

  domovoj, čeprav sem prepričan, da nihče ni trdil kaj takšnega, pa zgodba o Fukušimi še daleč ni končana:

  http://www.washingtonpost.com/world/asiapacific/new-probe-at-japans-crippled-nuke-plant-finds-fatally-high-radiation-little-water-in-reactor/2012/03/27/gIQA83d0dSstory.html

  The probe found the containment vessel had cooling water up to only 60 centimeters from the bottom, far below the 10 meters estimated when the government declared the plant stable in December.

  No. 2 reactor is the only one that has been examined because radiation levels inside the reactor building are relatively low… The exact conditions of the other two reactors, where hydrogen explosions damaged their buildings, are still unknown. Simulations have indicated that more fuel inside No. 1 has breached the core than the other two, but radiation at No. 3 remains the highest.

  Razvita niso še niti orodja za odkrivanje, kaj šele odstranjevanje visokoradioaktivnega goriva, zato imaš zaenkrat samo simulacije in več desetleten plan, da boš naredil načrt odprave posledic te mega katastrofe.

 614. ApolloApollo pravi:

  Ponovni poskus povezave do članka:

  One of Japan’s damaged reactors has high radiation, no water, renewing doubts about stability

 615. jedrce pravi:

  Oj. Mene pa zanimajo tehnični vidiki nesreče oz. kako si razlagati tehnične vidike. Lp.

 616. Fukushima: razlaga za laike pravi:

  [...] Preberite članek do konca. [...]

 617. Apollo pravi:

  Več kot tri leta pozneje še vedno novice, kako so skrivali obseg katastrofe:

  Fukushima reactor 3 meltdown was worse than estimated: Tepco

 618. Nejc K pravi:

  Sem se spomnil na tale blog… V glavnem, spet se nekaj “kuha” :( http://www.iflscience.com/editors-blog/whats-going-on-at-fukushima/

 619. Derek Douglas pravi:

  zdravo

       Ali potrebujete posojilo, osebno posojilo ali poslovno posojilo? Smo legitimni in akreditirani posojilodajalec z zelo nizko obrestno mero.

  Trajanje vračila 1 – 25 let. Najmanjši znesek posojila znaša od 1.000 do 100.000.000 $

  Za nadaljnje informacije in obdelavo, pišite nam preko e-pošte: easyloanfirm2020@gmail.com

  Lep pozdrav Derek Douglas easyloanfirm2020@gmail.com

  Ali potrebujete posojilo?

 620. Catherine Cole pravi:

  Dober dan,

     Če ste poslovnež ali ženska? Če ste v katerem koli finančnem stresu ali potrebujete sredstva za začetek svojega poslovanja? Potrebujete posojilo za plačati dolg ali plačati račune? Ali imate nizko kreditno oceno in vam težko dobijo posojilo od lokalnih bank in drugih finančnih institucij? Ali potrebujete posojilo ali finance, kot so:

  a) osebno posojilo b) izobraževanje, c) konsolidacija dolga, d) širitev, e) itd

     Ponujamo posojila posameznikom, podjetjem in sodelujočim organom po 3-odstotni obrestni meri na letni znesek. Najmanjši znesek, ki ga lahko izposodite, je 2.000,00 US $ do največ 50 milijonov USD. Prosimo, da nas kontaktirate z elektronskimi informacijami spodaj.

  KONTAKT ZDAJ: info.trustfirm2012@gmail.com IME: gospa Catherine Cole

  Hitro in enostavno na voljo posojilo

 621. Apollo pravi:

  6 let in pol kasneje so končno našli jedrsko gorivo: https://mobile.nytimes.com/2017/11/19/science/japan-fukushima-nuclear-meltdown-fuel.html

 622. mr mark pravi:

  KAKO DOBIM POMOČ POMEMBNO @ 2% INTERESNEGA STOPNJA

  Nisem bil prepričan, da bi dobil zakonitega posojilodajalca na spletu. Toda, ko se nisem več mogel soočiti z mojim dolgom, je bil moj sin na bolnišnični postelji za operacijo, ki vključuje ogromen denar in potreboval sem nekaj denarja za refinanciranje in dober dom išče pomoč od prijateljev in ko ni bilo več upanja, se odločim za spletno iskanje posojila in najdem MARK WILLIAMS FUNDS (markwilliamstrustfirm@gmail.com) z 2-odstotno obrestno mero in se takoj uporabi z navodili. V sedmih dneh moje vloge je nakazal moj znesek posojila brez skritih stroškov in lahko poskrbim za zdravstvene račune svojega sina, obnovim svoj najemnino in odplačam svoj dolg. Vsakemu iskalcu posojila bom svetoval, naj se obrne na MARK WILLIAMS FUNDS z markwilliamstrustfirm@gmail.com Za enostavno in varno transakcijo

 623. Elena pravi:

  Dragi iskalci posojil

  Ste v finančnih težavah? Želite začeti svoje podjetje? Ta posojilna družba je bila ustanovljena po vsem svetu, organizacije za človekove pravice z edinim namenom pomagati revnim in ljudem s finančnimi težavami. Če se želite prijaviti za posojilo, nas kontaktirajte s podrobnostmi pod elektronsko pošto: elenanino0007@gmail.com

  Ime: Zahtevani znesek posojila: Trajanje posojila: Telefonska številka:

  Hvala in Bog blagoslovi ZAUPANJE Elena

 624. timothy kober pravi:

  Zagotavljamo vse vrste posojil, kot so investicijska posojila, projektno financiranje in finančna podpora posameznikom, podjetjem po vsem svetu. dajemo sredstva z obrestno mero 3%. Pridobite posojilo v sedmih (7) delovnih dneh.

  Elektronski naslov: plutocreditfinancier@gmail.com Whatsapp: +18474539904

 625. Rebeka pravi:

  Zdravo vsi , Jaz sem Rebeka iz Ljubljane, in želim se le delno zahvaliti zadrugi Rossella za njihovo iskrenost, odprtost, preglednost, resnicoljubnost, ljubezen in podporo med in po tem, ko sem od njih dobila posojila. Precej sem bil v rokah teh prevarantov in čas mi ne bo dovolil, da bi povedal vse, kar sem v zadnjih nekaj mesecih šel po spletu pri gostu ali dobil posojila, da bi se tukaj domoval v slovenščini, ampak Bog mi je odgovoril molitve s podporo in ljubezni gospe Rosselle Riccardo, ki me je sprejela in razumela z menoj kljub mojemu prvotnemu dvomu in nezaupljivosti ter s svojim dobrim srcem in ljubeznijo, zdaj sem lastnica doma prek svojih 2-odstotnih posojilnih skladov in sem se zaobljubila razširite to novico in tudi svetu sporočite, da je še vedno pristnih in nekaj dobrih spletnih posojilnic, ki lahko pomagajo in oživijo suho kost, kot sem bila prej. Ne poslušajte in preberite tega pričevanja, ker je to resnična izkušnja, ki spreminja življenje, in vsakdo, ki potrebuje to vrsto obračanja, ne sme oklevati ali dvomiti v to, ker sem dokazal in prisegam na nebesa, da je ta zgodba resnična in tudi zgodba moje izkušnje z njimi. Oglejte si jih po e-pošti, če potrebujete finančna sredstva! email: rossellacooperative@hotmail.com, ali pa jo lahko pokličete prek njenega e-poštnega naslova: rossellacooperative@hotmail.com za hiter klic klepeta ali whatsapp / +35677926593

  Hvala Rebeka

Komentiraj

Komentiranje iz tujine je omogočeno zgolj prijavljenim uporabnikom !